Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaZnaczne błędy w zarządzaniu ruchem w wyszkowskim Starostwie

(Zam: 24.07.2014 r., godz. 18.43)

Cztery oceny negatywne na łącznie sześć badanych zagadnień to ostateczny bilans kontroli zarządzania ruchem na drogach powiatu wyszkowskiego przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Wyszkowskie Starostwo to jedyna jednostka samorządu terytorialnego z trzynastu kontrolowanych, która otrzymała aż tyle ujemnych not.

Organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest starosta – określa to rozporządzenie ministra infrastruktury z 2003 r. Zadania starosty w tym zakresie to między innymi rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących jej zmian, kontrola, co najmniej raz na sześć miesięcy prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z policją i innymi organami, w tym zarządami dróg i kolei. Sprawdzenie tych i innych aspektów miała na celu kontrola, którą Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził od 4 do 15 marca 2013 r. Okres objęty kontrolą obejmował czas od początku 2012 r. do końca stycznia 2013 r. Inspektorzy sprawdzili wówczas zgodność ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu o zarządzaniu ruchem, obejrzeli też odcinki dróg uznawane za niebezpieczne, takie jak okolice szkół, przejazdów kolejowych a także te, na których według policyjnych statystyk najczęściej dochodziło do wypadków i kolizji. Kontrola wykazała, że w sprawdzanym czasie powiat nie przeprowadził przynajmniej raz na sześć miesięcy kontroli prawidłowości wykonania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz innej infrastruktury bezpieczeństwa drogowego. Stwierdzono także liczne nieprawidłowości w zakresie zgodności oznakowania z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu, czytelności i widoczności oznakowania oraz jego kompletności i prawidłowości. Jedne z cięższych uchybień zarzuconych Starostwu, które mogłyby pociągnąć za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje to, między innymi odbarwiony znak informujący o przejeździe kolejowym na ulicy 3 Maja, niewidoczne lub wytarte znaki „przejście dla pieszych” na ulicy Prostej w Wyszkowie, ul. Szkolnej w Leszczydole Nowinach, na ul Matejki w Wyszkowie (w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2), nieczytelne oraz obrócone tarcze znaków „dzieci” i „ograniczenie prędkości do 30km/h” na ul. Wyszkowskiej w Rząśniku, zbyt bliskie umieszczenie znaków „przejście dla pieszych (mniej niż 100 metrów od „pasów”) przy SP nr 2 w Wyszkowie (tam też stwierdzono brak znaku informującego o progu zwalniającym). W Zabrodziu brakowało zaś znaków i urządzeń zabezpieczających jedno z dwóch wyjść z tamtejszego Zespołu Szkół. Ponadto, w Rząśniku przy ul. Wyszkowskiej stwierdzono umieszczony po niewłaściwej stronie znak „ustąp pierwszeństwa”.
Starostwo otrzymało ocenę negatywną za kompletność projektów organizacji ruchu, tzw. „odbiór oznakowania”, przeprowadzanie okresowych kontroli oznakowania na drogach i zgodność istniejącego oznakowania z przepisami prawa. Ocena pozytywna z nieprawidłowościami została przyznana za zgodność oznakowania z projektem, na taką samą notę zasłużyła czytelność i widoczność znaków.
– Po kontroli wszystkie gminy zostały poinformowane o jej wyniku i zobowiązane do naprawienia oznakowania. Potem była rekontrola i gminy również o jej wynikach zostały poinformowane – mówi starosta Bogdan Pągowski. – Wcześniej tymi sprawami zajmował się wydział, a teraz utworzyliśmy oddzielne stanowisko, które zajmuje pan Wojciech Hołymczuk – daje zalecenia i dla naszego wydziału dróg, i dla zarządu dróg gminnych.
– To jest nie tylko problem powiatu, ale i gmin – tłumaczy W. Hołymczuk. – Tam czasami widać nadgorliwość w ustawianiu znaków. Niektóre z nich nie powinny tam stać, bo były wykonane niezgodnie ze sztuką i obowiązującymi normami.
Zdaniem Starostwa, ocena negatywna za zgodność z prawem istniejącego oznakowania to konsekwencja samowoli mieszkańców niektórych gmin.
A.B.

Komentarze

Dodane przez KB, w dniu 27.07.2014 r., godz. 18.03
A czy to nie Bocian jest odpowiedzialny za ten ruch?
Dodane przez TD, w dniu 28.07.2014 r., godz. 19.47
Chyba tylko forum Wyszkowiaka wyśmiewało POwiatowy las znaków na rondzie przy Pułtuskiej. Ohydztwo! Ktoś może tam zrobić rewolucję?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl