Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 października 2020 r., imieniny Filipa, Halki

Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa

(Zam: 08.04.2015 r., godz. 16.32)

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce 26 marca umorzyła dochodzenie dotyczące domniemanego podszywania się pod Jerzego Osękę przez członków Komitetu Wyborczego Wyborców Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa.

Sprawa to pokłosie ostatniej kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. W tzw. trybie wyborczym Grzegorz Nowosielski wniósł przeciwko Jerzemu Osęce (obaj kandydowali na stanowisko burmistrza) do Sądu Okręgowego w Ostrołęce wniosek, w którym domagał się od konkurenta sprostowania nieprawdziwej, jego zdaniem, informacji, opublikowania przeprosin i wpłacenia przez niego 5 000 zł na Ochotniczą Straż Pożarną w Wyszkowie. G. Nowosielski wniósł o zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych, jego zdaniem, informacji „polegających na twierdzeniu, że pan Grzegorz Nowosielski jako Burmistrz Gminy Wyszków obiecywał panu Jerzemu Osęka odstąpienie od obowiązku wyegzekwowania zapłaty kwoty 15 500 zł należnej Gminie Wyszków od Jerzego Osęka, a także obiecywał pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla żony pana Jerzego Osęka i składał propozycje takiego zatrudnienia w zamian za rezygnację przez Jerzego Osęka z ubiegania się o stanowisko Burmistrza Gminy Wyszków w kadencji 2014-2018” (cytat z uzasadnienia postanowienia sądu, pisownia oryginalna).
Ostrołęcki sąd dał wiarę Jerzemu Osęce i oddalił wniosek. G. Nowosielski złożył zażalenie od postanawienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W drugiej instancji zapadło postanowienie korzystne dla obecnego burmistrza. Sąd nakazał też J. Osęce sprostowanie nieprawdziwej informacji i przeproszenie Grzegorza Nowosielskiego na pierwszej stronie „Nowego Wyszkowiaka” w najbliższym wydaniu gazety, jakie miało się ukazać po uprawomocnieniu orzeczenia (sąd wskazał treść przeprosin). Jerzy Osęka miał też wpłacić na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie 1 000 zł. Na rzecz G. Nowosielskiego konkurent miał również wpłacić 120 zł tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.
Przeprosiny jeszcze przed drugą turą wyborów ukazały się – nie zlecił ich jednak Jerzy Osęka (w rozmowie z „Wyszkowiakiem” informował, że nie zamierza przepraszać), a Komitet Wyborczy Wyborców Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa. Jerzy Osęka wniósł więc do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 190a §2 kodeksu karnego, który mówi, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten „kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej”.
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce 26 marca umorzyła dochodzenie w sprawie „podszywania się pod osobę Jerzego Osęki i wykorzystania jego danych osobowych w celu wyrządzenia mu szkody osobistej poprzez zamieszczenie oświadczenia w Wyszkowie na stronie pierwszej gazety „Nowy Wyszkowiak” z dnia 18 listopada 2014 r. o treści zgodnej z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2014 r. tj. o czyn z art. 190a§2 k.k. (…) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego” – argumentuje ostrołęcka prokuratura, która dodaje, że w tej sprawie przesłuchiwani byli świadkowie.
– Z całą pewnością sprawy nie odpuszczę, bo jest ewidentna – komentuje Jerzy Osęka.
Jak mówi, o swoich dalszych krokach w sprawie zdecyduje po zapoznaniu się z jej dokumentacją.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl