Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 kwietnia 2024 r., imieniny Klary, RobertaBudżet na miarę możliwości

(Zam: 04.01.2011 r., godz. 12.30)

W przyszłym roku gmina Zabrodzie zamierza przeznaczyć na inwestycje 4 659 684 zł. – To budżet naszych możliwości – mówi wójt Adam Ołdak.

Podczas sesji 22 grudnia radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2011 r. W tym roku dochody gminy wyniosą 18 763 967, wydatki zaś 19 214 015 zł. Deficyt wynoszący 450 048 zł samorząd zamierza pokryć z zaciągniętych kredytów. Funkcjonowanie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych będzie kosztowało gminę 111 110 zł, wydatki na administrację publiczną wyniosą 1 581 tys. 948 zł. Na oświatę samorząd przeznaczy 7 409 014 zł (w tym na realizację projektu „Jacek i Ola idą do przedszkola” oraz programu „Szkoła Równych Szans II”, „Hola, hola, do przedszkola”). Za te pieniądze utrzymywać się będą cztery szkoły podstawowe, gimnazjum, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, cztery oddziały zerowe, jednooddziałowe przedszkole. Gmina zapłaci także za dowożenie uczniów do szkół. Z tej kwoty zostaną również pokryte koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, sfinansowany będzie fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli. Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 2 955 917 zł, w tym na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 491 017 zł, dożywianie uczniów 120 000 zł.
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 572 156 zł, wywóz nieczystości stałych – 13 299 zł, oświetlenie ulic – 258 810 zł.
O prawie 660 000 złotych, w porównaniu do ubiegłego roku, wyższe będą wydatki na inwestycje. Na ten cel gmina zamierza przeznaczyć 4 659 648 zł, co będzie stanowiło 24,25 proc. wszystkich wydatków. Kontynuowana będzie budowa sieci wodociągowych w Dębinkach, Lipinach, Zabrodziu, Adelinie (550 000 zł), Mościskach, Przykorach, Obrębie, Karolinowie, Kicinach (1 020 000 zł), Młynarzach (133 000 zł). Przebudowa połączenia drogowego Zabrodzie-Adelin (ul. Starowiejska w Zabrodziu) kosztować będzie 1 000 000 zł (inwestycja współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówki), ul. Cichej w Dębinkach – 18 555 zł (w ramach funduszu sołeckiego). Na zakup pługu do odśnieżania gmina przeznaczy 10 000 zł, rozbudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu – 10 000 zł, zagospodarowanie terenu przy OSP w Zabrodziu – 19 731 zł, budowę kanalizacji w Zabrodziu, Zazdrości, Niegowie oraz kanalizacji deszczowej w Zazdrości – 1 610 000 zł, budowę oświetlenia ulicznego w Niegowie – 21 472 zł (inwestycja w ramach funduszu sołeckiego), budowę oświetlenia ulicznego w Adelinie – 9 387 zł (inwestycja w ramach funduszu sołeckiego).
Gmina zarezerwowała też po 3 tys. zł na wydatki związane z pozyskaniem pieniędzy na przebudowę drogi Głuchy-Zabrodzie, budowę sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrodziu (np. na złożenie wniosku o dofinansowanie).

Na budowę wodociągów i kanalizacji gmina pozyskała pieniądze z unijnych funduszy. W 2011 r. przeprowadzona będzie także informatyzacja Urzędu Gminy i jednostek mu podległych.
- To budżet na miarę naszych możliwości. Mamy najmniejsze dochody spośród wszystkich gmin w powiecie – tłumaczy wójt Adam Ołdak. – Nie możemy pozwolić sobie na inwestycje na bardzo wysokim poziomie, bo po prostu nas na to nie stać.

Zaznaczył też, że w 2011 roku gmina spodziewa się zwrotu kosztów związanych z wykonanymi inwestycjami z Unii Europejskiej. Pieniądze te samorząd zamierza przeznaczyć na realizację kolejnych zadań.

J.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta