Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaMłoda rada we wrześniu

(Zam: 10.06.2015 r., godz. 17.39)

Do 15 września mają się odbyć wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jej kadencja będzie liczyła dwa lata.

Pierwotnie miało być piętnastu młodych radnych wybranych gminnych szkołach. Teraz samorząd chce dać możliwość, by swoją reprezentację miały także dwie szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. Tym samym ostatecznie Młodzieżowa Rada Miejska będzie liczyła najprawdopodobniej 17 osób.
Na najbliższej sesji radni miejscy mają dokonać zmian w statucie młodej rady i ordynacji wyborczej. Dokumenty te przygotowała fundacja Civis Polonus, z którą gmina Wyszków podpisała porozumienie o współpracy.
Bierne prawo wyborcze będą mieli uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i gimnazjaliści, którzy aby kandydować będą musieli zdobyć co najmniej dwadzieścia podpisów swoich kolegów ze szkoły. Czynne prawo wyborcze będzie przysługiwało uczniom klas IV-VI podstawówek i wszystkim gimnazjalistom. Wybory mają przeprowadzić samorządy szkolne.
– Przy dwuletniej kadencji radny, który zdobędzie mandat będąc trzecioklasistą zachowa go będąc uczniem szkoły ponadgimnazjalnej – informuje wiceburmistrz Aneta Kowalewska. – Rada ma być ciałem konsultacyjnym, opiniującym. Nie planujemy dla niej oddzielnego budżetu – będzie korzystała z budżetu wydziałów promocji i edukacji. Nie wiążą się z jej działaniem szczególne koszty.
Z założenia, młodzi radni mają reprezentować całą społeczność swojego pokolenia, a nie szkoły, w których się uczą. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl