Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaMieszkańcy zdecydowali o drobnych inwestycjach w ramach funduszu

(Zam: 04.02.2015 r., godz. 16.35)

Łącznie 334 761,04 zł mają wynieść w tym roku wydatki gminy Rząśnik na zadania realizowane z pieniędzy znajdujących się w funduszu soleckim. Dotyczą one w wielu przypadkach uzupełniania oświetlenia ulicznego, żwirowania dróg, zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół.

W Bielinie zaplanowano wykonanie przystanku za 10 000 zł, żwirowanie drogi – 3 181,93 zł, w Dąbrowie 23 309,51 zł ma zostać przeznaczone na modernizację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Gołystok zdecydował się na modernizację drogi we wsi – 8 998,98 zł i montaż lampy oświetleniowej – 1 000 zł. W Grądach Polewnych będą wykonane trzy zadania: dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkoły podstawowej w Starym Lubielu – 1 000 zł, dożwirowanie dróg na terenie sołectwa – 3 684,10 zł, wycinka zakrzewień przydrożnych na odcinku drogi w kierunku Grodziczna – 3 000 zł. W Grodzicznie zaplanowano dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do szkoły podstawowej w Starym Lubielu – 2 000 zł, żwirowanie drogi – 6 905,84 zł, w Janowie żwirowanie drogi – 8000 zł, zakup pomocy dydaktycznych do szkoły w Starym Lubielu – 1 355,95 zł, w Komorowie wykonanie chodnika – 24 081,13 zł.
W Nowej Wsi mieszkańcy postanowili sfinansować zakup tablicy interaktywnej dla szkoły podstawowej w Starym Lubielu za 3 000 zł, montaż lampy oświetleniowej przy drodze prowadzącej z Nowej Wsi do Nur w pobliżu posesji nr 6 – 1 000 zł, wyżwirowanie drogi prowadzącej z Nowej Wsi w kierunku Starego Lubiela – 6 416,94 zł. W Nowych Wielątkach za 13 728,50 zł ma być wykonana modernizacja drogi nr 616/3. Nowy Lubiel podzielił dostępną pulę pieniędzy na pięć przedsięwzięć: dofinansowanie do zakupu tablicy interaktywnej w szkole w starym Lubielu – 4 000 zł, doposażenie placu zabaw dla dzieci w Nowym Lubielu – 2 000 zł, zakup 30 krzeseł do świetlicy przy bibliotece w Nowym Lubielu – 4 000 zł, żwirowanie drogi – 3 114,31 zł, uzupełnienie oświetlenia – 1 000 zł. W Nurach przewidziano żwirowanie dróg – 6302,06 zł, montaż lampy z kablem – 1 800 zł, w Ochudnie wyposażenie świetlicy – 13 020,15 zł, zagospodarowanie placu pod boisko – 10 000 zł, w Osinach remont drogi – 7 587,65 zł. Ostrówek za swoje pieniądze również sfinansuje tablice interaktywne dla szkoły w Starym Lubielu – 2 000 zł, wyremontuje też przepust – 7 227,35 zł. W Plewicy mieszkańcy mogą się spodziewać uzupełnienia oświetlenia ulicznego za 7 000 zł, modernizacji drogi – 3481,24 zł.
W Porządziu przybędzie oświetlenia ulicznego – 8 000 zł, a w miejscowej szkole tablic interaktywnych, komputerów i projektorów – 22 350,59 zł. W Rógóźnie zdecydowano się na modernizację oświetlenia ulicznego za 6 000 zł oraz na wykonanie zabezpieczenia (montaż barierki) drogi przy jeziorze Łyse na łuku drogi Rogóźno-Plewica – 4 834,90 zł. Budowa chodnika przy ul. Jesionowej w Rząśniku to pomysł tego sołectwa na wydanie 32 151,05 zł. Stary Lubiel wesprze miejscową szkolę przekazując 3 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, natomiast 7 353,64 zł ma być przeznaczone na remont drogi stary Lubiel-Nowa Wieś (nr działki 243).Wielątki Folwark za 14 114,31 zł zamierzają zabezpieczyć (ewentualnie wyremontować) trzy mostki i barierki na nich. Wólka Folwark chce wyremontować przepust na drodze Wólka Folwark-Komorowo – 4 000 zł, uzupełnić oświetlenie – 2 000 zł, wykarczować drzewa przy drodze Wólka Folwark-Komorowo 5 000 zł. Remont przepustu to plan Wólki Lubielskiej, który kosztować będzie 5 000 zł. Poza tym we wsi przewidziano wykonanie oświetlenia ulicznego za 5 606,53 zł i zakup pomocy dydaktycznej dla szkoły w Starym Lubielu – 1 000 zł. Wólka Wojciechówek chce żwirowania dróg – 8 455,72 zł, a Wielątki wykonania drogi dojazdowej do łąk dla mieszkańców wsi – 12 699,66 zł.
Wniosków do funduszu nie złożyli mieszkańców Wólki Przekory (kwota jaką mogli wykorzystać to 10 834,90 zł), Woli Polewnej (9 452,41 zł), Wincentowa (9 195,20 zł), Józefowa (9 934,67 zł).
Kwota przeznaczona w funduszu dla sołectwa zależna jest od liczby jego mieszkańców. Gmina wydaje je na realizację tych przedsięwzięć, które sołectwo zgłosi we wniosku. Uchwala go zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl