Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 czerwca 2023 r., imieniny Walerii, WalteraJest pomysł na odnawialną energię

(Zam: 18.03.2015 r., godz. 16.58)

Kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę – to możliwe instalacje służące pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać zainstalowane w gminie Długosiodło.

Specjaliści z Instytutu Energii Odnawialnej 3 marca zachęcali do skorzystania z programu umożliwiającego pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł.

Gmina Długosiodło ma możliwość uczestniczenia w projekcie „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie gminy Długosiodło”. Projekt, który ma być zgłoszony do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to działanie 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Aby w nim uczestniczyć, należy stworzyć projekt grupowy, którego wartość nie może przekraczać 200 000 euro. Prezes IEO Grzegorz Wiśniewski oraz specjalista ds. energetyki wiatrowej Piotr Dziamski przedstawili możliwości i warunki ekonomiczne instalowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach jednorodzinnych.
– Program PROW pozwala sfinansować nie tylko budowę instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej, ale także ciepła – poinformował G. Wiśniewski.
Do odnawialnych źródeł energii należą m.in. elektrownie słoneczne, dachowe, mikrowiatraki. G. Wiśniewski zwrócił uwagę także na czynniki ekonomiczne.
– Energia odnawialna nie jest za darmo, ale jest dla każdego. W swoje obiekty może inwestować gmina, zmniejszając koszty użytkowania i poprawiając komfort i jakość życia, ale także każdy mieszkaniec. Można inwestować w dowolne źródło – zaznaczył.
Całkowity budżet projektu to koszt blisko 1 000 000 zł. Koszt jednej instalacji może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W razie podjęcia decyzji o przystąpieniu do projektu, inwestycja musiałaby być rozliczona do końca sierpnia bieżącego roku. Stąd G. Wiśniewski rekomendował skorzystanie ze źródeł do produkcji ciepła, które są najszybsze i źródeł do produkcji energii elektrycznej dla własnego użytku.
Czas zwrotu kosztów poniesionych na przeprowadzenie inwestycji trudno oszacować. Jak tłumaczył P. Dziamski, początkowe nakłady inwestycyjne są stosunkowo wysokie. Projekt umożliwia skrócenie okresu zwrotu dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
– Z reguły jest to czas ok. 10 lat, ale jeśli posiadamy dodatkowe wsparcie, jest krótszy – powiedział P. Dziamski. – Na potrzeby projektu montowane instalacje będą służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda będzie produkowana z wiatru – dodał.
Koszty instalacji są uwarunkowane m.in. powierzchnią budynku i jego energochłonnością.
– Jeżeli budynek ma dobrą instalację grzewczą, to koszt wyniesie 5-10 tysięcy złotych, jeśli musimy zadbać o nową instalację, wtedy koszty się podwajają – poinformował P. Dziamski.
Dofinansowanie PROW wynosi 90 proc. kosztów kwalifikowalnych. Jak poinformował P. Dziamski, są jeszcze inne programy wsparcia, np. Prosument prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym przypadku, dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii jest niższe, niż to, które umożliwia PROW. Gmina Długosiodło już raz starała się o uzyskanie dofinansowania w programie dotyczącym kolektorów słonecznych.
– W tej chwili Rada Gminy przeznaczyła 100 tysięcy złotych na dofinansowanie gospodarstw domowych – przypomniał wójt Stanisław Jastrzębski. – W pierwszej kolejności będą to te gospodarstwa, które mają wykonaną już dokumentację i poniosły już koszt 500 zł – kontynuował. – Dofinansowanie wyniesie 2 tysiące złotych – zaznaczył.
Każde gospodarstwo domowe będzie musiało zainstalować prosty kolektor słoneczny. Po przedstawieniu faktur na zakupione urządzenia, gmina zwróci 2 000 zł. Do zadań IEO będzie należało przygotowanie koncepcji wniosku, studium wykonalności dla każdego zgłoszonego gospodarstwa domowego oraz przygotowanie finalnego wniosku. Wykonane analizy będzie można wykorzystać również do innych programów wsparcia.
Więcej informacji na temat instalacji OZE można uzyskać w Urzędzie Gminy w Długosiodle.
M.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta