Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 września 2020 r., imieniny Michaliny, Michała

Nowy sztandar dla ZHP

(Zam: 27.05.2015 r., godz. 17.10)

Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, honoru, tradycji i pamięci o patronie. W stuletniej historii wyszkowskiego Hufca takie wydarzenie zdarza się średnio raz na ćwierć wieku. Nadanie nowego sztandaru Hufcowi ZHP „Rój Promienistych” im. T. „Zośki” Zawadzkiego w Wyszkowie odbyło się po raz czwarty w sobotę 23 maja. Przybyłych na uroczystym apelu hufca ZHP witała komendant Hufca hm. Katarzyna Szostek-Malinowska.– Nasz sztandar po 32 latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę, a jego miejsce zastępuje nowy – dodała.
– Sztandar ten jest zobowiązaniem do godnego wypełniania wartości zawartych w obietnicy i prawie zucha, przyrzeczeniu i prawie harcerskim oraz zobowiązaniu instruktorskim – stwierdził burmistrz Grzegorz Nowosielski odczytując akt nadania sztandaru przez fundatorów Hufcowi ZHP „Rój Promienistych” im. T. Zośki” Zawadzkiego.
Sztandar ufundowali: Nadleśnictwo Wyszków, gmina Wyszków, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, Ardagh Glass Wyszków, Małgorzata i Damian Bajowscy, „Rdzewiejące Niezbędniki”, Krąg Instruktorski „My Syny Mazowsza”. Poświęcił go ks. Tomasz Trzaska.
W roku 2016 odbędą się obchody jubileuszowe istnienia harcerstwa na ziemi wyszkowskiej. Nadanie nowego sztandaru stało się preludium do przyszłorocznych wydarzeń.
Z historią Hufca w Wyszkowie zapoznał obecnych na wydarzeniu Piotr Płochocki. A ta, rozpoczęła się już w trakcie I wojny światowej, a nie jak do tej pory sądzono, w roku 1922. Pierwsza drużyna powstała latem 1916 r., nazywała się Pierwsza Skautowska Drużyna ZHP im. Cypriana Godebskiego. Harcerstwo na ziemiach wyszkowskich jest tak samo ważne jak szkolnictwo średnie. Wyrosły w tym samym duchu i z tej samej idei.
– W czasie biedy materialnej, kompletnej dekonstrukcji wszystkich struktur miejskich w Wyszkowie powstało Gimnazjum. Razem ze szkolnictwem średnim powstało w mieście harcerstwo – poinformował P. Płochocki.
W latach 20. harcerstwo ponownie się odrodziło za sprawą wojny bolszewickiej, która przyniosła spustoszenie. Pierwszy sztandar nadano związkowi pod koniec lat 20., było to znakiem sformalizowania struktur ZHP. Po II wojnie światowej ZHP odrodziło się na przełomie roku 1956/57. Ówczesny komendant Lucjan Kmiołek, cały czas oczekiwał, iż znowu do Hufca „przywędruje” sztandar. W 1966 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa nadała hufcowi ZHP sztandar.
– Sztandar ten do dzisiaj istnieje i wisi w zaszczytnym miejscu w gablocie honorowej – zapewnił P. Płochocki.
17 października 1982 r. nadano nowy sztandar wyszkowskiemu hufcowi. Widnieje na nim pełen zapis nazwy: Hufiec ZHP w Wyszkowie „Rój Promienistych” im. Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego.

Turniej i wyróżnienia
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych o godz. 12.00 odbył się Harcerski Turniej Kwatermistrzowski w Pionie Harcerskim. Organizatorami był krąg instruktorski „My Syny Mazowsza”. I miejsce zajął 27 WDH „Impessa” w pionie harcerskim, w pionie starszoharcerskim I miejsce zajął 17 WDH „Kajman”, a w zuchowym I miejsce zajął 6 WGZ „Gaduły”. 30 WGZ „Odkrywcy Nibylandii” otrzymali dyplom za najlepszy doping.
Wręczono również odznaczenia. Przewodniczący ZHP nadał Srebrny Krzyż „Za zasługi dla ZHP” hm. Maciejowi Malinowskiemu, a Brązowy Krzyż „Za zasługi dla ZHP” przyznał phm. Robertowi Grabarczykowi. Naczelnik ZHP przyznała złotą honorową odznakę „Przyjaciół harcerstwa” burmistrzowi G. Nowosielskiemu. Wyróżnienia wręczali: komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm Michał Bagiński, członek Sądu Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Bogdan Osik i komendant Hufca ZHP hm. Katarzyna Szostek Malinowska.
Komendant Chorągwi Mazowieckiej odznaczył srebrną honorową odznaką „Przyjaciół harcerstwa” dyr. Publicznego Gimnazjum w Długosiodle Ewę Zawadzką. Na wniosek komendy Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznano odznakę kadry kształcącej w stopniu srebrnym, hm. Katarzynie Stańczyk. Wyróżnieni zostali drużynowi i szefowie jednostek hufca: pwd Daria Oleksiak – drużynowa 3 GZ „Pogromcy Gargamela”, pwd Paulina Kalinowska – drużynowa 6WGZ „Gaduły”, phm. Marcin Koński – drużynowy 7 WDHS „Utopieni”, sam. Małgorzata Grzeszkowicz – drużynowa 7 WGZ TŁ, HO Piotr Giziewicz – drużynowy 10 WDW „Dycha”, HO Julia Romanowicz – drużynowa 17 WDH „Kajman”, HO Paulina Dąbrowska – drużynowa 22 WDH „Marat”, HR Joanna Sarnacka – drużynowa 23 WDH „Baszta k-2”, sam. Wioletta Ulanowska – drużynowa 25 DH „Zawieja”, phm. Grażyna Duda – drużynowa 29 DH „Pogodni”, phm. Marlena Borczon – drużynowa 30 WGZ ON, pwd. Anita Gąsior – drużynowa 33 DH „Lucki”, pwd. Bartosz Żukowski – szef HKR „Wyszków”, pwd. Krzysztof Głowacki – szef KHT „Wertep”. Za zaangażowanie została wyróżniona druhna Honorata Depta.
Wydarzenie zakończył krąg harcerski i odśpiewanie bratniego słowa.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl