Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaKontrakt dla naszego regionu

(Zam: 10.12.2014 r., godz. 17.09)

Prace na linii kolejowej nr 29 (odcinek Mostówka-Ostrołęka), budowa odcinka trasy S-8: Wyszków-Zambrów – to niektóre z założeń tzw. kontraktu terytorialnego, który podpisali w ubiegłym tygodniu minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w obecności premier Ewy Kopacz.

W umowie wskazano inwestycje, których realizacja w najbliższych latach będzie priorytetem i dla rządu, i dla samorządów z całego regionu. Będą one realizowane głównie przy udziale środków unijnych w perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. W kontrakcie terytorialnym znalazły się inwestycje ważne m.in. dla subregionu ostrołęckiego.
Kontrakt jest umową ramową pomiędzy rządem i samorządem województwa. Przedstawione są w nim konkretne działania i możliwe źródła finansowania – środki unijne z programu krajowego czy regionalnego lub te pochodzące z budżetu państwa.
Na liście inwestycji znalazły się te dotyczące infrastruktury kolejowej: modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię nr 35 z linią nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-Chorzele, a także prace na linii kolejowej nr 29 (odcinek Mostówka-Ostrołęka) i na linii kolejowej nr 36 (odcinek Ostrołęka-Śniadowo). Ponadto kontrakt terytorialny przewiduje dla całego Mazowsza m.in. modernizację i zakup nowego taboru – 55 elektrycznych zespołów trakcyjnych (pięcioczłonowych) i 10 zespołów dwuczłonowych oraz 26 nowych wagonów środkowych.
Wśród inwestycji drogowych znalazły się budowa odcinków trasy S-8: Radziejowice-Paszków, Wyszków-Zambrów, Wiśniewo-Jeżewo (przedsięwzięcie zostało wpisane do Strategii Rozwoju Transportu) oraz przebudowa drogi krajowej nr 61 (obejście Ostrołęki).
Ponadto na liście przedsięwzięć znajduje się również budowa terenowego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego w powiecie przasnyskim.
Obok kontraktu terytorialnego ważnym dokumentem będzie nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Od jego ostatecznego kształtu (jest w fazie końcowych negocjacji) uzależniona jest realizacji wielu inwestycji ujętych w kontrakcie.
Lista projektów ujętych w dokumencie terytorialnym nie jest zamknięta, jej zmiany będą możliwe. Wszystkie zapisane w kontrakcie przedsięwzięcia po przyjęciu Regionalnego Programu Operacyjnego oraz krajowych programów unijnych w nowej perspektywie finansowania będą ponownie oceniane i wówczas określone zostaną zasady ich realizacji i finansowania.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl