Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, KryspinaPolicyjna odprawa

Ikona
(Zam: 18.01.2011 r., godz. 12.53)

Całoroczne podsumowanie pracy jednostki oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie były tematami, które zostały poruszone na odprawie służbowej. Prawdopodobnie w tym roku na wyszkowską komendę dotrze wideoradar.

We wtorek 11 stycznia odbyła się roczna odprawa w której wziął udział zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji podinsp. Rafał Batkowski, starosta Bogdan Pągowski, zastępca burmistrza Adam Mróz i prokurator rejonowy Danuta Klimiuk. Odprawę poprowadził komendant insp. Adam Krzemiński.

Naczelnicy wydziałów omówili uzyskane w służbie wyniki, będące jednocześnie odzwierciedleniem stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 roku. Prezentowano również działania profilaktyczne podejmowane przez służby prewencji i ruchu drogowego.

− Wyszkowskiej jednostce udało się w bardzo dużym stopniu zrealizować nakładane przez KWP zadania, szczególnie w zakresie wykrywalności, ograniczania liczby przestępstw dokuczliwych społecznie, zwiększania bezpieczeństwa na drogach. Ta wytężona praca uplasowała naszą komendę w czołówce garnizonu mazowieckiego – komentuje nadkom. Anna Jaworska.

W tym roku do jednostki prawdopodobnie dotrze już wcześniej obiecywany wideoradar, aby pomóc w walce z piratami drogowymi. Na spotkaniu podjęto także temat rozpoczęcia prac w KWP nad ewentualną reorganizacją najmniejszych jednostek terenowych, tj. posterunków policji, która pomogłaby usprawnić służbę w terenie.


Oprac. E.M.
Na podstawie informacji KPP Wyszków

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl