Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

To nie jest komisja śledcza

(Zam: 11.01.2011 r., godz. 12.32)

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sławomir Sowa na ostatniej sesji Rady Gminy przedstawił plan profilaktyki uzależnień i wydatków, którego realizacja, zgodnie z zatwierdzonym budżetem komisji, kosztować będzie 90 tys. zł.

W skład komisji wchodzą: Sławomir Gałązka, Bożena Spychalska, Elżbieta Kobylińska, Tadeusz Bednarski, Stanisław Kaflik. Jej działalność spotkała się z dużym zainteresowaniem radnych i sołtysów. Krystyna Podleś, sołtys Tuchlina poprosiła przewodniczącego, aby przedstawił konkrety w sprawie działalności komisji. Radny Czesław Bębenek chciał również uzyskać informację na temat efektów działania komisji w sprawie szerzącej się narkomanii.

- To nie jest komisja śledcza, nikt nie biega i nie łapie narkomanów w szkołach i na targach – stwierdził Sławomir Sowa, który przypomniał, że radni nie oczekiwali sprawozdania z działalności komisji w ubiegłym roku, a jedynie programu profilaktycznego na rok 2011.

W skrócie przedstawił działania podjęte w ubiegłym roku związane ze zwalczaniem narkomanii. W konkursie o narkomanii wzięło udział sto uczniów, spośród nich dwudziestu siedmiu nagrodzonych wzięło udział w bezpłatnej wycieczce, której koszt wyniósł 10 tys. zł. Trzydzieści osób zgłosiło się w ubiegłym roku do punktu konsultacyjnego działającego w gminie.
Zaapelował do radnych i sołtysów, aby reagowali w sytuacjach palenia papierosów przez uczniów na terenie szkoły, czy znęcania się przez alkoholików nad członkami rodzin.

Krystyna Podleś podjęła temat dotyczący pomocy osobom współuzależnionym, które często są pomijane w procesie wychodzenia z kryzysu. Zaproponowała zatrudnienie psychologa, który byłby dostępny dla rodzin podczas pełnionych dyżurów przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi radni przeznaczyli 75 tys. zł., zaś na zwalczanie narkomanii – 15 tys. zł.

D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl