Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 października 2020 r., imieniny Anety, Marcina

Dzień Kolorowej Skarpetki z filmowymi gwiazdami

(Zam: 01.04.2015 r., godz. 16.46)

„Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesów na miarę swoich możliwości” to motto przyświeca Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. M. Konopnickiej w Wyszkowie, placówce, która 20 marca zorganizowała u siebie dzień otwarty oraz obchody „Dnia kolorowej skarpetki” – święta osób z trisomią 21 chromosomu. Gośćmi specjalnymi byli znani polscy aktorzy.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 w sali sportowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zebranych przywitała dyrektor SOSW – Edyta Jarosz. Na widowni zasiedli między innymi: starosta Bogdan Pągowski, wiceburmistrz Aneta Kowalewska, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Krzysztof Arbaszewski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Grażyna Majewska, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Małgorzata Pietkiewicz, która tego dnia przygotowywała reportaż na temat Ośrodka (będzie on wkrótce dostępny na stronie internetowej MEN), dyrekcje placówek oświatowych, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz kandydaci na uczniów SOSW. Na wstępie Chór Przyjacielski Leśno-Nauczycielski działający w Ośrodku odśpiewał hymn osób niepełnosprawnych z zespołem Downa, a po nim odbyła się prezentacja multimedialna Ośrodka przygotowana przez Katarzynę Szostek-Malinowską.
– Są dwa główne powody dzisiejszego spotkania – mówiła Edyta Jarosz. –Pierwszy to dzień otwarty, czyli czas na zaprezentowanie możliwości Ośrodka, sukcesów, aktywności przyszłym uczniom szkoły i ich rodzicom. Drugi to chęć włączenia się w obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, zwanego Dniem Kolorowej Skarpetki, który przypada na 21 marca. W tym dniu chcemy pokazać, że różni nas od osób z trisomią 21 chromosomu tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom tak jak nasza dodatkowa niepasująca skarpetka, którą mają dziś na sobie nasi uczniowie i ich rodzice.
Okazało się, że 21 marca to nie przypadkowa data.
– Dwudziesty pierwszy dzień, bo 21 chromosom, marzec bo to trzeci miesiąc, a tych X-ów jest o jeden za dużo – tłumaczyła dyrektor.

Trochę statystyki
W ośrodku uczy się 207 uczniów w 44 oddziałach, w strukturze SOSW są: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i 2 szkoły filialne, a także internat. Najliczniejsza jest szkoła podstawowa – 58 uczniów (dla porównania w 2003 r. w szkole było tylko 3 uczniów objętych nauczaniem indywidualnym). Wśród uczniów są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 25 uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, 15 uczniów z trisomią 21 chromosomu, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek stał się edukacyjnym miejscem również dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Tą liczną grupą zajmuje się 98 nauczycieli.
– Są to profesjonalni pasjonaci – powiedziała Edyta Jarosz. – Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku, to pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość, a jakość to jest luksus w życiu. W ośrodku jest luksusowa kadra pedagogiczna, jak również niepedagogiczna – stwierdziła prowadząca, kontynuując. – Wielokrotnie zastanawiałam się jakimi słowami określić nasz Ośrodek. Po powrocie z nauczycielskiej wycieczki do słonecznej Italii stwierdziłam, że przypominamy wenecką mozaikę, różnokolorową, złożoną z wielu barwnych szkiełek, które tworzą piękną, zachwycającą całość.
Nie obyło się bez popisów artystycznych uczniów. Młodzież wykonała układy taneczne, zaprezentowała talenty wokalne i aktorskie. Wzruszającą chwilą było wykonanie piosenki z dedykacją dla mam, której fragment tekstu brzmiał „to nie sztuka skonstruować superplan, wszystko z góry mieć zaplanowane, sztuka z losem grę prowadząc sam na sam nie bać się przegranej i wygranej”.
– Drogie mamy, życzymy wam odwagi i siły, bo zwycięzcy nigdy nie rezygnują, a rezygnujący nigdy nie zwyciężają – stwierdziła Edyta Jarosz.

Serialowi aktorzy z wizytą
Gwiazdami dnia byli popularni polscy aktorzy serialowi: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Barbara Bursztynowicz, Piotr Swend z mamą Elżbietą Branicką, Anna Iberszer i Arkadiusz Nader, którzy dotarli do Ośrodka z lekkim opóźnieniem. Goście zostali przywitani gromkimi brawami. Otrzymali od dzieci bukiety kwiatów i własnoręcznie przygotowane przez siebie upominki. Uczniowie byli skrupulatnie przygotowani na spotkanie z aktorami, mieli do nich sporo pytań dotyczących ich pracy i życia prywatnego. Gwiazdy chętnie opowiadały ciekawe historie, szczególnie Piotr Swend – serialowy Maciek z Klanu, który chętnie się wypowiadał i żartował. Wieloletnim przyjacielem Ośrodka jest Arkadiusz Nader. Artysta zawsze chętnie wspiera działania dyrekcji wyszkowskiej placówki i pojawia się na różnych imprezach.
– Profesor Bartoszewski powiedział, że są w życiu rzeczy, które warto robić i są w życiu rzeczy, które się opłacają. I nie zawsze to co warto, się opłaca. I nie zawsze to co się opłaca, warto. Cieszymy się, że Arek Nader odkrył, że warto przyjaźnić się ze społecznością naszego Ośrodka, że warto w wolnych chwilach, których ma niewiele, wpaść do nas – powiedziała Edyta Jarosz.
Kapituła złożona z uczniów, rodziców i nauczycieli Ośrodka postanowiła uhonorować Arkadiusza Nadera tytułem Przyjaciela Ośrodka i wręczyć mu pamiątkową statuetkę. Aktor był wyraźnie wzruszony i szczęśliwy.
W dalszej części uroczystości odbyła się prezentacja działalności dydaktyczno-wychowawczej Ośrodka: wystawa prac plastycznych dzieci, prezentacja specjalistycznych pracowni, klas, możliwość konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym i innymi specjalistami pracującymi w Ośrodku, pokaz indywidualnych technik, metod pracy z dzieckiem, degustacja wypieków przygotowanych przez uczniów ZSZ. Chętni mogli sfotografować się z gwiazdami i otrzymać ich autografy.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl