Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 lutego 2021 r., imieniny Anastazji, Gabrieli

Gmina Wyszków na 1 679 miejscu

(Zam: 06.08.2014 r., godz. 17.43)

Gmina Wyszków znalazła się na 1 679 pozycji na 2 479 samorządów sklasyfikowanych w rankingu na najszybciej rozwijające się gminy w latach 2010-2014. To miejsce w drugiej połowie zestawienia podsumowującego gminną gospodarkę, infrastrukturę, finanse i jakość życia.

Ranking opublikowało na swojej stronie pismo „Wspólnota”, a jego autorami są współpracownicy firmy Curulis Sp. z o.o. (spółka współpracuje z gminami w dziedzinie doradztwa ekonomicznego, prawnego). We wstępie do badań na stronie internetowej Curulis czytamy „Jak na koniec kadencji przystało, zasypywani jesteśmy przez prasę codzienną rankingami na temat sukcesu kadencji. W niemal wszystkich tych zestawieniach wyniki są całkowicie powtarzalne. Trudno bowiem z dnia na dzień przestać być jednostką bogatą czy też takie bogactwo zyskać. I tak, mamy w kraju kilkanaście (kilkadziesiąt) samorządów regularnie zgarniających nagrody, przy czym większość ich „bogactwa” jest w dużej mierze niezależna od poczynań władz. Zadaliśmy sobie wobec tego pytanie jak wyróżnić samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój jednostki, niezależnie od tego czy na jej terenie znajdują się wielkie przedsiębiorstwa czy grunty rolne”.
Ta powtarzalność zestawień dotyczy m.in. rankingu na najtańszą administrację, który publikuje pismo „Wspólnota”. Jak podał w ubiegłym tygodniu Urząd Miejski, gmina zajęła w nim 11. miejsce. „Gmina Wyszków od lat plasuje się w czołówce rankingu najtańszych samorządów w Polsce, w ubiegłym roku zajęliśmy w nim miejsce dziesiąte. Nasza administracja samorządowa jest tania, ale skuteczna i życzliwa petentowi. Od trzech lat świadczymy również usługi elektroniczne – wiele urzędowych spraw można załatwić przez internet” – czytamy w komunikacie prasowym wyszkowskiego Urzędu Miejskiego.

Finanse – 1 601 miejsce
Ranking na najszybciej rozwijające się gminy, który ma być podsumowaniem mijającej kadencji lokalnych władz, plasuje wyszkowski samorząd w drugiej połowie sklasyfikowanych jednostek. Według niego, dochód gminy w przeliczeniu na głowę mieszkańca w gminie Wyszków wynosi 2 690 zł.
W raporcie autorzy zbadali kilka obszarów. Jednym z nich był finansowy, w którym brali pod uwagę pięć wskaźników dotyczących finansów gmin obejmujących lata 2010-2013 (dane pochodziły z Ministerstwa Finansów). Były to: średnia dynamika zmian dochodów z podatków i opłat lokalnych, średni udział dochodów z budżetu Unii Europejskiej do dochodów ogółem, średnia dynamika zmian kosztów administracyjnych, średni koszt obsługi długu w przeliczeniu na 1 mln kapitału, średni udział deficytu w przychodach zwrotnych. W tym obszarze gmina Wyszków zajęła 1 601 miejsce.

Gospodarka – 2 008 miejsce
„W procesie rozwoju lokalnego to de facto wymiar gospodarczy odgrywa najważniejszą rolę, ponieważ warunkuje i napędza procesy zachodzące w pozostałych płaszczyznach rozwojowych”. W tym, najważniejszym, według autorów raportu, obszarze, gmina Wyszków osiągnęła najgorsze miejsce wśród wszystkich analizowanych sfer – 2 008. Tu badaniom poddane były m.in. dynamika zmiany liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru
REGON na 1 000 ludności (brane były oddzielnie różne branże – rolnicza, przemysłowa, usługowa, jak i firmy w podziale na ilość zatrudnianych pracowników), dynamika liczby osób pracujących na 1 000 ludności, dynamika liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
na 1 000 ludności, zmiana udziału liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym.

Infrastruktura – 407 miejsce
W dziedzinie infrastruktury gmina Wyszków wypada relatywnie najlepiej – 407 miejsce. Do opisania postępu jednostek samorządowych pod tym względem autorzy raportu wybrali sześć wskaźników obejmujących lata 2010-2012: zmianę długości sieci wodociągowej na 100 km kw. powierzchni, zmianę odsetka osób korzystających z wodociągów, zmianę długości sieci kanalizacyjnej na 100 km kw. powierzchni, zmianę odsetka osób korzystających z kanalizacji, zmianę długości sieci gazowej na 100 km kw. powierzchni, zmianę odsetka osób korzystających z sieci gazowej.

Jakość życia – 1 611 miejsce
W tej części raportu badano wartości społeczno-kulturowe, na które samorządy mają wpływ. Nie brano natomiast pod uwagę subiektywnych czynników zależnych od oceny mieszkańców.
Badając jakość życia w raporcie uwzględniono: dynamikę zmiany liczny ludności, zmianę liczby miejsc w żłobkach w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, zmianę liczby miejsc w przedszkolach podległych jednostce samorządu terytorialnego na 1 000 mieszkańców, zmianę liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer, zmianę liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1 000 mieszkańców, dynamikę zmiany liczby książek w bibliotekach na 1 000 ludności, dynamikę zmiany średniej wartości wypłacanych świadczeń rodzinnych, dynamikę zmiany liczby gospodarstw domowych otrzymujących świadczenia społeczne.
Pod względem jakości życia gmina Wyszków zajęła 1 611 miejsce. Im więcej miejsc w żłobkach, przedszkolach, komputerów z dostępem do Internetu form aktywności dla mieszkańców itp., tym lepiej oceniano jednostkę (przyrost badano według danych obejmujących lata 2010-2012). Im mniej potrzebujących wsparcia od samorządu, tym lepsza sytuacja rodzin w danej gminie, niemniej autorzy raportu przyjęli inną miarę – porównali kwoty świadczenia przypadającą na rodzinę (im wyższa, tym lepszy wynik, bo świadczy o wyższej jakości życia osób znajdujących się w słabszej kondycji finansowej). Z kolei im mniej gospodarstw domowych otrzymujących pomoc społeczną, tym w raporcie lepiej punktowano wynik gminy.

W gminach powiatu
Analizowane wskaźniki pozwoliły na przygotowanie raportu ogólnego, w którym gmina Wyszków jest na 1 679 pozycji na 2 479 jednostek sklasyfikowanych. Jak żyje się w innych gminach powiatu wyszkowskiego? Rząśnik jest na 1 993 pozycji ogólnego rankingu na najszybciej rozwijające się gminy, Somianka – 803, Długosiodło – 2 295, Brańszczyk – 1 009, Zabrodzie – 1 088.
W Zabrodziu zdecydowanie najlepiej wypadł obszar związany z infrastrukturą – gmina ta jest na 9. miejscu w całej Polsce, finanse to – 1 748 miejsce, gospodarka – 1 435, jakość życia 1 530. W gminie Rząśnik nieźle oceniono gospodarkę – 311, finanse – 1 919, infrastrukturę – 2 246, jakość życia – 1 788. Długosiodło najlepiej wypadło w obszarze gospodarki – 1 346, finanse – 2 098, infrastruktura – 1 873, jakość życia – 1 818. Somianka, według autorów raportu, postarała się, jeśli chodzi o sferę gospodarczą – 114, finanse – 1 972, infrastruktura – 1 494, jakość życia – 676. W Brańszczyku finanse są na 745 pozycji w kraju, gospodarka – 852, infrastruktura – 1 246, jakość życia – 1 763.

A w kraju
Jeśli chodzi o wyniki ogólnokrajowe, to na pierwszy miejscu jest gmina wiejska Linia z województwa pomorskiego, drugim – Wielka Wieś (gmina wiejska, małopolskie), trzecim – Kobierzyce (gmina wiejska, dolnośląskie), czwartym – Niepołomice (gmina miejsko-wiejska, małopolskie), piątym – Suwałki (gmina wiejska, podlaskie), szóstym – Cedry Wielkie (gmina wiejska, pomorskie), siódmym – Brwinów (gmina miejsko-wiejska, mazowieckie), ósmym – Oleszyce (gmina miejsko-wiejska, podkarpackie), dziewiątym – Karpacz (gmina miejska, dolnośląskie), dziesiątym – Brzeżno (gmina wiejska, zachodniopomorskie).

Sukces tych, którzy myślą o mieszkańcach
Zgodnie z ogólnym poczuciem społecznym, największe zmiany w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego zachodzą w dużych miastach, gminach. „Z wyników rankingu ogólnego uwzględniającego wszystkie obszary badania wynika jednak, że w okresie ostatniej kadencji największe zmiany zaszły w jednostkach o zupełnie przeciwnym charakterze – realizują politykę rozwojową z myślą o mieszkańcach, a nie popularności. W pierwszej 30-tce jednostek nie znalazło się żadne miasto na prawach powiatu”. Raport podkreśla też, że uzyskiwanie wysokich dochodów przez gminę w przeliczeniu na jednego mieszkańca nie gwarantuje zwiększonego rozwoju – na czołowych miejscach w rankingu są raczej jednostki, które nie mają zbyt wysokich dochodów.
J.P.

Pozycja gmin powiatu wyszkowskiego w rankingu ogólnym
Somianka – 803
Brańszczyk – 1 009
Zabrodzie – 1 088
Wyszków – 1 679
Rząśnik – 1 993
Długosiodło – 2 295

Komentarze

A Mróz swoje: jesteśmy liderem
Dodane przez hajke, w dniu 06.08.2014 r., godz. 18.22
Dlaczego ta sensacja nie wyszła z urzędu, ktoś tę niewygodna prawdę chciał schować POd dywan?
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 06.08.2014 r., godz. 19.59
Bardzo ciekawe informacje. To, że chcieli schować pod dywan to oczywiste. Głównie tym się zajmuje Wydział Promocji - promocją burmistrza i maskowaniem jego wpadek, a w nagrodę pracownicy otrzymują "krzyże" zasługi . Ta uwaga dotyczy również większości naszych wspaniałych dziennikarek. Nagrody są inne. Na szczęście nie dotyczy to Wyszkowiaka. Od czasu, jak stał się gazetą prywatną zmienił się i, gdy władza na to zasłuży to jest poddana krytyce. Takie powiiny być media. Powinny kontrolować władzę. Tym bardziej, że u nas w radzie mamy Front Jedności Narodu, jak za komuny.
Front Jedności Narodu
Dodane przez Jan4P, w dniu 06.08.2014 r., godz. 20.18
Jak trzeba zasiać propagandę, to rozłożą dywanowe trawniki. Tylko kiedy zgaśnie światło, to wszyscy mądrzy zapominają, że to cudo trzeba podlewać. Dziwi brak reakcji naszego największego speca od trawy, pana Marka Wiśniewskiego od stadionu.
Dodane przez nie ma co, w dniu 06.08.2014 r., godz. 22.21
Nie ma co się chwalić tym wynikiem. Chyba to nie jest nic szczytnego te 1 679
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 06.08.2014 r., godz. 22.46
Temat jest poważny. A nawet bardzo poważny. Te dane opublikowane w Wyszkowiaku są bowiem prawdziwe. Pomimo napinania wszystkich bicepsów przez pracowników Wydziału Promocji, a także "zaprzyjaźnionych" dziennikarek trudno to będzie ukryć. Z pewnością wszyscy zainteresowani sprawami publicznymi dowiedzą się, jaki jest skutek postpolityki naszych wspaniałych burmistrzów Nowosielskiego i Mroza. Jest jednak podstawowe pytanie. Ile jest tych zainteresowanych sprawami publicznymi - tych, którzy się interesują i dociekają ? Osobiście jestem tego bardzo ciekaw. Jednego jestem jednak pewien. W obozie wyszkowskiej władzy - zgnuśniałej, dreptającej w miejscu, udajacej aktywność, przyzwyczajonej do tego, że wszytko uchodzi na sucho i każdy kit wyszkowskiemu ludowi mozna wcisnąć zapanował niepokój. A może nawet panika ? Kto wie ?
PiSowe absolutorium dla 1679 miejsca. Kompromitacja panowie Czerwone Nosy!
Dodane przez Zdzich, w dniu 06.08.2014 r., godz. 23.12
Proszę Państwa, ten ranking jest chyba najdobitniejszym dowodem, że w naszym imieniu Wyszkowem zarządza kiepskiej jakości sitwa. Takiego blamażu nikt się z nich nie spodziewał. Teraz tylko zapytać zadowolonych z siebie klakierów Nowosielskiego z PiS (Czerwone Nosy) o samopoczucie. Jak to bez słowa krytyki wszyscy jak jeden mąż przyklepali burmistrzowi absolutorium. Szczególnie interesuje mnie opinia na ten temat pana Sobieskiego.
Wysoko
Dodane przez Krzysiek, w dniu 07.08.2014 r., godz. 07.01
Jakim cudem tak wysoko?
Dodane przez Gang Olsena, w dniu 07.08.2014 r., godz. 10.34
Dla odwrócenia uwagi od własnej beznadziejności, pan Sobieski (wyszkowski PiS) PObiegnie ze skargą do prokuratury?
Dodane przez Czas na zmiany. W Wyszkowie., w dniu 07.08.2014 r., godz. 11.02
Przychylam się do opinii Krzyśka, dlaczego tak wysoko. Przecież widać, że obecna koalicja to chce tylko władzy, stołków, planów korzystnych dla swoich.Aby żyło się dobrze Swoim. Tam żadnymi programami i dofinansowaniami się nie interesują. Nowosiel kupił PO, PiS, pojedyncze osoby z PSL, SLD, poskomunistów i inne osoby ważne. Tak jak Donek Arłukowicza, Borowskiego,Kluzikową, Miska Kamińskiego i innych. To dziw, że przy takim froncie są jeszcze w Wyszkowie środowiska niezależne. To, że Wyszków się jeszcze rozwija to dzięki ludziom, którzy pracują w Warszawie i wydają kasę w Wyszkowie. Ostatnio Nowosiel chwalił się, że Wyszków rozwija się dzięki niemu, głównie budownictwo wielorodzinne. Ale to nie on buduje bloki tylko deweloperzy, którym się chwilowo poprawiło bo Donek zrobił dla nich program mieszkanie dla młodych (MdM). Firma z Pułtuska wybudowała przy rubelplacu wielorodzinny ale Nowosiel nawet nie ruszył ulicy Chopina aby mogli dojechać do swoich apartamentów. Po co likwidować stadion jak jest wiele terenów pod budownictwo wielorodzinne. Ze stadionem to jest kaprys władzy i jej biznesu politycznego. Niech bloki budują przy cmentarzu tam wykupił im grunt. Chodniczki, ścieżki rowerowe i asfalty z budżetu to każdy głupi potrafi zrobić.
Ponawiam pytanie
Dodane przez Asia, w dniu 07.08.2014 r., godz. 11.08
Utrata 24 milionów przez jej nieudolność, to bardzo bolesna strata dla naszego miasta, ale pokrętny sposób tłumaczenia tego i zwalania na powiat stawia burmistrza w bardzo niekorzystnym świetle. Jako młoda mieszkanka dopiero co wdrażająca się w niuanse wyszkowskiej polityki, żądam rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy i wskazania winnych. Ale czy my młodzi, możemy na to liczyć?
Dodane przez Roman, w dniu 07.08.2014 r., godz. 11.15
Jeszcze niedawno TBSami zarządzał Rutkowski i bloki budował, teraz po połączeniu kieruje tym PełO Siekierski i nagle wszystko się sprzysięgło przeciwko niemu i nowych bloków nie ma . Wal chłopie do swoich kolesi na górze. Donek zrobił ostatnio część autostrad za darmo w sierpniowe weekendy to może i dla ciebie coś zrobi. Wszystko sterowane ręcznie, wielka nowoczesność zawitała za PełO.
Dodane przez Mieszkaniec/wyborca, w dniu 07.08.2014 r., godz. 11.19
Może tą sprawą obwodnicy powinna zająć się prokuratura!
Dodane przez Gang Olsena 2, w dniu 07.08.2014 r., godz. 11.33
Jakby Wyszków był normalnym miejscem to by nie pozwolono na wykup gruntów pod boisko przy cmentarzu jak funkcjonuje normalnie nasz kameralny stadion przy Kościuszki. Pozwolono wykupić wcześniej grunty pod ratusz i są teraz zamrożone pieniądze, za które można było coś zrobić.
Dodane przez hajke, w dniu 07.08.2014 r., godz. 12.08
Co z tą obwodnicą? Trudne pytania powrócą do Nowosielskiego jak bumerang. I to, że kłamał w tej sprawie w żywe oczy też.
Dodane przez ola, w dniu 07.08.2014 r., godz. 12.44
gratuluję - im wyższe wynagrodzenia urzędników, tym "lepsze" miejsce, tak trzymać!!!
rankingi
Dodane przez tom, w dniu 07.08.2014 r., godz. 15.30
wg rzeczpospolitej wyszków jest 45 w kraju, jak to możliwe, może chodzi o inne miasto o tej samej nazwie
Ad ola, Ad tom
Dodane przez knom, w dniu 07.08.2014 r., godz. 16.45
Im więcej burmistrzów (mamy 3), dwoje prezesów PWiK, dwóch TBS, trzech pływalni, i co z tego mamy? Wielkie nic na 1679 miejscu. Tom, wczytaj się w tekst artykułu a zrozumiesz różnicę rankingów. Ten wyszedł dalej poza kilka sztywnych, podstawowych danych.
Odpowiedz dla Toma
Dodane przez Czytelnik, w dniu 07.08.2014 r., godz. 18.02
"Jak na koniec kadencji przystało, zasypywani jesteśmy przez prasę codzienną rankingami na temat sukcesu kadencji. W niemal wszystkich tych zestawieniach wyniki są całkowicie powtarzalne. Trudno bowiem z dnia na dzień przestać być jednostką bogatą czy też takie bogactwo zyskać. I tak, mamy w kraju kilkanaście (kilkadziesiąt) samorządów regularnie zgarniających nagrody, przy czym większość ich "bogactwa" jest w dużej mierze niezależna od poczynań władz. Zadaliśmy sobie wobec tego pytanie jak wyróżnić samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój jednostki, niezależnie od tego czy na jej terenie znajdują się wielkie przedsiębiorstwa czy grunty rolne"
Dodane przez Lokis, w dniu 07.08.2014 r., godz. 18.19
Wyszków ma i dobre położenie i przedsiębiorstwa, a mimo to taki fatalny wynik. Jest to sprawa, którą skwitowałbym słowami wieszcza: "miałeś chamie złoty róg...". Najlepsze lata do pozyskiwania środków z UE są już mamy za sobą. Zastanówmy się jak wykorzystaliśmy tę szansę. Czy zmodernizowaliśmy np. stadion, wybudowaliśmy letni basen, halę widowiskowo-sportową? Zrobiliśmy coś z rzeką? Wszystko co się tu robi jest z naszej podatkowej krwawicy, a nieudacznictwo na stołkach dyrektorów i prezesów bierze za swoje pierdzenie coraz większe pieniądze.
Dodane przez koń, w dniu 07.08.2014 r., godz. 18.56
Wszystko jest w tym mieście fasadowe. Stadion z zanikiem życia i prymitywną bieżnią, droga pływalnia, niedostępne korty tenisowe. Hutnik to przechowalnia dla swoich. Poza płatnymi formami niewiele się tam dzieje. Na nic nie ma pieniędzy.
Co to za ranking ???
Dodane przez gosciu, w dniu 07.08.2014 r., godz. 20.44
A tak naprawdę, czy ktoś sprawdził co to za ranking ? Kto go wymyślił i na jakich zasadach ? Opracowała go prywatna firma doradcza, która nagania do korzystania z ich usług - na zasadzie słono płatnego konsultingu. Od Wyszkowa wyżej jest Ostrów Mazowiecka - chyba nie uważacie, że powinniśmy do niej równać. Ja osobiście bardziej wierzę Rzeczpospolitej (a tam Wyszków był na 45 miejscu), a nie pseudo-raportowi przygotowanemu przez mało znanych autorów. Swoją drogą to ciekawe - jak jest dobry wynik w ogólnopolskim zestawieniu - to "Wyszkowiak" milczy, jak miejsce jest w środku stawki - to robi się z tego tragedię i jest super tytuł. Gazeto bądź rzetelna !!!
Dodane przez AA, w dniu 07.08.2014 r., godz. 21.01
Nie dajcie się zwieść przed wyborami "czerwonym nosom", to ludzie uzależnieni i bezwolni.
do goscia
Dodane przez Obiektywny, w dniu 07.08.2014 r., godz. 23.10
Rzetelność dziennikarska nakazywałaby sprawdzić czy istnieje jakiś inny ranking. Opisać, że w jednym jest tyle a w drugim tyle. A nie napisać tylko o tym który wypadła super i który dostała od władzuni. Moim zdaniem dobrze jest widzieć "dwie prawdy prasy" PS. Rzeczpospolita nie jest przypadkiem prywatną firmą i nie nagania firmom klientów które się u niej się reklamują?
Być dupolizem władzy za marne ochłapy nie jest trudno.
Dodane przez Jan4P, w dniu 07.08.2014 r., godz. 23.38
Ja bardziej wierzę... Głupi co niewiele wie musi wierzyć we wszystko co mu Gazeta Wybiórcza POwie, albo Rzeczpospolita Hajdarowicza. Ten ranking jest z tego samego źródła co tamten, który mówił, że Wyszków dobrze wypadł jako tania administracja. Ponadto proszę dobrze wczytać się w cytat z g. 18.56. Niech też czytelnicy zastanowią się, komu służy komentarz nijakiego 'gościa", dla mnie jest to ewidentna ustawka pod kiepską władzę. Dlatego nie przyjmuję tych naiwnych pseudoargumentów. Wyszkowiak kolejny raz stanął na wysokości zadania. Tak trzymać, a myślący ludzie sami wyciągną z tego własne wnioski.
Gościu, kto ci płaci, szałajda?
Dodane przez Cieć, w dniu 08.08.2014 r., godz. 01.11
...Swoją drogą to ciekawe - jak jest dobry wynik w ogólnopolskim zestawieniu - to "Wyszkowiak" milczy, jak miejsce jest w środku stawki - to robi się z tego tragedię i jest super tytuł. Gazeto bądź rzetelna !!! - Jak coś jest szałajdzie PO myśli, to sama na swojej stronie się chwali, dlaczego właśnie nie można tam było znaleźć tego podanego przez "Wyszkowiaka" rankingu? Miejska strona utrzymywana za nasze pieniądze (jak zresztą cała szałajda) powinna być bardziej rzetelna. Nie od dziś wiadomo, że niewygodne sprawy chowa się tam POd dywan. Z innej strony "gościu" POkazujesz swój prymityw oskarżając bezstronną informację Wyszkowiaka. Jak widzisz sprzedawczyku, artykuł oparty jest na podanym źródle. Nie ma w nim żadnego komentarza redakcji. Czysta, profesjonalna informacja.
Dodane przez Marek Głowacki, w dniu 08.08.2014 r., godz. 06.02
Oczywiście porówanie rankingów, a także znalezienie podobieństw i różnic jest konieczne. Nie jest to jednak sprawa szybka. Musi leżeć w kryteriach oceny. Wydaje mi się, że w Rzeczypospolitej nastąpił podział samorządów na znacznie mniejsze grupy i w jednej z takich mniejszych grup zajmujemy wysoką pozycję. W przyszłości to z pewnością sprawdzę, bo to na prawdę ciekawe.
Dodane przez O.N.A., w dniu 08.08.2014 r., godz. 09.49
Dlaczego różni "goście" próbują robić nagonkę na tygodnik z powodu, że ten podał publiczną wiadomość? Zastanawiam się w jaki sposób sama władza karze gazety za rzetelne informowanie społeczeństwa o sprawach dla niej wstydliwych. Odbija się to na ogłoszeniach? Dlatego użyję słynnego już cytatu jednej z dziennikareczek "czy to etyczne panie burmistrzu"? Sam ranking i jego kryteria są profesjonalne, każdy średnio-inteligentny mieszkaniec sam dojdzie do takiej konkluzji.
pytanie
Dodane przez WŁ LOKALU, w dniu 08.08.2014 r., godz. 10.27
TYLKO DLACZEGO W DELIKATNY I SUBTELNY SPOSÓB NIE POZYSKUJĄ OD WŁAŚCICIELI LOKALI HANDLOWO-USŁUGOWYCH.KAŻĄ NAM PŁACIĆ 17 ZŁ ZA METR NAWET KIEDY STOJĄ PUSTE.UWAŻAM TO ZA WIELKĄ NIEGODZIWOŚĆ,BO MUSIMY PŁACIĆ KILKAKROTNIE WIĘCEJ NIŻ POZOSTALI MIESZKAŃCY OD SWOICH NIERUCHOMOŚCI,A KORZYSTAMY TYLE SAMO ALBO MNIEJ.LOKALE WYBUDOWALIŚMY ZA WŁASNE PIENIĄDZE.NIE ROZUMIEM WIĘC SKĄD TAKA WYSOKA OPŁATA NAWET JAK NIE ZARABIAMY.PUSTE LOKALE PIENIĘDZMI PRZECIEŻ NIE ROBIĄ.NIECH NAM WYTŁUMACZĄ SKĄD MAMY WZIĄĆ PIENIĄDZE NA TAK WYSOKI PODATEK OD LOKALU,KTÓRY NIE ZARABIA,BO Z PRÓŻNEGO I SALAMON NIE NALEJE.NALEZY NAM SIĘ CHYBA JAKIEŚ WYJAŚNIENIE I ODPOWIEDZ
Dodane przez Czerwony Nos, w dniu 08.08.2014 r., godz. 11.09
Właścicielu - zapytaj o to PiS owczyka Sobieskiego, tylko on jako prawy sektor wyszkowskiej POlityki odPOwie Ci na to pytanie.
Dodane przez bezrobotna, w dniu 08.08.2014 r., godz. 11.33
Dla mnie to tylko partia PIS jest w Wyszkowie bez większych zarzutów.Partia PO żądząca razem ze Współnotą Burmistrza w Gminie Wyszków ,są to osoby,które aby się pokazać publicznie od 3,4 lat organizują festyny,ale tylko tam,gdzie ich radny lub sołtys wsi popiera tą partię.A może tak Pan Burmistrz wraz ze swoim Zastępcą dołożyli starań i z pomocą innych sołtysów wsi zorganizowali coś kulturalnego w innych wsiach.Słyszy się o festiwalu miodu i chleba P radny Burmistrza,międzysołeckie zawody w Gulczewie-radny Burmistrza.Festyny w Leszczydołach -radny Burmistrza, a o festynie w Lucynowie,gdzie doszło do wielkiej awantury bo przeszkodziła pogoda,gdzie mieszkanki dla P.Sołtys sprzedawały wszystko co się dało i była nawet zbiórka do kapelusza,Burmistrzowie się wogóle na ten temat nie wypowiadają.Czy to jest zgodne z prawem,czy tak w tej wsi powinny odbywać się festyny.Jest jedyną wsią w Gminie Wyszków,gdzie stosowane są takie praktyki od lat.
Dodane przez rankingi, w dniu 08.08.2014 r., godz. 11.47
Pismo Wspólnota jest pismem samorządu terytorialnego czyli pismem branżowym, które prowadziło wiele rankingów.Branża to się zna w własnym zakresie i nie robi numerów bo przestałoby być samorządu.Na stronie jest podana metodologia i wyróżniające się gminy w poszczególnych kryteriach. W tym rankingu jesteśmy daleko mimo dużego potencjału. Popatrzmy na sąsiedni Węgrów, który jest w pierwszej 300, Radzymin, który jest też ok. 300 miejsca. Niedaleko dalej jest Legionowo. Ranking Rzeczpospolitej też zawiera wiele krytycznych dla naszego miasta informacji typu niski poziom pozyskania funduszy UE. Niektóre inwestycje jak np. budowa światłowodów przez firmę ogólnopolską były u nas niedawno. A tak jak patrzymy na nasze miasto to widzimy, czy Wyszków rozwija się dynamicznie? Niekoniecznie. A wydatki budżetowe w naszym mieście wzrosły w naszym mieście z 98 mln zł. do 105 mln zł w obecnym a w poprzedniej kadencji z 71mln zł do 98mln zł. Różnica znaczna. Ekipa Nowosielskiego powinna odejść bo brak jej pomysłów i planowych wieloletnich programów, działań krok po kroku, każdego roku a nie tylko w roku wyborczym. Te jego chodniki a' la "fale Dunaju", już lepsze są te które robi powiat na I AWP.
Dodane przez Lucynkowo, w dniu 08.08.2014 r., godz. 11.54
Ta bezrobotna to pewnie Zaręba, która nie zauważyła, że PiS rąsia w rąsię z PO i Wspólnotą burmistrza robi sobie dobrze.
Dodane przez fan, w dniu 08.08.2014 r., godz. 12.11
Legia przez wpuszczenie nieuprawnionego zawodnika w 87 minucie przegrała walkowerem i nie przeszła do następnej rundy mimo że wygrała w dwumeczu 6:1. Przez błąd obecnej ekipy burmistrza Nowosielskiego straciliśmy 24 miliony na dokończenie obwodnicy śródmiejskiej.
WYMAGAĆ ŁATWO,GORZEJ COŚ OD SIEBIE DAĆ
Dodane przez nie mam sił już tego płacić, w dniu 08.08.2014 r., godz. 12.11
Chyba ich pogięło,17 zł za metr od pustego lokalu,czasy są ciężkie,trudno jest coś sprzedać,ludzie za 17 zł toby sukę do Berlina gonili,a właściciel takiego lokalu musi zapłacić dużo więcej zależy jaki ma metraż.Koleżanka ma ciucholand i na bluzce po 3 zł chcą jeszcze rabatu,upustu,a jak coś kosztuje więcej niż 10 zł to mało jej oczu nie wydrapią,że tak zdziera.Radni chyba żyją w innym świecie niż pozostali mieszkańcy skoro naliczają takie stawki.Widocznie dla nich takie kwoty to mały Pikuś.Powinni zrozumieć,że nie każdemu tak się dobrze powodzi jak im.Trzeba mieć litość,bo każdemu jest ciężko,ludzie zanim kupią coś za 17 zł to tak udręczą sprzedawcę,ze czasami odechciewa mu się żyć.Teraz handel to nie takie fajerwerki jak kiedyś,allegro,duze sieci handlowe skutecznie wypierają rodzimych sprzedawców więc gmina powinna poskromić swoje apetyty,bo niedługo będzie cała masa handlowych pustostanów masowo przekształcanych na mieszkalne,bo kto podoła takim obciążeniom
PROPOZYCJA
Dodane przez SPRZEDAWCA, w dniu 08.08.2014 r., godz. 12.37
Niech zamiast ratusza postawią lokale handlowe. Radni na zmiany będą w nich handlować w czynie społecznym i trzepać gminie kasę.Przekonają się wtedy na własnej skórze jakie są utargi
Dodane przez bezrobotna, w dniu 08.08.2014 r., godz. 13.13
Ta bezrobotna to niestety mieszkanka Wyszkowa,która kiedyś była mieszkanką Lucynowa,ma tam rodzinę i wie o wszystkim.
Dodane przez Salomon, w dniu 08.08.2014 r., godz. 13.16
To prawda że z pustego to i Salomon nie naleje.Ty wyszkowski kupcze,głupcze musisz.Siedzta dalej na dupach to zapłacita w przyszłym roku 20 złociszy z metra plus za grunt pod budynkiem 0,65 zł.za metr.Raz płacita za grunt a drugi raz za budynek na którym on stoi i nikogo nie obchodzi czy mata dochód.TO JEST PODWÓJNE OPODATKOWANIE !!!!!!!!!!!!!!! HARACZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pilkarze lepsi.
Dodane przez Rodak z USA, w dniu 08.08.2014 r., godz. 14.07
To nawet gorzej niz nasi pilkarze. Ci w ranking UFA maja 69 miejsce na swiecie. Zaraz za Albania.
Sukces Wyszkowa !!!
Dodane przez Urzędas, w dniu 08.08.2014 r., godz. 14.41
A ja się cieszę z wyników Wyszkowa. Z rankingu wynika, że Wyszków rozwija się szybciej niż: Wrocław (1704 miejsce), Serock (1749 miejsce), Sopot (2038 miejsce) czy Płock (1911 miejsce). Swoją drogę, naprawdę ciekawe kto ten ranking stworzył (może jacyś studenci) - bo wyniki są co najmniej dziwne ???
do bezrobotna
Dodane przez wł lokalu, w dniu 08.08.2014 r., godz. 14.48
a ja nie chcę ich festynów,ani innych gminnych atrakcji.Chcę tylko żeby dali mi święty spokój pozwolili spokojnie żyć i nie zmuszali do opłaty 17 zł za metr od lokalu handlowo-usługowego,który nie zarabia,bo stoi pusty.Jakbyś miała takie atrakcje jak ja skąd wziąć na to pieniądze to nie gminne festyny i uroczystości byłyby ci w głowie
DO BEZROBOTNEJ
Dodane przez DO ROBOTY, w dniu 08.08.2014 r., godz. 15.17
Ludziom od tego nieróbstwa w głowach się panoszy.Chcieliby festynów,imprez,plaż,a nie przyjdzie im do tych głów,że ktoś musi na to zapierdzielać.17 za metr od lokalu nawet jak stoi pusty to chyba wystarczające dla nas brzemię do niesienia.Wszystkim wszystko się należy ,tylko nie nam co najwięcej płacimy.My musimy krwawić i płacić,a inni tylko myślą o imprezkach i zabawach
Dodane przez Chłopski rozum, w dniu 08.08.2014 r., godz. 15.21
Grunt to jest pusty teren do wykorzystania poprzez zabudowę czy nasadzenia drzew.Jeżeli na gruncie zbudujemy jakąkolwiek nieruchomość.To fizycznie tego gruntu NIE MA !!! Podatek powinien być za powierzchnię zabudowaną.Posadzka albo grunt.Podwójne OHARACZOWANIE w majestacie debilistycznego prawa
Skupmy się na temacie dyskusji.
Dodane przez zenek, w dniu 08.08.2014 r., godz. 15.32
Rozumiem rozżalonych kapitalistów, którym skończyły się dochody z wynajmu nieruchomości (bo powstają nowoczesne galerie i nikt nie chce gnieździć się w starych budynkach za chorendalne stawki), ale warto byłoby porozmawiać merytorycznie o rankingu, tak jak zaproponował Pan Głowacki - a nie kolejny raz robić wrzutki o podatkach. Dlaczego Wyszków rozwija się wg rankingu szybciej niż Sopot i Wrocław ???
do ZENKA
Dodane przez SAM PŁAĆ, w dniu 08.08.2014 r., godz. 15.49
nie jestem żadnym kapitalistą i nie zamierzam płacić za nic aby Wyszków te rankingi podnosił.Łatwo się mądrzyć jak tylko się korzysta.Nikt nie ma pretensji do nowoczesnych galerii tylko do podatku jaki się nalicza od lokali handlowo-usługowych gdy stoją puste.Jak się tobie nie podoba temat naszej rozmowy to się nie włączaj do dyskusji.Oddaj swój dobytek,a statystyki zamożności Wyszkowa pójdą w górę.
do ZENKA
Dodane przez CENNA UWAGA, w dniu 08.08.2014 r., godz. 15.58
może własciciele lokali handlowo-usługowych,które stoją puste nie są zmuszani do opłaty 17 zł z metra od pustego lokalu
do ZENEK
Dodane przez PRZYPUSZCZAM ŻE....., w dniu 08.08.2014 r., godz. 16.02
Może niewielu jest kapitalistów,a więcej tych co wolą balować,imprezować niż inwestować i żyć ze społecznych zasiłków.
do ZENKA
Dodane przez TRZEBA ZAWYŻYĆ POPRZECZKĘ, w dniu 08.08.2014 r., godz. 18.34
niedługo będziesz płacił 17 zł za metr przydomowego ogródka,bo też czerpiesz zyski i jesteś kapitalistą.
Dodane przez obserwacja postępu., w dniu 08.08.2014 r., godz. 18.38
Sopot czy Wrocław nie musi się starać i jest coraz bogatszy a Wyszków to miasto na dorobku. W tym rankingu nie ma kto jest najbogatszy ale ten co zrobił największy postęp w ciągu ostatnich 4 lat. W Wrocławiu, Warszawie, Sopocie czy Serocku to jest bogato a w Wyszkowie, Węgrowie czy Pułtusku do tego bogactwa trzeba dążyć. Tak jak Polska szybciej musi się rozwijać aby dogonić Holandię, Danię, Niemcy czy taką Grecję. Dlatego czas na zmiany bo za Nowosielskiego i jego trupy wleczemy się w ogonie.
Dodane przez Jątek, w dniu 08.08.2014 r., godz. 20.06
Jaki tam PiS? Za baletami i haraczem PO 17 zł ten właśnie PiS w osobach "Czerwonych Nosów" głosował. POtem ci sami "Prawi i Sprawiedliwi" POdnieśli POsłusznie łapki za POparciem sitwy, którą sami tu tworzą, w głosowaniu nad absolutorium. Może sami POwiedzą co takiego dla zwykłego człowieka zrobili?
Dodane przez wyszkowiak, w dniu 08.08.2014 r., godz. 20.17
Nie patrzmy na Wrocław czy Trójmiasto i porównujmy z Wyszkowem. To metropolie, które zainwestowały podczas ostatniego EURO 2012 potężne pieniądze. Wrocław, Gdańsk w stadiony, które nieprędko będą nie przynosiły strat, w modernizację dworców, lotnisk itp. To dodatkowe impulsy, które przyniosą za 4 lub 8 lat dodatkowe korzyści i wysokie miejsca rozwojowe.A w co zainwestował burmistrz bo ja tego nie zauważyłem. Ma zainwestować w nowy stadion ale to przynosi tylko straty i ciężko wyjść na zero.Z rankingu widać, że najszybciej rozwijają się gminy wiejskie a potem miejsko- wiejskie i to wydaje się normalne. W rankingu Rzepy to Wyszków jest 45 na 250 miast bo nie zadłuża się bo Burmistrz ma pomysłu na inwestycje, ile to przymierza się do budowy ratusza a przy tym ma duży potencjał bo niedaleko Warszawy. Szkoda, że ten potencjał jest niewykorzystywany.
Dodane przez Sebastian, w dniu 08.08.2014 r., godz. 21.11
Przypuszczam że już wkrótce nikt nie zbuduje w mieście budynku pod prowadzenie dz.gosp.Za dużo tego i wszyscy mają tylko problem.Za komuny mówili mi.Jak czegoś dużo.To cena spada.Ale nie podatki.Tu wogóle nie warto inwestować.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.08.2014 r., godz. 21.12
Cenna uwaga.Masz rację bo to jest ponad 18zł
Dodane przez VON Z HARACZEM OD NIERUCHOMOŚCI, w dniu 08.08.2014 r., godz. 22.52
GDYBY DO MIASTA PRZYSZŁO TYSIĄC ATLETÓW I POSTAWIŁO STO HIPERMARKETÓW.TO PODATKÓW NAM NIE OBNIŻĄ .APETYTY WZROSŁY I BRZUCHY UROSŁY.OGRANICZENIA APETYTÓW ODGÓRNIE ANI WIDU ANI SŁYCHU.PODATKI ALBO MAJTKI W DÓŁ.PAS NA D... (WYBORY) CZEKA.
Dodane przez FRED, w dniu 09.08.2014 r., godz. 07.08
Już niedługo wybory samorządowe,będzie okazja tą ekipę odsunąć od władzy,na zawsze
Dodane przez Zulu Gula, w dniu 09.08.2014 r., godz. 08.31
Polska to duża kraja z jeszcze większy niesprawiedliwosc.Nie ma kasa to nie ma podatka i koniec.U nasz w Etiopia tak nie ma zle jak w Polska.Do kasa miasta wszystkie powinny wplacac kasa.Prezes tesz a nie tylko pusty Salomon.Musita zmienić szamana.
Dodane przez poeta, w dniu 09.08.2014 r., godz. 08.58
Możesz nie przyjmować gości.Możesz w pracy łamać kości.Tylko zapłać haracz od niesprawiedliwości.Nie ma sprawiedliwości w podatku od nieruchomości.
Dodane przez Absolutorium, w dniu 09.08.2014 r., godz. 10.41
A Sobieski nato jak na lato.
Dodane przez niezorientowany, w dniu 09.08.2014 r., godz. 10.56
Te czerwone nosy to dawne komunistyczne partie.Bo czerwone kojarzy mi się z komunizmem z SLD i Przymierzem dla Wyszkowa to też czerwone nosy.
do ZENKA
Dodane przez PYTANIE, w dniu 09.08.2014 r., godz. 11.29
Nikt nie chce inwestować,żywicieli ubywa,a apetyty rosną.Jak wszyscy kapitaliści upadną to kto będzie opłacał ZUS oraz inne podatki,zatrudniał i utrzymywał państwo.Odpowiedz mi na to pytanie nie kapitalisto
czekają na zbawcę
Dodane przez WIZJA, w dniu 09.08.2014 r., godz. 11.51
KASTRATA.On wszystkie dziury budżetowe załata.
Dodane przez abc, w dniu 09.08.2014 r., godz. 13.46
Po kropce na końcu zdania robi się spację.
wawa
Dodane przez Anonim, w dniu 09.08.2014 r., godz. 14.03
Podatek kastralny spowoduje DRASTYCZNY spadek wartości rynkowej nieruchomości w których prowadzona jest działalność.Katastrofa pewna.Jednym załata drugich załatwi na AMEN
kowski PSiS Może sami POwiedzą co takiego dla zwykłego człowieka zrobili?
Dodane przez Sąsiad, w dniu 09.08.2014 r., godz. 18.46
Zapomnieliście o słynnych 15% obniżki na śmieci nieanonimowego Sobieskiego? Kiepski wynok co...
Dodane przez Meduza nieduża, w dniu 09.08.2014 r., godz. 20.25
Jakaś niespodzianka? Według mnie raport obnażył to co zawsze wiedziałam: kiepskie, nieefektywne zarządzanie chowane za parawanem dwóch sprzedajnych gazetek oraz portaliku.
AŻ STRACH MYŚLEĆ
Dodane przez do WAWA, w dniu 09.08.2014 r., godz. 20.36
Oby wizja się nie sprawdziła,bo będzie płacz i zgrzytanie zębów skąd wziąć pieniądze na podatek aby zachować swoją własność
Jdiotyzmy
Dodane przez Anonim, w dniu 09.08.2014 r., godz. 22.04
Gdzie żyją ludzie ustalający ten podatek.Może w Kuwejcie ?? A przez Internet wysokość ustalają Czy nie widać gołym okiem kryzysu ?? Raz za ziemię podate dwa za lokal.Może na rower wymyślicie podatek.Raz od całości.Dwa od kół.
Pod względem jakości życia gmina Wyszków zajęła 1 611 miejsce.
Dodane przez TD, w dniu 09.08.2014 r., godz. 22.08
"Im więcej miejsc w żłobkach, przedszkolach, komputerów z dostępem do Internetu form aktywności dla mieszkańców itp., tym lepiej oceniano jednostkę (przyrost badano według danych obejmujących lata 2010-2012). Im mniej potrzebujących wsparcia od samorządu, tym lepsza sytuacja rodzin w danej gminie, niemniej autorzy raportu przyjęli inną miarę – porównali kwoty świadczenia przypadającą na rodzinę (im wyższa, tym lepszy wynik, bo świadczy o wyższej jakości życia osób znajdujących się w słabszej kondycji finansowej). Z kolei im mniej gospodarstw domowych otrzymujących pomoc społeczną, tym w raporcie lepiej punktowano wynik gminy."
do WAWA
Dodane przez LUMP, w dniu 10.08.2014 r., godz. 09.05
a ja dobrze się bawiłem,miód i wino piłem.W nic nie inwestowałem i na tym skorzystałem bo;nie straszne mi teraz żadne kastraty.Jestem bardzo bogaty.Mogę im dać do opodatkowania moje o gacie.I tyle w temacie.
Dodane przez Anonim, w dniu 10.08.2014 r., godz. 09.19
Kto dziś kupi budynek z takim obciążeniem podatkowym jakie mamy.To tak jakbyś się zadał z Providentem.Na 100% zostaniesz pacjentem.
Dodane przez widz, w dniu 10.08.2014 r., godz. 09.35
Wynajem w Galerii jest dużo większy niż czynsz w mniej atrakcyjnym miejscu ale i obroty w Galerii są większe. Bez odpowiedniej reklamy lokalu i tego co sprzedajemy trudno jest utrzymać się na rynku. A właściciel lokalu nie zgłasza wynajmu i nie płaci do urzędu skarbowego to i nieraz wynajmujący mu nie płaci wiele miesięcy a następnie wyrzucony odchodzi do innego frajera. Plany robione przez Nowosielskiego są dla niektórych niekorzystne ale i ludzie jak wykładane są plany nie interesują się. Nie informowani są ludzie osobiście jak dawniej, że na ich nieruchomości zmieniają się plany.
do widz
Dodane przez REALIA, w dniu 10.08.2014 r., godz. 10.01
Oblicze handlu zmienia się,młodzi ludzie często kupują przez internet,a starzy w dyskontach i na targach. Stacjonarne sklepy w wielu przypadkach traktowane są jak przymierzalnie i dlatego wiele z nich upada lub żyje na rezerwach wierząc,że to stan przejściowy.
Frontem do potrzeb mieszkańców !
Dodane przez Irmina, w dniu 10.08.2014 r., godz. 10.40
Nie we wszystkim jest tak żle ! Stacji benzynowych przybywa np.Rozwijają swój rodzaj usług ! Ostatnio w stacji benzynowej Borka umożliwiono w kawiarni usługi dla kierowców spożywanie alkoholu ! Nawet w godzinach nocnych balangi ! Pijane chłopaki i pijane dziewczyny. Być może kierowcy ! Żony mogą tam znależć mężów któży wyrwali się z pod opieki domowej. Rodzaj usług konkurencyjna dla pań obsługi przydrożnej! Decyzje podejmowane w gminie Wyszków coraz bardziej podłe. Walczą z alkoholizmem hlając w tej spelunie !
Dodane przez daleko od..., w dniu 10.08.2014 r., godz. 11.42
Nowosielski z ekipa powinni odejsc juz cztery lata temu. Ale wtedy kazdy byl dobry byle nie Garbarczykowa. Wybraliscie super sitwe, wiec moze lepiej teraz nie plakac
do Irmina
Dodane przez SMUTNE, w dniu 10.08.2014 r., godz. 11.56
cóż, teraz najwięcej jest ciucholandów oraz sklepów z alkoholem,bo na to jest zapotrzebowanie,a wiadomo naród pijany nie myśli o innych rzeczach.Brak pracy i życiowych perspektyw wykoleja ludzi.Z dala od kultury,teatru,kina,książki,sztuki,nauki szukają życiowych podniet w nędznym prymitywnym hędożeniu i piciu alkoholu
SZCZĘKOŚCISK
Dodane przez wawa, w dniu 10.08.2014 r., godz. 13.23
Najbardziej w Wyszkowie zmienia się dynamika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.Dynamicznie rośnie grubość portfela z jakim chodzimy do kasy w budynku z windą.Po drodze mijamy ZUS i U.S. Żaden szczękościsk NIE MALEJE.No cóż.Mamy w Polsce DWA MILIONY urzędników.
Dodane przez Anonim, w dniu 10.08.2014 r., godz. 14.03
REALIA SIĘ ZMIENIAJĄ.PODATKI TEŻ MUSZĄ !!!!!!!!!!!!!!!!!! CO TO DO CHOLERY JEST ZA KRAJ.DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ POD KONIEC WRZEŚNIA !!!!???.TYRAMY TRZY CZWARTE W ROKU NA PODATKI.
Dodane przez Lupa, w dniu 10.08.2014 r., godz. 20.18
Może niezawodna w temacie Pani Agnieszka Londzin pomoże zrozumieć nam te Nowosielskiego podatkowe pułapki. Widać, że problem jest nie na żarty. O co dokładnie chodzi i co możemy, czy powinniśmy w Wyszkowie zmienić. (Nie licząc całej tej szałajdy).
czysty haracz
Dodane przez wawa, w dniu 10.08.2014 r., godz. 21.59
Moim zdaniem należy podnieść podatek od konsumpcji Vat z 23% na 24%.Jednocześnie zlikwidować nie motywujący do inwestowania w nieruchomości podatek od posiadania. Powinien ten haracz w NAJBRUDNIEJSZEJ POSTACI przejść do historii.Z uzyskanej nadwyżki dofinansować Gminy.Czy to sprawiedliwe żeby określone grupy zawodowe.Osiągające niebotyczne nieraz dochody.Były ciągle ulgowo traktowane.Nie może być tak żeby baba na targu z jajami płaciła z placowego do miasta więcej niż panisko mecenas czy doktor.
POdatki
Dodane przez Mieszkaniec/wyborca, w dniu 10.08.2014 r., godz. 23.37
Ktoś czuje się bardzo pokrzywdzony, ale widać nie chce swoim problemem zainteresować redakcji. Szkoda, bo sam przeczytałbym na ten temat konkretny materiał. Komentarze są ważne, ale w tym wypadku zatrzymały się na pewnym poziomie i nic więcej nie wiadomo.
POd stołem
Dodane przez Mad, w dniu 11.08.2014 r., godz. 10.26
Jak odbywa się mrozowa dystrybucja newsów inwestycyjnych, jak nie POd stołem. Czy to etyczne panie zastępco?
do lupa
Dodane przez Jaki to wstrętne prawo, w dniu 11.08.2014 r., godz. 10.43
a co tu zrozumieć.Chcą mieć żywiciela na siłę.Lokal stoi pusty,a oni nadal uważają,że należy im się 17 zł za metr,a jak nie to komornik.Traktują nas jak dojne krowy,które się doi,a kiedy przestają dawać mleko zarzyna żeby jeszcze na nich zarobić,bo przecież właściciel lokalu posiada inne dobra samochód,dom lub dochody np; pracuje więc trzeba to wykorzystać i nasłać komornika.Ludzie zainwestowali ogromne pieniądze,przez lata płacili przez miesiąc więcej niż inni przez rok,korzystali na tym wszyscy,a teraz kiedy ich lokale stoją puste zmusza ich się dalej do kilkakrotnie większego podatku niż pozostałych mieszkańców pod grozbą komornika.Chyba to logiczne,że pusty lokal pieniędzmi nie robi.Od pustego lokalu powinien być naliczany podatek jak od mieszkalnego.Jest tyle hipermarketów,które wypełnią finansową lukę po nas
Ciekawe, co na to Rada wyszkowskich abstynentów?
Dodane przez Czerwony Nos, w dniu 11.08.2014 r., godz. 11.16
! Ostatnio w stacji benzynowej Borka umożliwiono w kawiarni usługi dla kierowców spożywanie alkoholu !
Lokal stoi pusty,a oni nadal uważają,że należy im się 17 zł za metr,a jak nie to komornik.
Dodane przez Solidarność, w dniu 11.08.2014 r., godz. 11.27
No to warto pokazać redakcji jakieś pismo, od Nowosielskiego, którym straszy on mieszkańca/podatnika komornikiem. Teraz przed wyborami byłaby to naprawdę mocna rzecz. Niech ludzie zapoznają się z tym jego podatkowym bagnem. Druga ciekawa sprawa, to wielkość podatkowych wpływów jakie miasto pozyskuje lub nie, od naszych supermarketów.
Dodane przez Anonim, w dniu 11.08.2014 r., godz. 12.16
TU NIE KTOŚ CZUJE SIĘ POKRZYWDZONY TYLKO PISZE TU CZUBEK GÓRY LODOWEJ !!!!! POWTARZAM TO NIE JEST 17 ZŁ LECZ 17,53 ZŁ PLUS ZA GRUNT POD NIERUCHOMOŚCIĄ 0,65 ZŁ CO DALE 18,18 ZŁ.
do SZCZĘKOSCISK
Dodane przez przekształcenie rozerwie paszczę buldoga, w dniu 11.08.2014 r., godz. 14.20
Jest takie powiedzenie.Co psu wpadło w gardło już się tego nie wyrwie.My też wpadliśmy w ich szczęki ,a na każdego kto próbuje się wyrwać warczą powołując się na odpowiednie przepisy.Znajoma po gminnym wykładzie,że budując swój lokal była świadoma tego co robi oraz tego,że trzeba płacić podatki wyszła z płaczem i czuła się jak zbesztana żebraczka,która nie chce pracować tylko chce coś wyłudzić
Dodane przez niezadowolony, w dniu 11.08.2014 r., godz. 21.52
Wawa nie masz do końca racji. VAT najbardziej uderza w tych na dole, którzy nie mogą sobie go odliczyć. Podatki od nieruchomości zawsze będą bo to jest część dochodów samorządu gminnego. Powiat i sejmik jest uzależniony od poczynań władzy centralnej bo mają niewiele własnego dochodu. Rożne sojusze Nowosielskiego z biznesem nie są korzystne dla naszego miasta a nasz kameralny stadion może paść ofiarą prywatnego biznesu. Chrońmy nasz stadion i wywalmy Nowosielskiego i jego kolesi podczas wyborów samorządowych.
Dodane przez wyszkowianin, w dniu 11.08.2014 r., godz. 21.57
1 679 pozycja na 2 479 to nie jest środek zestawienia ale blamaż naszego samorządu. W roku wyborczym trochę inwestycji aby zamydlić ludziom oczy przed wyborami i hulaj dusza piekła nie ma. Powinna być kadencyjność bo tak złych gospodarzy trudno wyrzucić od żłoba.
do niezadowolony
Dodane przez wł lokalu, w dniu 12.08.2014 r., godz. 13.54
ALE NIE 17 ZŁ ZA METR OD PUSTEGO LOKALU.TO JEST HARACZ.
Dodane przez hajke, w dniu 12.08.2014 r., godz. 14.34
Jest to chyba najbardziej miarodajny ranking ze wszystkich. Bez ściemy i bez chwytów pod publiczkę. Czy są rankingi na temat niewykorzystanych szans np. w pozyskiwaniu unijnych środków? Zgłosilibyśmy zmarnowanie 24 mln zł na małą obwodnicę. Tam pewnie bylibyśmy na wysokiej pozycji.
Dodane przez Królowa Bona, w dniu 12.08.2014 r., godz. 18.46
Przydałyby się alternatywne badania wody serwowanej nam przez PWiK. Ciekawa jestem ewentualnej różnicy w pomiarach. W internecie znalazłam wiele innych bazowych, których wyszkowskie pomiary w ogóle nie biorą pod uwagę. Dlaczego, czy jest się czego wstydzić?
Dodane przez Fan, w dniu 13.08.2014 r., godz. 12.11
Jest jeszcze szereg bakterii żyjących w rurach wodociągowych, mających znaczenie w sprawach jakoci wody.
Dodane przez krzyś, w dniu 13.08.2014 r., godz. 13.55
Interesują mnie przetargi z wolnej ręki.Panie Adamie Mrozie Pan jest całym organizatorem tych inwestycji.Nie ma przetargu,więc jest to według mnie malwestracja pieniędzy gmnnnych.Jest to okazja to zarobienia grubych pieniędzy, bo ci co muszą się zmagać z przetargami są na spalonych miejscach.Tam liczy się wartośc inwestycji.która najmniejsza wygrywa.A zwolnej ręki jest to inwestycja dająca zarobić inwestorowi i nie tylko.Dlaczego roboty zwolnej ręki są tylko dla firmy Brukbud z Lucynowa Dużego.Wiele osób by chciało uczestniczyć w tych inwestycjach ,dlaczego się ich pomija.Czy to są roboty gminne dawane tylko i wyłącznie dla swoich.
Dodane przez Mieszkaniec/wyborca, w dniu 13.08.2014 r., godz. 14.07
Jak by wyglądał ranking według wysokości płaconych podatków. 1) do śmieci, 2) nieruchomości ?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl