Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 lipca 2022 r., imieniny Marii, UrbanaSzwajcarska pomoc na powiatowych drogach

(Zam: 29.04.2015 r., godz. 18.51)

Za ponad milion złotych Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego przebuduje drogi w pięciu miejscowościach w powiecie wyszkowskim. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 3 lipca tego roku.

Starostwo Powiatowe w połowie kwietnia rozstrzygnęło przetarg. Firma z Mińska Mazowieckiego uzyskała w nim więcej punktów niż konkurent – firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka z Kacic. Inwestycje w Leszczydole Nowinach, Rząśniku, Zabrodziu, Białymbłocie-Kobylej, Woli Mystkowskiej zamierza przeprowadzić za 1 042 307,23 zł.
Radni powiatowi zebrali się 23 kwietnia na sesji nadzwyczajnej, by podjąć uchwałę dotyczącą wpisania do budżetu pomocy finansowej poszczególnych gmin, na których terenie inwestycje będą realizowane. Łącznie wyniesie ona 141 800 zł.
Waldemar Sobczak prosił o uzasadnienie zwołania nadzwyczajnej sesji na tydzień przed sesją zwyczajną.
– Program polsko-szwajcarski funkcjonuje w budżecie od chwili jego przyjęcia. Uchwały dotyczące pomocy finansowej poszczególnych gmin były podejmowane wcześniej. Co tu nie zatrybiło? Chciałbym, żebyście państwo przekazali nam pełne uzasadnienie – stwierdził.
Naczelnik wydziału inwestycji i dróg publicznych Starostwa Powiatowego Ryszard Sędziak podkreślił, że chodzi o zachowanie terminu wykonania robót, który firma z Mińska Mazowieckiego zadeklarowała w swojej ofercie złożonej w przetargu.
– Żeby dochować tego terminu do 24 kwietnia musimy z wykonawcą podpisać umowę. To pozwoli na niewydłużanie terminu związania ofertą. Stąd prośba o zatwierdzenie przyjęcia dofinansowań – zaznaczył.
Według naczelnika, przesłużenie czasu związania ofertą sprawiłoby, że wykonawca mógłby nie wyrobić się z realizacją inwestycji. Dodał też, że 11-13 czerwca mają przyjechać do Polski Szwajcarzy, którzy podczas swojego pobytu chcą zobaczyć stan zaawansowania robót.
Jak przypomniał, pierwotnie Starostwo zaproponowało do przebudowy osiem punktów. Po wykonaniu projektu okazało się, że łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósłby 178 3000 zł.
– Było to nierealne. Po spotkaniu starosty z wójtami gmin okazało się, że z ich strony nie było woli dofinansowania wszystkich punktów. Zostało więc wytypowanych pięć – oświadczył Ryszard Sędziak.
Dziś wiadomo, że łączny koszt przedsięwzięcia zawierający wykonanie projektu, pełnienie nadzoru, wykonawstwo to 1 075 000 zł.
– Program był uchwalony w ubiegłym roku i było dostatecznie dużo czasu, by tę sprawę załatwić w terminach sesji zwyczajnej. Trzeba było przygotować to wszystko znacznie wcześniej – obstawał przy swoim zdaniu Waldemar Sobczak. – Chyba jest dostatecznie dużo ludzi w Starostwie, w wydziałach, żeby ten temat przygotować, żeby w trybie nadzwyczajnym nie zwoływać sesji w sprawie tak banalnej.
– Mamy pełną świadomość, że to sesja nadzwyczajna, musieliście państwo swoje plany dostosować do tego terminu. Dziękuję, że znaleźliście czas i podejmiecie uchwałę, która umożliwi realizację tego zadania – odpowiadał wicestarosta Adam Mróz.
Gmina Wyszków ma przekazać 33 540 zł, Brańszczyk – 11 000 zł, Rząśnik – 42 361 zł, Somianka – 33 713, zł, Zabrodzie – 21 185 zł. Razem daje to 141 800 zł, które samorząd powiatowy wpisał jako pomoc finansową gmin w realizacji przedsięwzięcia.
W Białymbłocie Kobyla (gmina Brańszczyk) w ramach zadania na skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną wiodąca do szkoły będzie m.in. zbudowany azyl dla pieszych, poszerzona droga, stworzone przejście dla pieszych, chodniki. Koszt tego zadania to 143 000 zł. W Zabrodziu za 130 506 zł na odcinku między Urzędem Gminy a przedszkolem powstanie m.in. przejście dla pieszych, chodniki, azyl dla pieszych. W Woli Mystkowskiej przy szkole powstanie azyl dla pieszych, miejsca parkingowe, przystanek autobusowy. Koszt to 238 035 zł. W Rząśniku w okolicach Urzędu Gminy na skrzyżowaniu z drogą wiodącą do kościoła i szkoły będą m.in. azyle, chodniki. Koszt 287 629 zł. W Leszczydole Nowinach zainwestowanych będzie 243 321 zł. Na odcinku 200 metrów (okolice siedziby Nadleśnictwa) będą zatoki autobusowe, chodniki, przejście dla pieszych, azyl.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (tzw. Fundusz Szwajcarski) jest formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Polsce Fundusz Szwajcarski przyznał niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). W 2010 r. do programu przystąpiły także Rumunia i Bułgaria. Fundusz ma na celu zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących między Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Unii, a także różnic między miastami a regionami słabiej rozwiniętymi w naszym kraju.
Powiat wyszkowski korzysta z projektu, którego liderem jest Komenda Główna Policji. Jest realizowany na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw: podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Dodatkowo wytypowano 7 powiatów (na Mazowszu ze wsparcia korzysta tylko powiat wyszkowski), w których będą realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W województwie podlaskim są to powiaty: suwalski, siemiatycki i wysokomazowiecki, w województwie lubuskim: międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński.
Budżet całego projektu Komendy Głównej Policji to 15 827 135 zł (dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy to 13 453 065 zł). Z niego policja realizuje nie tylko inwestycje drogowe, ale też wizyty studyjne, zakup nieoznakowanych pojazdów (jeden trafił do komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie), warsztaty szkoleniowe, kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i inne. Realizacja zaplanowana jest do czerwca 2016 r.
J.P.

Komentarze

Dodane przez ;), w dniu 30.04.2015 r., godz. 07.33
Złupili nas kredytami w szwajcarskich frankach, to mają z czego fundować ;)

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl