Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyWyszków i Niegów z dużymi szansami na pieniądze

(Zam: 23.12.2014 r., godz. 17.01)

Projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa w Wyszkowie i Niegowie znalazły się wśród siedmiu mazowieckich wniosków rekomendowanych do rządowego dofinansowania. Ostatecznej kwalifikacji dokona minister spraw wewnętrznych.

Rok temu gminie Wyszków udało się pozyskać pieniądze z programu „Razem bezpieczniej”, dzięki którym m.in. poprawiła oświetlenie przy przejściach dla pieszych, zamontowała nowe kamery monitoringu miejskiego, zorganizowała zajęcia streetworkerskie dla dzieci i wiele innych. Teraz wyszkowski samorząd ma szansę na kontynuację tego typu działań. Jego projekt „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap II” zakłada m.in. rozbudowę miejskiego monitoringu, powstanie siłowni plenerowych oraz poprawę oznakowania ścieżek rowerowych. Przewidziano też cykl warsztatów dla mieszkańców na temat bezpiecznych zachowań i samoobrony.
Natomiast projekt dotyczący Niegowa (o pieniądze wnioskuje Fundacja Otwartego Muzeum Techniki HP Nadbor) obejmuje przystosowanie i udostępnienie dla zwiedzających tamtejszego młyna motorowego oraz zorganizowanie grupy wolontariuszy, którzy będą opiekować się zabytkiem.
W tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej” wpłynęło 77 wniosków z Mazowsza. W skład zespołu oceniającego je wchodzą m.in. przedstawiciele policji, kuratora oświaty i konserwatora zabytków. Siedem najlepszych inicjatyw – projekty z Nowego Dworu Mazowieckiego, Wyszkowa, Nowego Duninowa, Stoczka, Starego Lubotynia, Zwolenia i Niegowa dostało rekomendację do dofinansowania ministrowi spraw wewnętrznych, który ocenia wnioski z całej Polski.
„Razem bezpieczniej” to program powołany do życia uchwałą Rady Ministrów w 2006 roku. Zakłada zintegrowanie wielu środowisk na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” samorządy oraz organizacje pozarządowe co roku mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo w siedmiu obszarach (bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, ochrona dziedzictwa narodowego). Dotacja może wynieść do 100 tys. zł, zaś wkład własny wnioskodawcy powinien stanowić do 30 proc. wartości projektu.
J.P.

***
Na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl