Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 01 października 2020 r., imieniny Donaty, Remigiusza

Sprawdź, co się zmieniło

Ikona
(Zam: 04.01.2011 r., godz. 12.55)

Wraz z nowym rokiem w życie weszło wiele nowych przepisów i regulacji, m.in. zmienione zostały stawki podatku VAT.

Szybciej po drogach
Limity dopuszczalnej prędkości pojazdów na drogach niektórych kategorii zwiększyły się o 10 km/godz. Po autostradach będzie można jechać 140 km/godz., po drogach ekspresowych o dwóch jezdniach w przeciwnych kierunkach – 120 km/godz., po pozostałych drogach ekspresowych – 100 km/godz. Kierowca może uniknąć konsekwencji nawet wtedy, gdy o 10 km/godz. przekroczy te limity – tyle bowiem wynosi dopuszczalny błąd kierowcy, gdyby np. zarejestrował go fotoradar.

Nowe dowody z chipem
Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji zaproponowało nowy wzór dowodu osobistego, który ma być wydawany od 1 lipca 2011 r. Ma być bardziej nowoczesny, m.in. posiadać elektroniczny nośnik danych (chip), miejsce na elektroniczny podpis, który przy załatwianiu spraw w urzędach traktowany jest jak ten złożony własnoręcznie. W nowym dokumencie nie będzie danych, które są obecnie – adresu zameldowania, rysopisu oraz wzoru własnoręcznego podpisu. Co ważne, o wydanie dokumentu będzie można starać się w każdej gminie, a nie tylko tej, w której jesteśmy zameldowani. Nie będziemy też musieli, jak do tej pory, wymieniać dowodu, kiedy zmienimy miejsce zameldowania. Nowe dokumenty w pierwszej kolejności dostaną osoby, którym termin ważności dotychczasowych się kończy.

Tańsze bilety dla studentów
Wraz z nowym rokiem zaczęła obowiązywać większa zniżka na studenckie bilety kolejowe i autobusowe. Zamiast 37 wynosić będzie 51 proc. Będą mogli skorzystać z niej studenci do 26 roku życia posiadający legitymację wydaną przez uczelnię.

Nowe stawki podatku VAT
Od 2011 r. weszły w życie nowe stawki podatku VAT: 5, 8 i 23 proc. (zamiast 3, 7, 22 proc.), które mają obowiązywać do końca 2013 r. Z 3 do 5 proc. wzrośnie stawka na niektóre produkty, w wielu jednak zmaleje z 7 do 5 proc. Z 0 do 5 proc. zostanie także podwyższony VAT na książki. W okresie przejściowym (do końca kwietnia 2011 r.) zerową stawkę będzie można stosować w stosunku do książek wydrukowanych i skierowanych do dystrybucji jeszcze w 2010 r.

Emerytura albo praca
Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę i jednocześnie są zatrudnione na etacie w dotychczasowej firmie muszą wybrać: albo pozostaną na emeryturze albo w pracy. Mogą natomiast rozwiązać umowę o pracę i ponownie się zatrudnić w tej samej firmie (to wymagać będzie oczywiście zgody pracodawcy). Nie dotyczy to więc osób, którzy rozwiązali umowę o pracę, przeszli na emeryturę, a następnie zatrudnili się w innym zakładzie pracy. Nowe przepisy nie obejmują osób, które przeszły na emeryturę po przekroczeniu60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).
Prezydent zapowiedział jednak, że wystąpi z inicjatywą ustawy, która ponownie pozwoli na łączenie emerytury i zatrudnienia bez konieczności rezygnacji z pracy.

Zmiany także w gminie Wyszków
Podatki w górę
Od nowego roku o 2,6 proc. wzrastają w gminie Wyszków stawki podatku od nieruchomości, środków transportowych i rolny. W tym roku obowiązywać też będą nowe taryfy na wodę i ścieki dla gospodarstw domowych.

Likwidacja rubel placu
Wraz z końcem roku kupcy z targowiska przy ul. Wąskiej (rubel placu) zakończyli w tym miejscu swoją działalność. Decyzją władz miejskich handel tu nie będzie już możliwy. Chętni mogli się ubiegać o dzierżawę wybudowanych w tym roku trzydziestu sześciu pawilonów przy ul. Dworcowej, w których będzie można prowadzić działalność od stycznia.

Ośrodek zamiast DCA
W Wyszkowie powstanie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który zastąpił Dzienne Centrum Aktywności prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Organizacja zdecydowała się zamknąć DCA z powodu kłopotów z jego finansowaniem. Nowa, działająca na dwie zmiany placówka, jest przeznaczona dla 32 dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (od 3 do 25 lat) i w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole). Dzieciom od trzeciego roku życia oferowane będą: wychowanie przedszkolne, roczne przygotowanie przedszkolne, wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl