Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 września 2021 r., imieniny Michaliny, Michała

114 wniosków do budżetu Które mają szansę na realizację?

(Zam: 15.10.2014 r., godz. 15.26)

13 516 306 zł mają wynieść w tym roku wydatki majątkowe gminy Wyszków, w głównej mierze przeznaczone na budowę ulic i przygotowanie projektów inwestycji. Lista wniosków do tegorocznego budżetu liczy 114 pozycji. Wiele z nich z powodu ograniczonej ilości pieniędzy nie zostało uwzględnionych.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.wyszkow.pl) dostępny jest projekt budżetu, a także lista wniosków uwzględnionych i odrzuconych dotyczących inwestycji w tym roku. Podczas sesji zaplanowanej na 29 stycznia radni mają uchwalić budżet na 2015 r. W jej trakcie ustalą ostateczny kształt wydatków i dochodów samorządu.

Wnioski dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Uwzględnione w budżecie
– budowa drogi w Sitnie, gm. Wyszków – 1 500 000 zł
– budowa ul. Polnej w Wyszkowie (łącznik od ul. Żytniej do ul. Polnej); planowana jest realizacja części zadania – poczynając od ulicy Zapole
– budowa ul. Polnej w Wyszkowie (na odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapole oraz odcinek do ul. Żytniej); planowana jest realizacja części zadania – poczynając od ul. Zapole – 200 000 zł
– utwardzenie odcinka ul. Andersa w Wyszkowie wraz z parkingiem (dł. 33 m, szer. 5,0 m) – 40 000 zł
– budowa ul. Targowej w Rybienku Leśnym (dł. 1300 m, szer. 5,5 m) – 700 000 zł
– przebudowa ul. Przelotowej (dł. 300 m, szer. 5,5 m) i ul. Ogrodowej (160 m, szer. 5,5 m) w Rybienku Leśnym – 600 000 zł
– przebudowa ul. Zakolejowej w Wyszkowie wraz z kanalizacją deszczową (od ul. Pułtuskiej do ul. Leśnej o dł. 500-600 mb, szer. 6 m) –1 200 000 zł
– przebudowa ul. Kasztanowej w Wyszkowie (od ul. Serockiej do ul. 3 Maja). W 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji – 50 000 zł
– budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w ul. Świętego Mikołaja (dł. 0,5 km), ul. Smoczej (dł. 250 m) w Rybienku Nowym; w budżecie uwzględniono wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Św. Mikołaja; pozostała część zadania nieuwzględniona z braku środków – 24 789 zł
– budowa ul. Handlowej wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem (od ul. Serockiej do ul. Księżycowej dł. 1,0 km) i dokończenie ul. Dobrej w Rybienku Nowym (dł. 350 m) – 1000 000 zł
– budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (na dł. 850 m w kierunku Suwca); w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej
– wykonanie projektu i budowy ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (od 1 do ul. Jadowskiej o dł. 300 m – w kierunku rzeki Bug); w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 50 000 zł
– przebudowa ul. Leśnej w Gulczewie, gm. Wyszków – etap II – 600 000 zł
– przebudowa ul. Bankowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. 11 Listopada); w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 15 000 zł
– budowa uliczki łączącej ul. Pułtuską z ul. Bankową wraz z dojazdem do posesji zlokalizowanych przy ul. Sowińskiego; w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 10 000 zł
– przebudowa ul. Bocznej w Tulewie Górnym – dł. 200 m, szer. 5,5 m – 170 000 zł
– budowa drogi w Rybienku Starym – 500 000 zł
– budowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszków; w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 40 000 zł
– budowa ul. Osiedlowej w Rybnie (dł. 1 km, szer. 5,0m); realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków ze wspólnoty gruntowej – 100 000 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Na Skarpie w Wyszkowie – 1 200 000 zł
– modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. 11 Listopada 62 – 550 000 zł
– budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Matejki i ul. Białostockiej w Wyszkowie – 100 000 zł
– przebudowa Placu Wyzwolenia u zbiegu ulic: Daszyńskiego, Kościuszki i Wąskiej; w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 50 000 zł
– budowa zadaszeń na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie; na modernizację targowiska miejskiego w budżecie zapisano 150 000 zł.

Prócz powyższych wniosków w projekcie budżetu znalazły się pieniądze na inwestycje lub projekty
– budowa ciągu pieszo-jezdnego (ul. Skrajna i Bukowa w Skuszewie) – 17 095 zł
– budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 – 50 000 zł
– budowa drogi Tumanek-Fidest etap II – 1 000 000 zł
– budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym – 150 000 zł
– budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustkach – 13 907 zł
– budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 – 450 000 zł
– zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne w Leszczydole Starym – 19 683 zł
– budowa przedszkola przy ul. Meliorantów – 50 000 zł
– budowa kanalizacji deszczowej na ul. Batorego – 40 000 zł
– budowa placu zabaw w Tulewie Górnym – 13 932 zł
– budowa punktu odpoczynku w Olszance – 4 973 zł
– budowa wiat przystankowych w Natalinie i Olszance – 18 500 zł
– modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów – 50 000 zł
– dotacja dla powiatu na budowę drogi na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka etap I – 1 000 000 zł.

Wnioski nieuwzględnione w budżecie z braku środków:
– przedłużenie ul. Przejazdowej w Skuszewie (na długości około 30 m z kostki brukowej)
– budowa ul. Jeziornej na Osiedlu nr 10 w Wyszkowie (Latoszek)
– budowa ulic na osiedlu Zakręzie w Wyszkowie (ul. Jaśminowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Wrzosowa, Rumiankowa i Zakręzie)
– budowa drogi umożliwiającej dojazd do działki 683 w Rybnie, gm. Wyszków (droga wyznaczona w miejscowym planie – trwają wykupy gruntu)
– modernizacja ul. Malinowej w Drogoszewie, gm. Wyszków (wąski pas drogowy, częściowo poszerzony, pozostały ogrodzenia do przebudowy).
– budowa drogi wzdłuż obwodnicy miejskiej od ul. Sikorskiego do I. Składanowskiego
– budowa ul. Przemysłowej w Wyszkowie
– przedłużenie ul. Przejazdowej w Skuszewie (na długości około 50 m z kostki brukowej)
– przebudowa ul. Batorego w Rybienku Leśnym wraz z budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody do rzeki Bug (dł. 260 m, szer. 5,5 m)
– przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie – etap IV
– wykonanie projektu ul. Jasnej – w 2015r., budowa ulicy w 2016 r.
– wykonanie projektu ul. Kukawskiej w Kamieńczyku, gm. Wyszków
– przebudowa drogi w Leszczydole Pustki (Zalesie – dł. 830 m.b. szer. 5,0 m)
– dokończenie budowy ul. Orzechowej w Rybienku Nowym (dł. 50 m, szer. 6 m)
– budowa obwodnicy śródmiejskiej w Wyszkowie – etap III i IV; ze względu na wartość zadania jego realizacja będzie możliwa po pozyskaniu środków zewnętrznych
– budowa drogi dojazdowej do działek w Leszczydole Starym (wzdłuż ogrodzenia szkoły dł. 150 m)
– budowa ulic na Osiedlu Na Skarpie (ul. Na Skarpie, ul. Nadgórska, ul. Bohaterów Armii Krajowej i innych) – w pierwszej kolejności należy wybudować kanalizację sanitarną wg posiadanego przez gminę projektu
– przebudowa ul. Leśnej (200 m, szer. 5,5) i ul. J. Kochanowskiego (150 m, szer. 5,5 m) w Lucynowie Dużym, gm. Wyszków
– przebudowa ul. Strumykowej w Lucynowie Dużym (dł. 700 m, szer. 5,5 m)
– przebudowa ul. Szkolnej w Wyszkowie (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Sowińskiego wraz z miejscami postojowymi)
– budowa ulicy dojazdowej do części mieszkalnej posesji przy ul. Pułtuskiej (z wjazdem od ul. Kowalskiego i wjazdem do ul. Pułtuskiej)
– przebudowa ul. Gen. J. Sowińskiego na odcinku od ul. I AWP do ogródków działkowych – dł. 318 m)
– modernizacja ul. Poniatowskiego w Wyszkowie; nie jest uwzględniona w budżecie z braku środków
– budowa ul. Kubusia Puchatka w Rybienku Nowym (dł. 150 m)
– wykonanie projektu i budowy ul. Klonowej (dł. 350 m) w Łosinnie, gm. Wyszków
– wykonanie projektu i budowy ul. Młodzieżowej (dł. 200 m) w Łosinnie
– budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Letniskowej w Wyszkowie (dł. 450 m, szer. 5,5 m)
– budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zakręzie – droga gminna – etap II (dł. 160 m)
– wykonanie projektu i budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie (w ul. Zakręzie, Jaśminowej, Kalinowej, Truskawkowej, Poziomkowej, Rumiankowej, Wrzosowej, Zakręzie i innych)
– budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Wyszkowie
– dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym (ul. Serocka) i Dobrej Wróżki (dł. 300 m w kierunku pól)
– budowa kanalizacji sanitarnej w Natalinie, gm. Wyszków
– budowa nowego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na osiedlu Sowińskiego
– budowa placu zabaw na osiedlu Zakręzie i ul. Białostockiej (teren wspólnoty łęgowej)
– budowa boiska wielofunkcyjnego w Skuszewie
– budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Leszczydole Starym (w pasie drogi powiatowej o pow. około 500 m2)
– budowa monitoringu w rejonie Przedszkola nr 7, WOSiR, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie
– budowa szamba na terenie szkoły w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa bieżni przy szkole w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa skoczni przy szkole w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa wjazdu na teren szkoły w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa parkingu przy uliczce dojazdowej łączącej ul. Sowińskiego i ul. Okrzei w Wyszkowie

Wnioski nieuwzględnione w budżecie z przyczyn własnościowych
– remont, utwardzenie i poszerzenie drogi w ul. Wspólnej nr 25-35 w Wyszkowie (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego)
– wykonanie projektu przebudowy ul. Wiosennej w Łosinnie, gm. Wyszków (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego)
– przebudowa ul. Kółko i ul. Kamieńczykowskiej w Skuszewie (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego); gmina posiada koncepcję przebudowy ulic
– przebudowa ul. Wyszkowskiej w Natalinie, gm. Wyszków (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego); gmina posiada koncepcję przebudowy ulicy.

Inne
– utwardzenie (destruktem) ul. Jaśminowej, Rumiankowej i część ul. Truskawkowej na osiedlu Zakręzie, gm. Wyszków; zadanie z zakresu remontów dróg; realizacja zostanie rozważona po szczegółowej analizie potrzeb na początku 2015 r.
– budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Olszanka, gm. Wyszków (o łącznej długości 900 m), budowa chodnika przy drodze powiatowej w ul. Powstańców w Drogoszewie, gm. Wyszków (dł. 2 000 m, szer. 2 m), budowa chodnika przy drodze powiatowej w Leszczydole Starym – realizacja rozpoczętej inwestycji w 2014 r. (1 800 m, szer. 2 m); zadania będą możliwe do realizacji po podpisaniu stosownych porozumień z samorządem powiatowym oraz szczegółowej analizie sytuacji własnościowej, a także analizie kosztów realizacji
– wnioski dotyczące budowy chodników, ścieżek rowerowych, zatok parkingowych, oświetlenia będą analizowane pod względem własnościowym i kosztowym celem ustalenia, które kwalifikują się do realizacji.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl