Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 stycznia 2021 r., imieniny Miłosza, Pawła

Pięcioro w każdej komisji

(Zam: 17.12.2014 r., godz. 17.56)

Radni powołali komisje, w których przez najbliższe cztery lata będą pracować. Potrzeba było jednak wielu rund głosowań, zanim ustalili ich ostateczny skład.

Komisja rewizyjna ma za zadanie kontrolować działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych. Opiniuje też wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi. Do tej pory funkcjonowały także komisje finansów i oświaty oraz rolnictwa ochrony środowiska, leśnictwa i rozwoju przestrzennego. Radni zgodzili się, by utrzymać je także w nowej kadencji. Postanowili także, by każda, jak do tej pory, liczyła pięć osób. Potrzeba było kilka rund głosowań, by ustalić ostateczny skład komisji, bowiem do jednych był nadmiar chętnych, do innych zgłosiło się za mało osób.
W komisji rewizyjnej ostatecznie zasiedli: Marzena Wielgolewska (przewodnicząca), Zbigniew Wierzchoń (wiceprzewodniczący), Zbigniew Dymczyk, Grzegorza Gołębiewski, Sławomir Mróz. W komisji rolnictwa ochrony środowiska, leśnictwa i rozwoju przestrzennego pracować będą: Piotr Leszczyński (przewodniczący), Joanna Łaszczych (wiceprzewodnicząca), Sławomir Ostrowski, Kazimierz Kucharczyk, Krystyna Krawczyk. Finansami i oświatą zajmą się: Joanna Pujer (przewodnicząca), Jolanta Deptuła (wiceprzewodnicząca), Danuta Świeżek, Sławomir Nowacki, Krzysztof Soliwoda.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl