Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaRecytowali Brzechwę

(Zam: 18.03.2015 r., godz. 16.36)

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lucynowie 3 marca odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem burmistrza Wyszkowa. Swoje umiejętności prezentowało 26 uczniów z 7 szkół podstawowych.

W kategorii klas II-III pierwsze miejsce zajął Maksymilian Martyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, drugie miejsce – Małgorzata Jakacka z SP nr 2 im. Wł. Broniewskiego, trzecie miejsce – Daria Oliasz z SP w Skuszewie. Wyróżnienie otrzymała Weronika Skoczeń z SP im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie.
W kategorii klas IV-V pierwsze miejsce zajął Jan Książek z SP im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach, drugie – Julia Maliszewska z SP im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Leszczydole Starym, trzecie – Bartosz Rogólski z SP w Leszczydole Starym oraz Natalia Kroczek z SP nr 1. Wyróżnienie otrzymały Karolina Zięba z SP w Leszczydole Nowinach oraz Klara Lisek z SP nr 2.
Nagrody i dyplomy wręczała uczniom zastępca burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska. Opiekunkami konkursu były M. Kwiecińska i J. Zawisza.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl