Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaDekada w Klubie Przodujących Szkół

(Zam: 23.12.2014 r., godz. 16.45)

Zespół Szkół świętował 10-lecie wstąpienia do Klubu Przodujących Szkół. W Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” dyrektor Zbigniew Szczerba podsumował minioną dekadę placówki.

Klub to forma zrzeszenia szkół z całej Polski, którą od 1986 r. prowadzi świętujące 30-lecie Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Jest w nim obecnie ponad dwieście placówek. O członkostwo może się ubiegać każda szkoła. która wyróżnia się w swojej działalności, np. zapewnia warunki umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia, motywuje nauczycieli i uczniów do mistrzostwa osobistego, realizuje autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, integruje i uspołecznia środowisko szkolne, kształtuje zdrowy styl życia, inspiruje do harmonijnego rozwoju wychowanka i in.
Przedstawiciele klubu weryfikują wnioski złożone przez placówki wizytując je. Stowarzyszenie Pomocy Szkole, jak jego nazwa wskazuje, zajmuje się wsparciem edukacji m.in. przekazuje książki, funduje stypendia, wyjazdy dla młodzieży i nauczycieli.
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” 10 grudnia z okazji jubileuszu Zespołu Szkół i Stowarzyszenia Pomocy Szkole był miejscem spotkania osób zaangażowanych w działalność organizacji z całej Polski. Gości było tak wiele, że dyrektor Zbigniew Szczerba witał ich kilkanaście minut. Byli też przedstawiciele Wyszkowa, m.in. burmistrz Grzegorz Nowosielski, ks. Kazimierz Wądołowski, nauczyciele.
Jak wspominał Z. Szczerba, dwa lata trwały przygotowania kierowanej przez niego placówki do wstąpienia do Klubu Przodujących Szkół.
– Wszystkie szkoły należące do Stowarzyszenia są wyjątkowe – podkreślał chwaląc się dokonaniami Zespołu Szkół.
Wymienił wśród nich powstanie klas sportowych o profilu pływanie, zdobycie przez młodych pływaków ponad czterdziestu medali na mistrzostwach rangi ogólnopolskiej, wicemistrzostwo Polski uczniów w piłce siatkowej, udział od 18 lat w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, turnusy i uczenie młodzieży jazdy na nartach, organizację plebiscytu na sportowca roku, istnienie klas integracyjnych. Z Szczerba zwrócił uwagę na wyposażenie szkoły w 150 komputerów, każdej klasy w projektor, stworzenie szkolnego muzeum Żołnierzy AK, wizytę prezydenta Bronisława Komorowskiego w placówce. Odbywają się w niej akcje charytatywne, zajęcia pozalekcyjne, wojewódzki maraton matematyczny i wiele innych. Zbigniew Szczerba odebrał gratulacje za tę mnogość działań m.in. od przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Zofii Grzebisz-Nowickiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce Marianny Woźniak.
Podczas uroczystości wręczono stypendia przyznane przez Stowarzyszenie kilkudziesięciu uczniom, wśród nich była także młodzież z Wyszkowa.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl