Menu górne

Dziś jest 15 sierpnia 2022 r., imieniny Marii, MagdalenyIV liga bez zmian, pozostają dwie grupy

(Zam: 16.07.2014 r., godz. 16.31)

We wtorek 1 lipca obradował zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Najważniejszą uchwałą zjazdu była decyzja o pozostawieniu IV ligi w dotychczasowej formie, tj. dwóch grup.

Spośród wszystkich uchwał, najważniejszą z punktu widzenia Bugu Wyszków, jest pozostawienie rozgrywek w dotychczasowej formie. Na przynajmniej rok zarzucono więc pomysł o łączeniu IV ligi mazowieckiej w jedną grupę. Takie rozwiązanie podniosłoby co prawda poziom sportowy rozgrywek, jednocześnie znacznie zwiększyłoby jednak ponoszone przez kluby koszty logistyczne. W najbliższym sezonie pod banderą MZPN-u będą rywalizowały dwie grupy po 18 drużyn. Ostateczny kształt poszczególnych lig zostanie określony w połowie lipca, kiedy to rozstrzygnie się przyznawanie licencji poszczególnym zespołom. Turu

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl