Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 września 2021 r., imieniny Franciszka, Justyny

Biblioteka dla internautów

Ikona
(Zam: 11.01.2011 r., godz. 12.45)

Ponad sześć tysięcy osób skorzystało w ubiegłym roku z kawiarenki internetowej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom placówka przystąpiła do programu „Akademia Orange dla Bibliotek”. Dzięki niemu dostęp do Internetu uzyskały filie w Rybnie, Lucynowie, Leszczydole Starym oraz Kamieńczyku.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida przystąpiła do programu „Akademia Orange dla Bibliotek” w 2010 r. i otrzymała dotację w wysokości 6 688,61 zł, którą będzie mogła wykorzystać m.in. na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych, niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach w każdym roku obowiązywania programu (przez 3 lata, do sierpnia 2012 r.), a także na zakup publikacji książkowych z zakresu informatyki, e-booków, programów multimedialnych, gier edukacyjnych. Najbardziej z programu skorzystały filie biblioteczne, które dotychczas nie posiadały Internetu: w Rybnie, Lucynowie, Leszczydole Starym oraz Kamieńczyku. W pozostałych filiach: w Rybienku Leśnym i Leszczydole Nowinach zwiększono szybkość transferu do 2048 kb/s.

Dopełnieniem programu Orange, jest bezpłatny kurs komputerowy, prowadzony przez pracownika kawiarenki internetowej, skierowany do osób powyżej 50. roku życia. Jak poinformowała nas Renata Powichrowska, instruktor biblioteczny, sprawujący nadzór merytoryczny nad bibliotekami powiatu wyszkowskiego, zapisy jeszcze trwają.

Wyszkowska biblioteka w kawiarence internetowej zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu przy dwóch stanowiskach komputerowych, w czytelni dla dzieci i młodzieży oraz w czytelni naukowej. Na innych stanowiskach za godzinę spędzoną przed komputerem płaci się 3 złote.

W ubiegłym roku zanotowano nieznaczny spadek liczby użytkowników kawiarenki internetowej: skorzystało z niej 6 378 osób, podczas gdy w ubiegłych latach było ich ok. 7-8 tys.

E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl