Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 czerwca 2020 r., imieniny Walerii, Waltera

Chcą 100 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

(Zam: 12.11.2014 r., godz. 16.24)

Gmina ubiega się o kolejne pieniądze w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, w ramach którego w tym roku m.in. zamontowała nowe kamery monitoringu, doświetliła przejścia dla pieszych. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, mieszkańcy mogą liczyć na podobne inwestycje w przyszłym roku.

31 października gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap II”. Koszt jego realizacji oszacowała na 185 670 zł, a wnioskuje o przyznanie 100 000 zł. W ramach przedsięwzięcia gmina planuje m.in. montaż kamer, cięcie redukcyjne zieleni, doświetlenie przejść dla pieszych, rozbudowę lokalnego systemu powiadamiania o zagrożeniach, naprawy zdewastowanych miejsc w mieście, aktywizację społeczności lokalnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży, seniorów).
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl