Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaPieniądze dla wsi

(Zam: 04.02.2015 r., godz. 16.33)

369 113 zł mają w tym roku wynosić wydatki w gminie Wyszków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Fundusz nie jest obowiązkowy – o jego wyodrębnieniu w budżecie decydują radni. W projekcie budżetu na ten rok zaplanowani wydatki z funduszu sołeckiego:
– Łosinno – remonty dróg – przepusty ul. Polna i Klonowa) 18 567 zł
– Lucynów Duży – remonty dróg 14 698 zł
– Leszczydół Nowiny – remonty dróg 24 789 zł
– Kręgi Nowe – remonty dróg 6 362 zł
– Rybienko Stare – remonty dróg 6 713 zł
– Natalin – remonty dróg 4 613 zł
– Fidest – remonty dróg 6 991 zł
– Gulczewo – remonty dróg 10 000 zł
– Rybienko Nowe – projekt i budowa ul. Św. Mikołaja 24 789 zł
– Leszczydół Pustki – budowa odcinka drogi 13 907 zł
– Skuszew – budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Skrajna i Bukowa 17 095 zł
– Gulczewo – działania OSP 7 774 zł
– Leszczydół Stary – zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne 19 683 zł
– Tumanek – oświetlenie uliczne 14 601 zł
– Kręgi Nowe – oświetlenie uliczne 4 000 zł
– Rybienko Stare – oświetlenie uliczne 6 500 zł
– Puste Łąki – oświetlenie uliczne 6 272 zł
– Ślubów – oświetlenie uliczne 8 899 zł
– Kamieńczyk – oświetlenie uliczne 20 178 zł
– Lucynów – oświetlenie uliczne 24 789 zł
– Rybno – oświetlenie uliczne 21 666 zł
– Leszczydół Działki – zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej 8 156 zł
– Leszczydół Podwielątki – zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej 11 750 zł
– Sitno – zagospodarowanie terenu przy sadzawce 9 767 zł
– Tulewo Górne – budowa placu zabaw 13 932 zł
– Olszanka – budowa punktu odpoczynku 4 973 zł
– Tulewo – budowa chodnika 8 949 zł
– Natalin – budowa wiat przystankowych 8 500 zł
– Olszanka – budowa wiat przystankowych 10 000 zł
– Lucynów Duży – organizacja imprezy kulturalnej „Dni Seniora” 3 200 zł
– Skuszew – organizacja zawodów sportowych „Dni Skuszewa” 7 000 zł.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl