Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 stycznia 2021 r., imieniny Anastazego, Wincentego

Finansowanie z PFRON-u wciąż niewystarczające

(Zam: 15.04.2015 r., godz. 16.49)

Ponad pół miliona złotych brakuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, by zaspokoić wszystkie potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Radni powiatowi zdecydowali 25 marca o podziale pieniędzy, jakie PCPR dostał od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To łącznie 882 033 zł. Z tego 25 000 zł w tym roku zostanie przeznaczone na przyznawanie osobom niepełnosprawnym wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Na zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych będzie do rozdysponowania 75 000 zł. Na dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będzie 21 692 zł, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnych, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 226 461 zł, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 90 000 zł, kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 443 880 zł.
WTZ ma roczny budżet wynoszący ogółem 531 764 zł, z czego koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przekazuje 12 884 zł, a samorząd powiatowy 75 000 zł.
Jak tłumaczyła podczas sesji Rady Powiatu dyrektor PCPR-u Krystyna Kurowska, pieniądze z PFRON-u są dalece niewystarczające w stosunku do potrzeb mieszkańców. Skąpe dofinansowanie z państwowego funduszu to problem, z którym PCPR mierzy się co roku.
Formularze i druki potrzebne do ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie www.bip.pcpr-wyszkowski.ehost.pl lub w siedzibie Centrum ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków (tel. 29 742 85 22, 29 742 85 23). Przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.30-15.30 (czwartek to dzień wewnętrzny).
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl