Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyWójt ślubował

(Zam: 07.12.2010 r., godz. 12.39)

W piątek 3 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Długosiodło odbyła się druga sesja Rady Gminy, na której ślubowanie złożył wójt Stanisław Jastrzębski.

Sesję prowadziła przewodnicząca Dorota Konopka, którą radni wybrali na sesji 1 grudnia. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali Krystyna Rytelewska (poprzednia przewodnicząca) i Krzysztof Kowalski.

W porządku obrad 3 grudnia najważniejszym punktem było złożenie ślubowania przez wójta gminy. Stanisław Jastrzębski rozpoczął trzecią kadencję na stanowisku wójta gminy Długosiodło. W wyborach oparło go 89,89 proc. głosujących. Po ślubowaniu członkowie rady i mieszkańcy wręczyli mu kwiaty i składali gratulacje. Wójt podziękował za poparcie i zaufanie, jakim go obdarzono.

W swoim wystąpieniu mówił m.in. o szkodach wyrządzanych przez podtopienia, zachęcał mieszkańców do oszacowania i zgłaszania strat do ubezpieczycieli. Przypomniał, iż należy dbać o urządzenia wodne i zbiorniki retencyjne.

W związku z panującymi mrozami wójt zaapelował także do mieszkańców gminy o większe zainteresowanie ludźmi z najbliższego otoczenia, szczególnie osobami samotnymi, chorymi, niepełnosprawnymi, potrzebującymi pomocy.
Wójt podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i udział w wyborach. Gratulował wszystkim kandydatom.

–Wybory w prawdziwej demokracji polegają na przekonywaniu na argumenty – podkreślił.

E.E.

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl