Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 grudnia 2021 r., imieniny Blanki, Eligiusza

Uczelnie wojskowe czekają na kandydatów

Ikona
(Zam: 15.02.2011 r., godz. 12.45)

Tylko do 31 marca 2011 r. można składać wnioski o przyjęcie do uczelni wojskowych. Warto zatem zainteresować się warunkami, które stawiają poszczególne szkoły i spróbować swoich sił, bowiem wysiłek poniesiony przez kandydata mogą potem zrekompensować liczne korzyści.

W tym roku nabór przeprowadzają: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy jeszcze nie zdali matury, jednak muszą dostarczyć świadectwa dojrzałości najpóźniej w dniu rozpoczęcia kwalifikacji w danej uczelni (np. w Wojskowej Akademii Technicznej do 8 lipca). Uczelnie informują wojskowe komendy uzupełnień o złożeniu przez kandydatów takich wniosków. Następnie WKU kieruje na komisję lekarską oraz informuje o terminie egzaminu, przesyła również do uczelni wyniki badań lekarskich i psychologicznych.

Rekrutacja na studia wojskowe polega na analizie wyników maturalnych (przedmioty i wymagane liczby punktów zależą od kierunku), testu znajomości języka angielskiego (jeśli nie było go na maturze), wyników badań lekarskich. Ważny będzie wynik testu sprawności fizycznej, przeprowadza się też rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.
– Biorąc pod uwagę ilość miejsc, trzeba przyznać, że ciężko się dostać – mówi komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, ppłk Leszek Wieczorek. – Jednak osoba zdająca jest z pewnością zdeterminowana i pracowita, dlatego, jeśli już się dostanie, na pewno da sobie radę. Dla niej, dla rodziców, właściwie nie będzie żadnych kosztów nauki.

Dlaczego studiowanie na uczelniach wojskowych (kierunki wojskowe, nie np. „cywilne” zaoczne) nie wiąże się z dużymi wydatkami?
– Są bardzo dobre warunki socjalne – tłumaczy ppłk Wieczorek. – Zachęcają warunki bytowe w akademikach, bliskość i zaopatrzenie bibliotek, dostaje się umundurowanie, ale też inne ubranie, łącznie z butami. Nie ma opłat za naukę, za akademik, do tego dostaje się tzw. kieszonkowe, wzrastające z kolejnym rokiem.

Jednak każdy, kto w trakcie nauki lub w czasie późniejszej służby będzie chciał zrezygnować, musi się liczyć z koniecznością zwrotu kosztów, poniesionych przez wojsko.
– Wojsko wydaje duże pieniądze na szkolenie wysokiej klasy specjalistów na wielu bardzo poszukiwanych i prestiżowych kierunkach. – wyjaśnia komendant WKU w Wyszkowie. – Prawo przewiduje, że czas obowiązkowej służby, oprócz okresu studiów, wynosi 12 lat.

Na pierwszy po szkole oficerskiej stopień, podporucznika, mianuje prezydent; dla absolwentów i ich rodzin to szczególna, niezapomniana uroczystość. To wyróżnienie. Idą za tym również wymierne korzyści – wynagrodzenie, pomoc w zakupie mieszkania.

W 2010 r. z powiatu wyszkowskiego podania do uczelni wojskowych złożyło 28 mężczyzn i 5 kobiet. Z różnych względów (niezdana matura, stan zdrowia, rezygnacja) do egzaminów przystąpiło 11 mężczyzn i 3 kobiety. Zdało je dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc i kandydatów na jedno miejsce, ta statystyka nie jest zła. Ppłk Leszek Wieczorek przyznaje, że dostanie się na uczelnię to wynik ciężkiej pracy. Twierdzi, że kobiety są bardzo dobrze przygotowane, oczywiście obowiązuje je inna norma wydolnościowa przy testach sprawności fizycznej.

W roku akademickim 2011/2012 uczelnie wojskowe przewidują następującą liczbę miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 221,
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – 35,
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu – 104,
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – 57.
Ogółem, w uczelniach wojskowych w tym roku na kandydatów czeka 417 miejsc. Konkretne informacje o wymaganiach w poszczególnych szkołach można znaleźć na stronach uczelni: www.wat.edu.pl/, www.amw.gdynia.pl/, www.wsosp.deblin.pl/, www.wso.wroc.pl/.

E.E.

Komentarze

Dodane przez Dominik, w dniu 13.08.2011 r., godz. 08.42
co trzeba zdać na maturze, żeby dostać się do WSOSP? Jak wyglądają testy sprawnościowe i jakie badania są wymagane?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl