Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 lutego 2021 r., imieniny Anastazji, Gabrieli

Wizja kontynuacji i nowych rozwiązań dla gminy i powiatu

(Zam: 15.10.2014 r., godz. 17.08)

Niemal godzinę trwała prezentacja programu wyborczego komitetów Gminno-Powiatowa Wspólnota Samorządowa, Platforma Obywatelska i Razem dla Ziemi Wyszkowskiej. Kandydaci i sympatycy tych formacji spotkali się w auli filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica 8 października.

– To wizja kontynuacji polityki, ale też kreatywnych, nowych rozwiązań – mówił ubiegający się o reelekcję burmistrz Grzegorz Nowosielski.
– Wypracowany przez trzy komitety program jest efektem dialogu i kompromisu. W toku dyskusji wypracowaliśmy pomysł na Wyszków, który łączy nasze założenia programowe – dodał Adam Mróz z PO.
Określił program jako realny, oparty na wieloletnich samorządowych doświadczeniach.
– Ostatnich dziesięć lat Wyszkowa to dynamiczny rozwój miasta i stale wzrastający jego prestiż. Na kolejne cztery lata proponujemy konsekwentną politykę kontynuacji, dzięki której Wyszków będzie umacniał pozycję lidera regionalnego – podkreślił burmistrz. – Widzimy Wyszków nowoczesnym i aktywny ośrodkiem aglomeracji warszawskiej. Rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej będą podstawą poprawy życia mieszkańców.
– W powiecie wyszkowskim chcemy wprowadzić najwyższe standardy działania administracji oraz racjonalizację wydatków, politykę proinwestycyjną – mówił Adam Mróz. – Będziemy podnosić efektywność oświaty dostosowując do zmian demograficznych i na rynku pracy, wspierać opiekę zdrowotną i dostępność opieki specjalistycznej, poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury poniesiemy atrakcyjność powiatu jako miejsca do zamieszkania. Postawimy na współpracę wszystkich samorządów gmin powiatu wyszkowskiego.
– Wyszków to miasto unikalnej symbiozy aglomeracji warszawskiej z nowoczesnymi i rozwiniętymi obszarami wiejskimi i podmiejskimi. Nowoczesne, bezpieczne i atrakcyjne miasto u progu stolicy, ze wszystkimi wynikającymi z tego przywilejami – ale również ze swoim charakterem, tożsamością i piękną przyrodą – wysokim poziomem życia, ale rozsądnymi kosztami utrzymania. Nadal skutecznie będziemy wykorzystywać atut bliskości stolicy i znakomitej z nią komunikacji – stwierdził Grzegorz Nowosielski.
Burmistrz chce zachęcać ludzi do osiedlania się w Wyszkowie. Deklaruje przeznaczanie kolejnych obszarów miejskich pod budownictwo wielorodzinne, budowę nowoczesnej infrastruktury miejskiej i modernizację dotychczasowej, rozwój przedsiębiorczości, oświatę i kulturę na wysokim poziomie, rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych.
Kandydaci chcą pozyskiwać inwestorów zewnętrznych, wspierać firmy lokalne, stworzyć w Urzędzie Miejskim punkt współpracy z przedsiębiorcą, gdzie będzie otrzymywał pomoc prawną i formalną
– Powiat wyszkowski musi przestać być granicą, na której od strony Warszawy inwestorzy lokują swoje pieniądze i przedsiębiorstwa – zaznaczył Adam Mróz. – Powiat wyszkowski i jego administracja powinna otworzyć się na inwestorów, aktywnie wykorzystując atuty: bliskość stolicy i dobrą komunikację.
Rozwój przemysłu i przedsiębiorczości ma też służyć zwalczaniu bezrobocia. Komitety przewidują organizację doradztwa zawodowego w gimnazjach, zmiany w szkolnictwie zawodowym dostosowujące je do zmian demograficznych i na rynku pracy, szkolenia dla absolwentów z zakresu wykorzystania funduszy unijnych, pomoc dla rozpoczynających działalność gospodarczą (bezpłatne doradztwo w punkcie współpracy z przedsiębiorcami)
W tym kwestii polityki społecznej kandydaci wymieniają m.in. zwiększanie ilości miejsc w przedszkolach, budowę infrastruktury miejskiej (kolejne place zabaw i boiska szeroką ofertę miejsc i urządzeń rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych), rozszerzanie katalogu usług i partnerów Wyszkowskiej Karty Rodziny, usług Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki oraz Gminnej Szkoły Rodzenia i inne.
Adam Mróz wspomniał o konieczności powołania Fundacji „Dla Wyszkowskiego Szpitala”, Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Reagowania na Kryzys w Rodzinie
Przedstawiciele komitetów wspomnieli też o potrzebach seniorów, m.in. zwiększeniu dostępności do opieki zdrowotnej i rehabilitacji
– Nadal inwestować będziemy w bazę sportową szkół, planujemy współpracę w tym zakresie z powiatem wyszkowskim – mówił burmistrz.
Deklarował dalsze tworzenie pracowni komputerowych w szkołach i pracowni naukowych w gimnazjach, szersze włączenie rodziców w życie szkół, rozwój zajęć pozalekcyjnych. Adam Mróz podkreślił, że potrzebne jest dostosowanie sieci szkół do zmian demograficznych i potrzeb rynku pracy, modernizacja i remonty szkół i placówek, reaktywacja szkolnictwa zawodowego.
– Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, to był i będzie nasz priorytet, w każdym wymiarze poczucia tego bezpieczeństwa. Nie jest to stan dany raz na zawsze, wymaga systematycznego monitoringu i stałych nakładów finansowych – mówił G. Nowosielski.
Deklarował m.in. kontynuację budowy monitoringu miejskiego, montaż oświetlenia ulicznego, progów zwalniających na drogach, dbałość o prawidłowe ich oznakowanie.
Kandydaci chcą też dbać o rozwój fizyczny i kulturalny mieszkańców, promować Wyszków m.in. jako miejsce wypoczynku dla turystów.
– To nasz program, nasza wizja rozwoju Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego. Produkt szyty na miarę wynikający z naszej wiedzy i doświadczenia – oświadczył G. Nowosielski.
– To wizja odważna, ale realna, pełna konsekwencji, ale i spójna – dodał Adam Mróz.
– Nie zabraknie nam determinacji, by ją zrealizować – zakończył Paweł Deluga.
J.P.

Komentarze

Do p. Burmistrza
Dodane przez ccc, w dniu 15.10.2014 r., godz. 21.02
Skoro mamy trasę S-8, dlaczego nikt nie zmienił PZP dla terenów przyległych do niej. W Brańszczyku, Dąbrówce, zrobiono to w trakcie budowy i tam lokują się od dziesięciu lat firmy. Wyszków nie zrobił żadnego kroku podobnie jak Zabrodzie. Mamy tą Trasę S-8 czy nie mamy?
Dodane przez Zonk, w dniu 15.10.2014 r., godz. 22.20
Ale jesteśmy nowoczesnym i spójnym LIDEREM ogłosił tatasynek na łańcuszku burmistrza Wróbelek. Kandydat, który nie potrafił...
Kandydat naczelny
Dodane przez Samson, w dniu 16.10.2014 r., godz. 05.59
Lepszy dla szałajdy Wróbelek w garści niż PiSowski Zając na dachu.
Dodane przez Pies, w dniu 16.10.2014 r., godz. 11.50
Panowie Nowosielski i Deluga, w dresach byłoby wam zdecydowanie bardziej do twarzy, podkreślałyby waszą mentalność i poziom. "Panie" D., jest coś takiego jak krawat, nieodzowna cześć garnituru.
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 18.10.2014 r., godz. 05.37
Kontynuacja ? W pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych jesteśmy na końcu list. Powstawanie nowych firm również. Ład architektoniczno-urbanistyczny niestety też. Duże projekty inwestycyjne - obwodnica, centrum. Niezrealizowane. Promocja miasta - słaba. jakość inwestycji również. I panowie zapowiadają kontynuację ?
Dodane przez Pipi, w dniu 18.10.2014 r., godz. 11.17
Ej, Nowos, a ten pacjent w tym PiT Sarmacki POmamisynek, co mama u Mroza zachrzania za zajęczycę to z jakiego konkursu w Punkcie Informacji Turystycznej dostał pracę? Za udzielanie się w waszej żałosnej kampani? Co z tą twoją demokracją? Ty wiesz co to w ogóle jest?
Bez skrupułów, jak ta hiena, żadnych zahamowań nie ma...
Dodane przez Asia, w dniu 18.10.2014 r., godz. 15.06
SZAŁAJDA - "samorządowo-urzędniczo-prywatno-partyjno-medialny układ, żerujący na dobrach publicznych, charakteryzujący się nepotyzmem, hipokryzją i brakiem jakichkolwiek zahamowań w dążeniu do zapewnienia sobie i swoim towarzyszom nieograniczonego dostępu do władzy, stanowisk i przywilejów."
Kolejny "racjonalizator" tym razem Mróz z PO
Dodane przez Asia, w dniu 18.10.2014 r., godz. 15.21
– W powiecie wyszkowskim chcemy wprowadzić najwyższe standardy działania administracji oraz racjonalizację wydatków, politykę proinwestycyjną – mówił Adam Mróz... Już wasz szałajdzki Warpas robił w Wyszkowie racjonalizację zatrudnienia (czytaj: wydatków). I na przypomnienie: SUKCESY W GMINNYM BUDZECIE Dodane przez pytanko, w dniu 12.11.2013 r., godz. 17.07 Pamiętam jak się Warpas obnosił ile zaoszczędzi gmina zwalniając woźne i szkolne kucharki, a na ich miejsce zatrudniając firmy sprzątające i cateringowe. Ciekawe ile zaoszczędziłaby gmina posiadając 2 burmistrzów, a nie trzech i jednego prezesa PWiK
16 skończmy z dresiarstwem na wysokich stanowiskach!
Dodane przez Czytelnik, w dniu 18.10.2014 r., godz. 15.24
Panie boxer, naprawdę w dresie panu jest bardziej do twarzy.
Dodane przez Jadwiga, królewna, w dniu 19.10.2014 r., godz. 01.40
Jednego wiceprezesa, co kandyduje od nowosielskiej szłajdy!!!! Wstydu, kacyk PZPR nie ma. Śmieci wiatr epoki zwieje. Młodzi obudźcie się, królewicze!
Dodane przez Letnik, w dniu 19.10.2014 r., godz. 09.32
Młodzi są zakompleksieni i robieni w bambuko, ale tylko na listach szałajdy. Same kosmiczne miejsca mają na listach, nikt im tam nie daje szansy.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl