Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 15 kwietnia 2024 r., imieniny Anastazji, OlimpiiWeź rządową pożyczkę na biznes

(Zam: 10.12.2014 r., godz. 17.10)

„Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie” to rządowy program na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, skierowany do osób planujących założyć własną firmę oraz tych, którzy chcą stworzyć nowe miejsca pracy.

W ramach programu chętni mogą ubiegać się o pożyczkę, której oprocentowanie wynosi 0,56 proc. w skali roku, ze spłatą do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału.

Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Pilotażowa formuła programu realizowana jest od grudnia 2013 r. w trzech województwach: mazowieckim, świętokrzyskim oraz małopolskim. W ramach II etapu rozszerzono zasięg programu na cały kraj oraz katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie – nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne.
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie wyniesie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (tj. do 75 622,80 zł) – dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej: absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 22 686,84 zł) – dla osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę w Polsce, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki oraz ci, którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości oraz dla ubiegających się o pożyczkę – z zasad aplikowania o wsparcie.
Wnioski można pobrać ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl). Wypełniony formularz należy dostarczyć Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, osobiście (ul. Okopowa 56) lub mailowo (tise@tise.pl). Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na www.bgk.com.pl/wws, www.bgk.pl oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie (www.pup.powiat-wyszkowski.pl).
P.D.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta