Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2020 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Nadszedł czas podsumowań

(Zam: 04.03.2015 r., godz. 16.50)

30 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 odbyło staże w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, na które wybrali się u schyłku minionego roku w ramach unijnego projektu. Nauczyciele z tej szkoły również mieli okazję poszerzyć swoje kompetencje na wyspach i w słonecznej Italii, ze szkoleń skorzystało 12 z nich.

Konferencja podsumowująca odbyła się w czwartek 19 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2. W uroczystości zaaranżowanej w klimacie kawiarnianym, prowadzonej przez uczniów: Aleksandrę Szulc i Kamila Kamińskiego wzięli udział: starosta Bogdan Pągowski, przedstawiciele przedsiębiorców współpracujących ze szkołą, dyrekcja, pedagodzy, rodzice i uczniowie.
Staże zagraniczne uczniów realizowane były w ramach projektu „Mobilni technicy – wysokie kwalifikacje, wszechstronne możliwości w Unii Europejskiej” – program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Kwota dofinansowania wyniosła 91 827 euro. Po przeprowadzonej w szkole rekrutacji we wrześniu i październiku 2014 r. odbyły się zajęcia przygotowujące młodzież do wyjazdu. Były to lekcje języka angielskiego, przygotowanie kulturowe i pedagogiczne. Uczniowie w 3 grupach, każda po 10 osób, wraz z opiekunami (Agnieszką Rychlicką, Joanną Albiniak i Denisem Trusow) wylecieli do Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii na 4 tygodnie. Kształcili się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, organizacja reklamy, informatyk, spedytor i logistyk. Mieszkali u „host rodzin”. Celem projektu było doskonalenie umiejętności praktycznych składających się na kwalifikacje zawodowe, ale również zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie kształconych zawodów. Uczniowie mieli możliwość poznać nowe technologie oraz działanie firm na rynku w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Podnieśli swoje kompetencje językowe, musieli przełamać barierę i nauczyć się komunikować w obcym języku, co zaowocowało wzrostem pewności siebie i podwyższeniem własnej samooceny. Dyrektor ZS2 Grażyna Kalinowska uczestniczyła w wizytach monitorujących na stażach.
– Pracodawcy chwalili uczniów za postawę, pracowitość, dyscyplinę pracy. Nasi uczniowie pracowali dobrze i szybko, pracodawcy chętnie by ich zatrudnili u siebie. Byli zapraszani przez pracodawców i rodziny, u których mieszkali na wakacje – mówiła dyrektor.
W tym roku na przełomie września i października 2 grupy młodzieży z technikum w ramach projektu Ersamus+ „Mobilność uczniów i kadry – konkurs 2014” wyjedzie na staże do Hiszpanii i Niemiec, zaś w lutym 2016 r. 20 uczniów wyjedzie do Włoch.
– Możemy się pochwalić, że kończymy pisać kolejne wnioski dla uczniów i nauczycieli. Planujemy staże w Portugalii i Hiszpanii – poinformowała Grażyna Kalinowska.
Podczas konferencji uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne jako relacje z pobytu za granicą i odbytego stażu. Były to zdjęcia z miejsc praktyk i różnych wycieczek. Młodzież pozowała na tle znanych zabytków i kultowych miejsc charakterystycznych dla danego regionu. Okazało się, że dla wielu z nich była to przygoda życia, której nigdy nie zapomną i którą chętnie by powtórzyli.
W szkoleniu zagranicznym: „Kompetentny Europejski Nauczyciel – kluczem do sukcesu młodych osób na europejskim rynku pracy” w ramach projektu Erasmums+ uczestniczyło 12 nauczycieli, którzy zawitali do Włoch i Wielkiej Brytanii. Tematy ich szkoleń to „Innowacyjne technologie stosowane w edukacji” oraz „Interaktywne lekcje i techniki nauczania” realizowane w ciągu 5 dni. Ich celem było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, wyrównanie różnic w umiejętnościach dotyczących innowacyjnych metod pracy i wykorzystania nowoczesnych technologii wśród nauczycieli uczących w różnych zawodach, o różnym stażu pracy oraz poprawa atrakcyjności zajęć. Kwota dofinansowania wyniosła 22 181 euro. Projekt podsumowały nauczycielki Natalia Szczerba i Agnieszka Gołębiewska.
Zarówno nauczycielom, jak i uczniom gratulował Bogdan Pągowski. Z rąk starosty młodzież otrzymała certyfikaty ukończenia stażu i kursów językowych, a nauczyciele certyfikaty ukończonych szkoleń.
– Praktyki zagraniczne na stałe wpisały się do programu edukacji, dobrze że są. W dalszych latach również będziemy realizować podobne projekty, ponieważ jest to ważny element edukacyjny, ale też kulturoznawczy, językowy. Dla niektórych była to pierwsza podróż samolotem, przekroczenie strefy bezpieczeństwa. Myślę, że takie doświadczenia są wszystkim potrzebne, zarówno młodzieży, jak i nauczycielom – mówił Bogdan Pągowski.
Przedstawicielka rodziców dziękowała dyrekcji szkoły i staroście za organizację praktyk.
– Nasze dzieci nauczyły się odpowiedzialności, same podróżowały do pracy, każdy z nich czuł się odpowiedzialny za drugiego – mówiła Urszula Dobosz.
– Byłem zaskoczony, jak szybko uczniowie potrafili adaptować się do nowych warunków – stwierdził opiekun jednej z grup, Denis Trusow.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl