Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 listopada 2020 r., imieniny Walerego, Wirgiliusza

Weekend szkoleniowy w Ośrodku

(Zam: 15.04.2015 r., godz. 16.45)

337 osób, przede wszystkim z powiatu wyszkowskiego, ale także z Warszawy, Radzynia Podlaskiego, Wołomina, Pułtuska, Jasienicy i Jadowa wzięło udział w weekendzie szkoleniowym organizowanym 14 i 15 marca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Poświęcony był on tematyce terapii osób niepełnosprawnych.
Ośrodek przygotował bezpłatne warsztaty w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Skierowane były do rodziców, nauczycieli szkół masowych, przedszkoli, studentów oraz osób na co dzień pracującymi z niepełnosprawnymi. Uczestnicy mogli skorzystać z 21 modułów szkoleniowych, których tematyka dotyczyła różnorodnych metod i technik stosowanych podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Podczas weekendu szkoleniowego uczestnicy mieli okazję poznać także ofertę edukacyjną Ośrodka.
Warsztaty prowadziło 32 nauczycieli Ośrodka. Czynnie uczestniczyli w nich także ich uczniowie – Alicja, Weronika, Hubert i Marcin świetnie poradzili sobie z liczną publicznością i nowymi wrażeniami. W warsztatach brali też udział rodzice ze swoimi pociechami. Gdy dorośli zgłębiali wiedzę, ich dzieci pod opieką pedagogów Ośrodka zwiedzali szkołę i uczestniczyli w zajęciach.
Wśród bogatej oferty warsztatowej znalazły się zajęcia wokalne z elementami emisji głosu, taneczne, dogoterapia, hipoterapia, bajkoterapia, warsztaty plastyczne (wyplatanie z papierowej wikliny oraz masa solna). Organizatorzy zaproponowali nowe metody nauki czytania (daktylografia), papierową technikę czytania Kamishibai, alternatywne i wspomagające metody komunikacji (system Makaton), masaż Shantala oraz neurokinezjologiczną terapię taktylną wg S. Masgutowej, zajęcia integracji sensorycznej oraz stymulacji polisensorycznej. Uczestnicy zajęć mogli podpatrzeć, jak kreatywnie spędzać czas z dzieckiem, jak pracować z niepełnosprawnym w stopniu głębokim oraz poznać zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z autyzmem.
Podczas weekendu szkoleniowego jego uczestnicy mogli bezpłatnie skorzystać z fachowych porad studentek wydziału pielęgniarstwa, które mierzyły ciśnienie i tętno, badały poziom glukozy we krwi, BMI, udzielały porad w zakresie żywienia i ciśnienia tętniczego.
Uczestnicy warsztatów chętnie prowadzili dyskusje oraz zadawali pytania, wymieniali się doświadczeniami. Wszyscy wyrazili zgodną opinię, że warsztaty spełniły ich oczekiwania, a zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy z dziećmi w swoich placówkach lub domach rodzinnych. Duża liczba zgłoszeń była potwierdzeniem, że jest zapotrzebowanie na tego typu spotkania i szkolenia.
Weekend Szkoleniowy to już swego rodzaju tradycja w SOS-W. Dzięki takim przedsięwzięciom oferta edukacyjna placówki jest przekazywana poza granice naszego powiatu, a wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków z różnorodnych dyskusji wpływa na jakość kształcenia i pracy z niepełnosprawnymi.
Hanna Mąka, koordynator przedsięwzięcia
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl