Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaOddaj krew na święta

(Zam: 10.12.2014 r., godz. 16.53)

Od blisko dwóch lat w Wyszkowie odbywa się mobilny pobór krwi. W co drugi czwartek w miesiącu w godzinach 9.00-13.00 przy ul. Geodetów 45 w Wyszkowie (parking przy pływalni „Błękitna”) ustawiony jest ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie można honorowo oddać krew. W tym roku zostały już na to tylko dwie szanse – 4 i 18 grudnia.

– Krew ratuje ludziom życie, kiedyś każdy może być w potrzebie, znaleźć się w sytuacji niedokrwistości czy jakiejś ciężkiej choroby, urazu lub wypadku i będzie jej potrzebował. A ponieważ dawstwo jest nieodpłatne, dawcy są honorowi, w związku z tym to muszą być gesty ludzi dobrej woli – mówi kierownik pracowni serologii i banku krwi szpitala w Wyszkowie Danuta Hołymczuk.
Kandydaci do oddania krwi kwalifikowani są przez lekarza, który znajduje się na miejscu, w ambulansie. Podczas badania lekarz zwraca uwagę na: wygląd ogólny (dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wskazywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne), ciężar ciała (nie powinien być mniejszy niż 50 kg), temperatura ciała (mierzona jest pod pachą, nie powinna przekraczać 37oC), tętno (tętno powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 uderzeń na minutę), ciśnienie tętnicze (wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać: 180/100 mm Hg), węzły chłonne (szczególną uwagę należy zwrócić na stan obwodowych węzłów chłonnych przede wszystkim szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi aż do wyjaśnienia przyczyny ich powiększenia), zmiany skórne (okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakichkolwiek zmian chorobowych).
Dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat. W wyjątkowych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na oddanie krwi przez oso bę powyżej 65 roku życia, o ile ta oddawała już krew wcześniej. Dawca wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na zabieg, ale w każdej chwili może ją wycofać, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.

Przywileje
Każdej osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi” oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK, a także zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Na miejscu zapewniony jest posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi, a także ekwiwalent w wysokości 4 500 kcal (zwykle są to czekolady). Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Taka osoba uprawniona jest do bezpłatnego zaopatrzenia w leki do wysokości urzędowych limitów cen, a także w leki, które zasłużony HDK może stosować w związku z oddawaniem krwi (listę tych leków ustala Ministerstwo Zdrowia). Ma prawo do korzystania z wizyt lekarskich oraz z usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością.

Kto nie może oddawać krwi?
Czasowa dyskwalifikacja obejmuje m.in.: kobiety w okresie miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu; 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych, do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej; 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych; 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków, itp.; 6 miesięcy od zabiegu akupunktury; 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią; 6 miesięcy po zabiegach typu: gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia; czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego); 2 lata po wyleczeniu gruźlicy; choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej; 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę; od kilku tygodni do kilku miesięcy od powrotu z kraju, gdzie występują choroby tropikalne, malaria, wirusy i inne; 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży; 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników; 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek; co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych; 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC; 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków; kontakt z chorobami zakaźnymi (na czas ok. 4 tygodni); bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy; po szczepieniach, okresowo na czas uzależniony od rodzaju szczepionki; przyjmowanie niektórych leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy.
Dyskwalifikacja stała obejmuje m.in.: poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte (np. zaburzenia rytmu serca czy niewydolność krążenia); poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego, poważne choroby skóry (w tym łuszczyca), choroby krwi i układu krwiotwórczego, choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.; choroby układowe; nowotwory złośliwe; choroby zakaźne; nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS); lekozależność, alkoholizm; kiła; zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych; każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl