Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 listopada 2020 r., imieniny Konrada, Leonarda

Rozmawiali o rozwoju

(Zam: 29.10.2014 r., godz. 16.40)

Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej 17 października w miejskiej bibliotece zorganizował spotkanie zatytułowane „Porozmawiajmy o rozwoju”.

Uczestniczyli w nim kandydaci pozostałych sprzymierzonych z ugrupowaniem komitetów: Razem dla Ziemi Wyszkowskiej i Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa.

Gościem spotkania była Elżbieta Lanc – kandydatka Platformy Obywatelskiej na radną sejmiku mazowieckiego, obecna wicemarszałek województwa. Mówiła o dokonaniach swojego samorządu w latach 2007-2013. Według niej, w tym czasie Mazowsze zyskało m.in. 96,14 km dróg, 1 177 km dróg zostało zmodernizowanych.
Burmistrz Grzegorz Nowosielski także podsumowywał i znów snuł wizje.
– Wyszków ma większe ambicje niż bycie sypialnią Warszawy – podkreślił.
Zwrócił uwagę na fakt, że gmina Wyszków scala grunty, które wystawia na sprzedaż, z czego korzystają nowi inwestorzy. Chwalił się też rozwijającym się rynkiem mieszkaniowym – kupnem swojego „M”, jak mówił, zainteresowani są nie tylko wyszkowianie, ale także mieszkańcy okolic Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Białegostoku. Tam też chce kierować ofertę Wyszkowa dotyczącą możliwości osiedlania się.
– Rośnie populacja naszego miasta w czasie, gdy np. Ostrołęki maleje. Spadają też ceny mieszkań – podkreślił, zaznaczając, że stało się to dzięki dużej konkurencji na rynku.
Wśród planów wymienił m.in. wymianę w Wyszkowie tradycyjnego oświetlenia na bardziej oszczędne wykonane w technologii LED. Jak zaznaczył, gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie na ten cel, bo wcześniej kupiła od zakładu energetycznego wszystkie oprawy lamp.
– Nawet gdybyśmy nie dostali dotacji i tak należy przeprowadzić inwestycję – daje ona oszczędności, możliwość zmniejszenia intensywności światła, czy wyłączania go w razie potrzeby – tłumaczył.
Tak jak na konwencji programowej w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, tak i na spotkaniu w bibliotece podkreślał potrzebę zapewnienia młodemu pokoleniu nowoczesnej oświaty – inwestowania w pracownie dydaktyczne i bazę sportową, zajęcia dodatkowe, programy stypendialne.
Zapewniał też, że zamierza swoje działania szeroko konsultować z mieszkańcami, także wykorzystując nowoczesne technologie (e-mail, e-usługi).
– Wyszków naprawdę zrobił skok cywilizacyjny. Wiele ciepłych słów słyszę od mieszkańców, a największym kapitałem są oni – tworzą miejsca pracy, płacą podatki. Chcemy więc w nich inwestować przez ofertę sportową, kulturalną, opiekę socjalną itd. – zapewniał.
Adam Mróz podsumował inwestycje gminne i wykorzystanie w nich pieniędzy pozyskanych z unijnych funduszy. Jak zaznaczył, z tego źródła w latach 2007-2013 samorząd dostał 18,37 mln zł, a inwestycje zrealizowane dzięki tym pieniądzom warte są 26,35 mln zł. W ramach wcześniejszej perspektywy finansowej UE (lata 2004-2006) Urząd Miejski dostał 5,03 mln zł, co wraz z wkładem własnym pozwoliło na realizację zadań za 8,45 mln zł. Pieniądze zdobyte łącznie w latach 2004-2013 poszły na budowę dwóch etapów obwodnicy śródmiejskiej, kanalizacji w Skuszewie, Rybienku Starym, Rybnie, Tulewie Górnym, centrum Kamieńczyka, strefy rekreacji w Rybienku Nowym, modernizację WOK „Hutnik” i inne.
– Jesteśmy w czołówce samorządów o podobnej wielkości do Wyszkowa – mówił o ilości pozyskanych pieniędzy z UE Adam Mróz. – Mamy dobre doświadczenia jako samorząd, bo mamy wspaniałych mieszkańców.
Niektóre elementy programu komitetów przedstawili też inni uczestnicy dyskusji. Marek Siekierski mówił o konieczności wsparcia finansowego wyszkowskiego szpitala (w programie znalazł się zapis o konieczności założenia w tym celu fundacji).
– Musimy obudzić w społeczeństwie potrzebę wspierania instytucji, które leżą u podstaw jego prawidłowego funkcjonowania – zaznaczył.
Wojciech Chodkowski kandydujący do Rady Powiatu (dziś w Radzie Miejskiej przewodniczy komisji promocji gminy) podkreślał konieczność promowania nie poszczególnych gmin oddzielnie, ale całego powiatu.
– To działanie powinno leżeć w gestii samorządu powiatowego – w ten sposób uzyskamy efekt – zaznaczył.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl