Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaBudomost zakończył natryski

(Zam: 30.07.2014 r., godz. 16.38)

Zakończyła się tegoroczna akcja „natrysków” na powiatowych drogach. Metodą powierzchniowego podwójnego utrwalenia Starostwo wyremontowało w sumie prawie 6 kilometrów dróg.

Przetarg na roboty drogowe wykonywane tą metodą wygrała ta sama firma, która naprawiała jezdnie również w ubiegłym roku. Budomost Sp. z o.o. z okolic Białegostoku spośród trzech oferentów biorących udział w przetargu zaproponował najniższą cenę usługi 401 546,46 zł. Na wykonanie całości prac firma miała czas do 31 lipca. Pełen zakres został jednak wykonany znacznie wcześniej, bo już na początku lipca – inaczej niż w ubiegłym roku, gdy spółka z powodu niedotrzymania terminu musiała zapłacić 70 000 zł kary. Odbiór inwestycji nastąpił 4 lipca.
Nowa nawierzchnia pojawiła się w czterech gminach. Ponad 3 kilometry dróg naprawiono w gminie Wyszków – 300 metrów w Tulewie, 650 metrów w Rybnie, 900 metrów na drodze Wyszków-Leszczydół Nowiny, 500 metrów na trasie Leszczydół Stary-Leszczydół Podwielątki i 800 metrów w Kamieńczyku – w każdym przypadku na całej szerokości drogi. W gminie Długosiodło na drodze Przetycz-Chorchosy naprawiono 300-metrowy odcinek na połowie szerokości drogi i 760-metrowy na całej szerokości. W samych Chorchosach spryskano połowę drogi na 300 metrach. W Somiance naprawiono 800 metrów drogi Somianka-Jasieniec, a w gminie Zabrodzie 550 metrów drogi Adelin-Mościska.
W tym roku wykonawca oprócz sprawdzenia odcinków zrobionych teraz, został dodatkowo zobowiązany do oceny stanu remontowanych przez siebie odcinków gwarancyjnych i naprawy tych miejsc, które budziły wątpliwości.
– Poprawiliśmy to, co było do poprawienia – mówi Józef Garbiel z Budomostu. – To były kosmetyczne poprawki, tam gdzie trzeba było dokonać podsypania, to wykonaliśmy.
Przedstawiciel Budomostu wyjaśnia też, że zmiana elastyczności nawierzchni, obserwowana na niektórych odcinkach dróg powiatowych ma związek z upałem, wielogodzinną ekspozycją na słońce, ułożeniem terenu, natężeniem ruchu i ciężarem aut, które po tej drodze się poruszają.
– To jest w stu procentach naturalna reakcja, niezależna od wykonawcy – zapewnia. – Wpływ na zachowanie powierzchni w takich warunkach atmosferycznych w niewielkim stopniu zależy też od rodzaju zastosowanej emulsji, to znaczy czy jest zwykła, czy modyfikowana – tłumaczy J. Garbiel. – W powiecie wyszkowskim została zastosowana wysokiej jakości i droższa emulsja modyfikowana lateksem w celu zapewnienia lepszej przyczepności kruszywa do powierzchni. A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl