Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 maja 2020 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda

Przed nową Radą trudne wyzwanie

(Zam: 26.11.2014 r., godz. 16.14)

– Dużo pracy czeka nową radę w zakresie zadań oświatowych – uważa Zdzisław Bocian i dodaje, że potrzebne są nowe pomysły i strategie działania. Niż demograficzny, którego jesteśmy w tej chwili świadkami, przysparza coraz to nowych problemów.

Przede wszystkim natury finansowej. Pieniędzy, które otrzymuje powiat wyszkowski w ramach przyznawanej na ucznia subwencji oświatowej wystarcza, jak mówi Zdzisław Bocian, „ledwo na funkcjonowanie bieżące”.
Zdaniem wicestarosty, przed nową Radą stoi również zadanie opracowania programu naprawczego Centrum Kształcenia Praktycznego. Uważa, że w tej formie placówka funkcjonować nie może, ponieważ jej utrzymanie dokonuje się kosztem innych placówek oświatowych.
- Wyszkowskie szkolnictwo zawodowe nie jest na takim poziomie, z którego byliby zadowoleni przedsiębiorcy poszukujący kadry – zwraca uwagę Teresa Jastrzębska. – Brakuje im dobrze wykształconych pracowników z wykształceniem zawodowym. Nauczyciele też się skarżą, że uczniowie, którzy przychodzą mają nieraz potencjał niewystarczający do tego, żeby nauczyć ich na wysokim poziomie przedmiotu zawodowego. Słyszę bardzo dużo narzekań na specjalistyczne wykształcenie w zakresie i zawodowym i technicznym.
Rozwiązaniu tych problemów miało po części służyć opracowanie strategii oświatowej, którą, według pierwotnych założeń, planowano sformułować do czerwca 2013 r. Miała obejmować swym zakresem lata 2013-2020. Tak się nie stało. Ponadto, rezygnacja z funkcji przewodniczącej zespołu złożona przez Teresę Trzaskę opóźniła finalizację. Obecnie przewodniczącym zespołu ds. strategii na lata 2016-2020 jest naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski.
– Pozostał materiał do opracowania tej strategii w postaci wielu analiz i materiałów zebranych od dyrektorów – mówiła T. Trzaska. – Uważam, że przez ten rok można było tę strategię skończyć.
Zdzisław Bocian nie zgadza się jednak z tym stwierdzeniem.
– To pani była przewodniczącą tego zespołu przez dwa lata i nie opracowała strategii. Potem pani zrezygnowała, a to dziecko, niechciane przez nikogo, przejął naczelnik edukacji. Proszę nie mieć do nikogo pretensji, jedynie do siebie – ripostował wicestarosta.
Jedno jest pewne – w przyszłej kadencji Rada będzie musiała się zmierzyć z problemem mniejszych środków, które powiatowi zostaną przyznane na funkcjonowanie oświaty.
– W przyszłym roku subwencja oświatowa będzie zmniejszona o 750 tysięcy złotych w stosunku do roku bieżącego – tłumaczy starosta Bogdan Pągowski. – Trzeba będzie dyrektorów zmobilizować do tego, by każdą złotówkę wydawali roztropnie.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl