Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 stycznia 2023 r., imieniny Jana, PrzybysławaIdealny sołtys

(Zam: 01.02.2011 r., godz. 12.25)

Przed nami wkrótce wybory sołtysów. Jest to ostatni etap wyborów samorządowych. Tu nie obowiązuje cisza wyborcza i każda osoba, której zależy na pełnieniu funkcji, może do ostatniej chwili prowadzić swoją kampanię. Wybór operatywnego i energicznego sołtysa może wyjść wioskom tylko na dobre. Wiele spraw, jakie stoją przed nimi, wymaga sprawnego i zdecydowanego działania. Obraz sołtysa, którego działania ograniczają się jedynie do pełnienia roli inkasenta, powoli odchodzi w przeszłość.

Sołtys dużej wsi ma do spełnienia niezwykle odpowiedzialną rolę. W dobie Unii Europejskiej powinien być nie tylko gospodarzem, ale i menadżerem. Nader wszystko, ma reprezentować wszystkich mieszkańców. Najważniejszym kryterium oceny kandydata na sołtysa jest kompetencja. Drugim z kolei – uczciwość, w pełnym tego słowa znaczeniu. Dalej, autentyczna chęć zrobienia czegokolwiek dla swojego regionu, postawa służebności wobec innych z odrzuceniem na daleki plan własnych interesów.

Najczęściej jednak jest tak, że ci nieliczni, którzy naprawdę mogliby coś zdziałać, są na tyle krytyczni w stosunku do siebie, że nie decydują się w ogóle kandydować. I choć jest to uczciwe, szkoda... W interesie całej społeczności leży wspieranie ich, by jednak się zdecydowały. Nie z powodu profitów, prestiżu, złożonych im obietnic, by bezkrytycznie wspierać władze. Nieraz dla osiągnięcia celu trzeba mieć odwagę głośno powiedzieć swoje zdanie, zawalczyć o dobro swej społeczności.

Sołectwo, będąc jednostką pomocniczą gminy, jest też przez nią wspierane. Pomimo iż sołtys pełni swoją funkcję społecznie, to istnieją mechanizmy, aby go docenić i wyróżnić za zaangażowanie i pracę, jaką wykonuje na rzecz lokalnej społeczności. Za udział w posiedzeniach rady gminy sołtysowi przysługuje dieta w wysokości 125 zł. W ciągu roku takich posiedzeń jest około 10. Zgodnie z wykazem wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w sołectwach – sołtys może otrzymać rocznie od około 650 do 5500 zł. Kwota ta jest zależna od ustanowionej przez radę gminy prowizji, jaką pobierają sołtysi w poszczególnych wioskach – od 3 proc. od zainkasowanego podatku (Brańszczyk, Trzcianka, Turzyn) do 20 proc. (Białebłoto Stara Wieś, Budykierz, Dudowizna, Knurowiec, Nowa Wieś, Ojcowizna). Do tego dochodzi jeszcze prowizja od zebranego podatku – 3,5 zł od każdego podatnika. Wszystkie te elementy mogą dać sołtysowi – w zależności od wielkości sołectwa – roczny dochód w wysokości od 2 tys. do ok. 9 tys. zł.

D.L.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl