Menu górne

Dziś jest 10 sierpnia 2022 r., imieniny Borysa, WawrzyńcaMężczyzna chroni i wspiera. Nie krzywdzi

(Zam: 10.12.2014 r., godz. 16.48)

Wyszkowska Policja włączyła się w międzynarodową kampanię „Biała Wstążka”, która symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w sprawie przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję. Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia. Przyświeca jej hasło „Mężczyzna chroni i wspiera. Nie krzywdzi.”
Policja radzi mężczyznom, jak przeciwstawiać się przemocy wobec kobiet:
1. Rozmawiaj z mężczyznami na temat przemocy wobec kobiet. Porusz ten temat w pracy, w kręgu znajomych, w rodzinie, w kościele. Bądź wzorem nie tylko dla swoich dzieci, ale również dla tych, którym brakuje w życiu pozytywnego męskiego wzorca. Daj przykład innym mężczyznom, powiedz im, że nie akceptujesz żadnej formy przemocy wobec kobiet. Twój głos może mieć duży wpływ na zmianę norm społecznych i stereotypów dotyczących przemocy wobec kobiet oraz roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i życiu społecznym.
2. Zareaguj, gdy inny mężczyzna poniża kobietę, lub stosuje wobec niej przemoc. Nie czekaj na innych – Ty też możesz pomóc. Nie zawsze łatwo jest interweniować, ale być może tak wielu mężczyzn znęca się nad kobietami ponieważ my – świadkowie – nie reagujemy.
3. Nie śmiej się z seksistowskich dowcipów, które są obraźliwe i poniżające. Przeciwstawianie się, szczególnie w męskim gronie, tego typu uwagom może nie być łatwe, ale jest duża szansa, że znajdziesz sojuszników lub chociaż wzbudzisz refleksję.
4. Zaoferuj pomoc krzywdzonej kobiecie. Zachęć ją, by skontaktowała się z instytucjami i/lub organizacjami, które mogą jej pomóc. Czasami samo zaoferowanie pomocy i jasne zakomunikowanie sprawcy, że to co robi jest społecznie nieakceptowane i jest przestępstwem, może okazać się pomocne. Izolacja ofiary i poczucie bezkarności u sprawcy podsycają przemoc.
5. Nigdy nie usprawiedliwiaj sprawcy przemocy. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa traktować drugiej osoby w taki sposób.
6. Wspieraj organizacje pomagające krzywdzonym kobietom. Wiele z nich boryka się z brakiem funduszy na swą działalność.
7. Nie toleruj przemocy w swoim otoczeniu.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji z KPP w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl