Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Leśne plany na kolejną dekadę

(Zam: 13.08.2014 r., godz. 16.55)

Nadleśnictwo Wyszków przygotowuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2017-2026, czyli dokument, w którym będą zapisane wszystkie założenia dotyczące tego terenu, m.in. wycinek, ochrony przyrody itp.

21 sierpnia o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa (ul. Leśników 27, Leszczydół Nowiny) ma odbyć się otwarte spotkanie dotyczące planu skierowane głównie do przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody.
– W Lasach Państwowych raz na dziesięć lat przygotowuje się Plan Urządzenia Lasu. Jest w nim określone, co w poszczególnych miejscach w lesie można zrobić – mówi nadleśniczy Wojciech Kwiatkowski. – Nie jest tak, że ktoś chodzi po lesie i robi, co mu się podoba. Pierwszym etapem pracy nad planem jest posiedzenie Komisji Założeń Planu – na nim będą omawiane założenia, które Nadleśnictwo chciałoby, by były uwzględnione.
Plan określi m.in. obszary wycinki drzew, grunty przeznaczone do zalesienia, sposoby ochrony przyrody. To też ważny dokument dla projektujących drogi – ewentualne wycinki potrzebne na poszerzenie tras również powinny być uwzględnione w dokumencie.
– Nie można wyciąć kawałka lasu, jeśli to nie będzie zapisane w planie. Chyba, że dojdzie do katastrofy – na przykład wichury – zaznacza Wojciech Kwiatkowski. – Chodzi o to, żeby lasy pozostały w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń – dodaje.
Po spotkaniu 21 sierpnia założenia do planu będą dostępne na stronie internetowej Lasów Państwowych. W ciągu 21 dni od publikacji będzie można składać pisemne uwagi i wnioski do dokumentu.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl