Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaInformacje o braku prądu zasadniczo tylko przez Internet

(Zam: 17.12.2014 r., godz. 18.33)

O tym, że z powodu planowanych prac remontowo-konserwacyjnych nie będzie prądu klienci PGE Dystrybucja SA mogą się dowiedzieć zapisując się do tzw. newslettera – wtedy dostaną informację na swój adres e-mail. Spółka zasadniczo zrezygnowała z wywieszania plakatów w rejonie, gdzie ma nie być energii elektrycznej.

Uważa, że to wystarczy, by mieszkańcy przygotowali się do wyłączeń. Na informację w postaci tradycyjnej ulotki mogą liczyć jedynie mieszkańcy wsi.
W ostatnich dniach w niektórych rejonach powiatu wyszkowskiego nie było prądu. Wyłączenia mają potrwać do 21 grudnia (listę miejsc nimi objętych publikowaliśmy w poprzednim wydaniu „Wyszkowiaka”).
– Ze względu na wykonywane prace remontowo-eksploatacyjne wymagane jest wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii dla odbiorców na danym terenie – tłumaczy specjalista ds. public relations PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa Artur Rola. – Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest dla odbiorców uciążliwa i dezorganizuje codzienne życie. W związku z tym, zawsze staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej i dążymy do tego, aby uprzedzić o planowym wyłączeniu jak największą liczbę zainteresowanych. Realizowane inwestycje służą poprawie niezawodności dostaw energii o możliwie najwyższych parametrach i są wykonywane z uwzględnieniem warunków atmosferycznych i terenowych. Nie mamy jednak możliwości dotrzeć z informacją do każdej osoby indywidualnie z przyczyn od nas niezależnych.
Jak mówi, przepisy obligują PGE do informowania odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. Spółka może to robić w formie ogłoszeń prasowych, internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. – Przy czym wszystkie wymienione sposoby informowania mają równorzędne znaczenie – zastrzega Artur Rola. – Realizowanie obowiązku informowania poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej stanowi nie tylko wypełnienie ustawowego obowiązku, ale wydaje się być obecnie najbardziej racjonalnym i skutecznym rozwiązaniem. Z danych statystycznych wynika bowiem, że ponad 80 proc. gospodarstw domowych w Polsce posiada komputer i dostęp do Internetu przez komputer lub telefon. Ponadto z licznych sygnałów i skarg klientów wynika, że ulotki rozwieszane w terenie są w ich opinii niepraktyczne, trudno zauważalne, zaśmiecają teren i nie spełniają swojego zadania.
To powody, dla których PGE Dystrybucja zachęca klientów do korzystania ze strony internetowej (www.warszawa.pgedystrybucja.pl/) oraz newslettera – czyli automatycznego e-maila. Korzystając ze strony internetowej można łatwo i bezpłatnie zamówić newsletter, w którym zawarte są systematycznie aktualizowane informacje o możliwych na danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.
– Coraz więcej osób korzysta z tej formy powiadamiania o wyłączeniach – podkreśla Artur Rola. – Zwróciliśmy się także z prośbą do przedstawicieli samorządu terytorialnego o wsparcie i zamieszczanie na stronach internetowych urzędów informacji o planowych wyłączeniach prądu. Wiele jednostek samorządowych wprowadziło już na swoich stronach internetowych w tzw. komunikatach informację pt. „PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu” i zamieszcza aktualne informacje na podstawie newslettera lub podaje link do naszej strony. Podobnie postępują liczne wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy domów i osiedli, którzy w miarę możliwości przekazują informację do zainteresowanych – dodaje.
Rzeczywiście, Urząd Miejski na swojej stronie internetowej podawał i nadal podaje ostrzeżenia o grudniowych wyłączeniach energii, ale np. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” takich informacji nie podała.
Zbytnio optymistyczne zdaje się jednak założenie, że wszyscy korzystający z prądu zapiszą się do newslettera albo regularnie będą zaglądać na stronę internetową PGE.
– Wybór sposobu powiadamiania o planowych wyłączeniach zawsze wymaga od nas uwzględnienia kilku czynników. Zależnie od grupy odbiorców, charakterystyki terenu, uwarunkowań technicznych i organizacyjnych będziemy wykorzystywać wszystkie dostępne kanały informacyjne – zastrzega Artur Rola. – A zatem, obok nowoczesnych i preferowanych obecnie kanałów elektronicznych, takich jak strona internetowa, newsletter – system automatycznego e-mailingu, czy IVR – system interaktywnych zapowiedzi głosowych (dzwoniący pod dedykowany numer telefoniczny ma możliwość odsłuchania komunikatu), w uzasadnionych przypadkach zastosowanie znajdą także tradycyjne sposoby powiadamiania jak ulotki – ogłoszenia papierowe, czy komunikaty w prasie. Zdajemy sobie sprawę, że dostęp do Internetu zależy głównie od typu gospodarstwa, miejsca zamieszkania oraz stopnia urbanizacji. Osoby z większych miast i terenów o wysokim stopniu zurbanizowania zazwyczaj nie mają problemu z dostępem do Internetu. Problem może pojawiać się na terenach wiejskich, na których dostęp do Internetu jest znacznie mniejszy. Na takich terenach będziemy starali się nadal stosować ulotki i prosić o wsparcie sołtysów – tak jak wskazują nasi klienci. Pozostajemy w przeświadczeniu, że nowoczesne sposoby przekazywania informacji, którym dajemy teraz pierwszeństwo, zostaną w krótkim czasie zaakceptowane przez większość odbiorców jako niezwykle praktyczne i znacznie bardziej skuteczne – mówi.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Mieszkaniec/wyborca, w dniu 18.12.2014 r., godz. 07.14
Jestem klientem i proszę powrócić do tradycyjnego powiadamiania mieszkańców o wyłączaniu prądu za pomocą ogłoszeń rozwieszanych. Nie życzę też sobie przy tak kolosalnych opłatach żeby takie konserwacje prowadzone były w grudniu i sezonie grzewczym. Tym bardziej w okresie przedświątecznym
Dodane przez Ja, w dniu 18.12.2014 r., godz. 11.18
Tyle godzin, lodówka z mięsem na święta mi popłynie, na parapecie mam to trzymać jak tam + 10 stopni? W blokach mało kto wie o przerwach w dostawach prądu. Skandal!
Dla przypomnienia
Dodane przez Wierny Czytelnik, w dniu 18.12.2014 r., godz. 11.20
18 grudnia (czwartek) Wyszków – Cmentarz miejski, Łosinno, Sitno, Olszanka – Gmina Somianka Kozłowo Stare, Wola Mystkowska, Ostrowy, Skorki Kol. Kozłowo Nowe, Wola Mystkowska Kol., Wola Mystkowska CPN, Wielątki, Wypychy Nowe, Wypychy Stare Hydrofornia, Skorki; godz. 7.30-12.30 – Nadkole od nr 1 do 8, 19 do 30,121-133; godz. 7.30-17.00 19 grudnia (piątek) Wyszków – ul.Kowalskiego, ul. 1AWP od ul. Browarnej do ul. Pułtuskiej, ul.1 Maja od ul. Kowalskiego do ul. Pułtuskiej, ul. Nadgórze od ul. Jordanowskiej do ul. Białostockiej; godz. 13.30-19.00 – Nadkole Letnisko od nr 50 do 76; godz. 7.30-16.30 20 grudnia (sobota) Gmina Brańszczyk – Nadkole Kolonia od nr 31 do 50; godz. 7.30-16.30 21 grudnia (niedziela) Wyszków – ul. Dworcowa od 1AWP do CKU, Internat Zespołu Szkół, Warsztaty Zespołu Szkół Zespół Szkół nr 1 i 2, Polo Market ul. Prosta, pawilony usługowe i sklepy przy ul. Prostej (od 1AWP do Hutnika), Optyk 1AWP 82A, Kiosk Ruchu 1AWP; godz. 7.30-13.00.
Dodane przez Anonim, w dniu 21.12.2014 r., godz. 20.26
Tysiące ludzi w mieście nie korzysta z internetu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl