Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaStarostwo obiecuje wykonanie prac latem

(Zam: 18.03.2015 r., godz. 16.53)

Wykonanie rowu odparowującego oraz odmulenie osadników pod kratkami ściekowymi to rozwiązania, które proponuje Starostwo Powiatowe mieszkańcom zalewanych ulic Nadbużnej i Jana Pawła II w Brańszczyku.

Jak informowaliśmy na łamach „Wyszkowiaka” w lutym, radny gminny Grzegorz Kaflik, sołtys Tadeusz Bednarski oraz jedenastu mieszkańców wsi wystosowali do Starostwa pismo, w którym apelują o rozwiązanie problemu zalewanych i przez to nieprzejezdnych ulic. „Problem ten jest spowodowany niedrożnymi studzienkami odwodnieniowymi, ich brakiem oraz brakiem rowów przydrożnych” – podkreślali.
Na początki marca G. Kaflik otrzymał odpowiedź podpisaną przez naczelnika wydziału inwestycji i dróg publicznych Starostwa Ryszarda Sędziaka. Pisze on „z uwagi na ukształtowanie terenu przy jednoczesnym braku cieków wodnych, którymi można odprowadzić wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego we wnioskowanym przez Pana miejscu (ul. Jana Pawła II przy posesjach nr 62 i 62 A) w chwili obecnej naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem poprawiającym odwodnienie jezdni będzie wykonanie rowu odparowującego w bieżącym sezonie remontowym (lipiec, sierpień).
Z uwagi na to, że w ramach tego zdania głównie remontowane są przepusty drogowe, których uszkodzenia powstają po wiosennych przyborach wód (roztopy, intensywne opady deszczu), takie prace są wykonywane w miesiącach letnich.
W ramach tego zadania zostaną także odmulone osadniki pod kratkami ściekowymi na ul. Nadbużnej przy posesjach 19, 61 i 59”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl