Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 maja 2020 r., imieniny Jana, Juliusza

Inwestycje z myślą o mieszkańcach

(Zam: 02.07.2014 r., godz. 14.23)

Na sesji Rady Gminy 18 czerwca radni podsumowali kolejny rok budżetowy. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej, Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium z wykonania budżetu wójtowi Stanisławowi Jastrzębskiemu.

Dochody w 2013 r. zaplanowano na 26 656 307,40 zł, a wykonano je na kwotę 26 130 377,64 zł, co stanowi 98,03 proc. założonego planu.

– Jesteśmy gminą proinwestycyjną, stąd wydatki zawsze przekraczają dochody – podkreślił wójt.
Planowane wydatki opiewały na kwotę 30 126 696, 87 zł, a zrealizowano je na sumę 28 681 364,27 zł, co stanowi 95,2 proc. założonego planu budżetowego.
– Część inwestycji przenieśliśmy na rok 2014, dlatego taki wynik wydatków – kontynuował wójt.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne i drogowe
Wydatki inwestycyjne gmina zrealizowała w 96,44 proc. planu. Jak zaznaczył S. Jastrzębski, największą inwestycją minionego roku była rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
– Głównym zadaniem była budowa stacji uzdatniania wody w Starym Bosewie oraz budowa sieci wodociągowej w Starym Bosewie, Kornaciskach i Długosiodle. Wykonaliśmy 29 przyłączy – zaznaczył wójt.
Koszt całkowity inwestycji to 1 419 705,14 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w wysokości 227 729 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 670 894, 82 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Ta stacja daje nam możliwość rozprowadzenia sieci wodociągowej na kolejne miejscowości. Jest zautomatyzowana i w zasadzie bezobsługowa. Składa się z trzech pomp głębinowych. W ciągu doby jest uzdatnianych 300 metrów sześciennych wody – wyjaśnił wójt.
W Długosiodle na ul. Ostrołęckiej wybudowano sieć wodociągową o długości 112 mb, której koszt całkowity wyniósł 11 386 zł.
Następnie wójt zaczął omawiać zrealizowane inwestycje drogowe.
– Aby móc zaplanować inwestycje drogowe, powinniśmy zacząć od dokumentacji. Tą dokumentacją objęliśmy odcinki dróg powiatowych, na którą składały się ścieżka pieszo-rowerowa Długosiodło-Blochy oraz przebudowa ulic Mickiewicza, Ostrołęckiej i Dąbrowszczaków w Długosiodle. Dokumentacja posłużyła do złożenia „schetynówki” – zwrócił uwagę Stanisław Jastrzębski.
Ponadto gmina wybudowała 290 mb drogi gminnej w Małaszku metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Realizacja zadania kosztowała 250 929, 41 zł. Gmina pozyskała 200 000 zł z Nadleśnictwa Wyszków. Następną inwestycją była przebudowa drogi gminnej w Budach Przetyczy. Koszt całkowity wyniósł 251 959, 55 zł. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina pozyskała 60 000 zł.
– Dziś ta droga jest bardzo dobra. Odpadło nam dożwirowywanie i wysyłanie równiarki. A mieszkańcy są zadowoleni – wspomniał wójt.
Kolejna inwestycja to przebudowa drogi gminnej Olszaki-Adamowo-Zygmuntowo. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 1800 mb i szerokości 5 m. Koszt całkowity wyniósł 679 167,07 zł. Udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 10 000 zł ze Starostwa Powiatowego i 319 732 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
– Jest to doskonała okazja, aby zaprosić mieszkańców na przejażdżkę tą drogą. Są to piękne tereny z unikatową przyrodą i nietypowymi gatunkami ptaków. Planujemy w przyszłości z gminą Rząśnik wybudować platformę widokową do obserwacji dla ornitologów – zapowiedział wójt S. Jastrzębski.
Gmina zmodernizowała drogi gminne Przetycz Włościańska-Zygmuntowo, Nowa Wieś-Ostrykół Dworski, Blochy i Kalinowo, Blochy-Augustowo i Plewki-Stare Suski. Całkowity koszt tych inwestycji wyniósł ponad 170 000 zł. Środki pochodziły z budżetu własnego gminy.
– Nie jest tajemnicą, że mieszkańcy Kalinowa oczekują asfaltowej drogi. Należy pamiętać, że czeka nas wodociągowanie miejscowości, dlatego musimy się wstrzymać z tym przedsięwzięciem – przypomniał wójt.

Gminna infrastruktura
W ciągu ostatniego roku w gminie Długosiodło zrealizowano szereg prac mających na celu poprawę infrastruktury. I tak za cenę 323 469 zł wybudowano stałe targowisko w Długosiodle. Środki własne kolejny raz zostaną pomniejszone o podatek VAT (23 proc.). Dofinansowanie z PROW to 160 082 zł. Gmina przebudowała na cele społeczno-kulturalne budynek sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Starym Bosewie. Koszt całkowity to 505 435, 60 zł.
W 2013 r. zapłaciła za roboty budowlane, które wykonano w 2012 r. i zakupiono wyposażenie do przebudowanej sali gimnastycznej. Kolejną inwestycją infrastrukturalną było wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Wykonano łącznie 19 lamp w miejscowościach: Stare Bosewo, Długosiodło, Nowa Wieś, Budy Przetycz, Przetycz Włościańska, Dalekie, Kalinowo, Blochy, Augustowo, Olszaki za cenę 48 413,78 zł. Gmina przeprowadziła remont i adaptację budynku OSP w Prabutach na potrzeby świetlicy wiejskiej. Zakres robót obejmował wykonanie robót wewnętrznych, elewacji, zagospodarowania terenu i zakup wyposażenia. Inwestycja kosztowała 243 344,60 zł. Również w Sieczychach rozbudowano i wyremontowano budynek OSP. Inwestycja kosztowała 350 745, 19 zł. Oba remonty wspomogły środki finansowe z PROW. Oprócz tego gmina zakupiła samochód strażacki dla OSP Sieczychy za 18 500 zł. W Grądach Szlacheckich wykonano elewację, remont budynku i zakupiono wyposażenie za cenę 4 601,60 zł, w ramach remontu i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej. Dzięki dofinansowaniu z PROW (500 000 zł) i resortu sportu (450 000 zł) wybudowano basen odkryty wraz z zapleczem w Długosiodle.

Rozwój oświaty i sportu
Kolejną ważną gałęzią inwestycyjną jest gminna oświata. Gmina zadbała o najmłodszych, wykonując plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Długosiodle. Zakres obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej oraz montaż zabawek za cenę 72 013, 08 zł. Gmina wykonała również boisko piłkarskie z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Starym Bosewie. Była to realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt wyniósł 264 911,42 zł. Również w Starym Bosewie rozbudowano placówkę o salę gimnastyczną wraz z zapleczem. Zakupiono wyposażenie sportowe i meble za cenę 64 119,81 zł. Gmina wykonała do tej pory dokumentację techniczną oraz rozpoczęła roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Blochach. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało inwestycję na 250 000 zł. Gmina wspomogła finansowo także drobne prace na terenie oczyszczalni ścieków w Długosiodle. W związku z jubileuszem 50-lecia szpitala w Wyszkowie dofinansowała zakup aparatury medycznej.
– Inwestycje mają to do siebie, że trzeba zaciągać kredyty – rozpoczął na zakończenie sprawozdania finansowego za rok 2013 wójt.
– Nasze zadłużenie wynosiło pod koniec roku nieco ponad 38 proc, czyli ponad 10 mln zł. To nie jest mało, ale ta suma jest zadłużeniem bezpiecznym – poinformował wójt.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl