Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyWinda jeszcze w tym roku

(Zam: 22.10.2014 r., godz. 15.53)

Samorząd powiatowy jednak zamontuje windę przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wyszkowie, który mieści się w budynku byłej bursy szkolnej przy ul. I Armii Wojska Polskiego. Środki na ten cel już zabezpieczył w tegorocznym budżecie.

7 października w trybie nagłym została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Wszystko za sprawą dotacji, którą samorząd powiatowy otrzymał z rezerwy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę windy – w sumie 220 707 zł. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Starostwa 4 października. Sesja musiała być zwołana pilnie, ponieważ władzom powiatu zależy na jak najszybszej realizacji tej inwestycji. Do końca roku muszą zostać zamknięte wszystkie etapy związane z tym przedsięwzięciem, począwszy od ogłoszenia przetargu, wyłonienia wykonawcy i rozliczenia dotacji.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od lutego tego roku. W realizowanych przez placówkę zajęciach uczestniczy 11 osób z niepełnosprawnością ruchową, które na II piętro bursy szkolnej trzeba wnosić pokonując kilkadziesiąt schodów.
Powiat o dofinansowanie windy ubiegał się dwukrotnie – za każdym razem bezskutecznie.
– W ubiegłym roku wszyscy byliśmy przeświadczeni o tym, że winda w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy będzie, ale perturbacje, które wynikły po części z winy odpowiedzialnych członków zarządu sprawiły, ze tej windy nie ma. Cieszymy się, że w końcówce tej kadencji udało się otrzymać pieniądze, co znakomicie poprawi możliwości korzystania z tej placówki – mówi radny Waldemar Sobczak.
Całość inwestycji ma kosztować 230 000 zł, z czego wkład własny powiatu wyniesie 9 293 zł.
Według założeń projektowych winda ma zostać zamontowana na zewnątrz budynku, od strony podwórka z przystankami i wejściami na każdym z pięter. Oprócz windy pojawią się też podjazdy dla niepełnosprawnych.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl