Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 listopada 2020 r., imieniny Walerego, Wirgiliusza

Aby było bezpieczniej

(Zam: 25.06.2014 r., godz. 16.39)

Ponad 2 godziny trwała debata na temat bezpieczeństwa, w której uczestniczyli funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie, władze samorządowe gminy Długosiodło, społeczność szkolna oraz rodzice Gimnazjum w Długosiodle.

Mówiono na temat zagrożeń, jakie czyhają na co dzień na młodych ludzi, wspomniano również o profilaktyce.

Debata panelowa „Bezpieczny uczeń” odbyła się 10 czerwca z inicjatywy komendanta wyszkowskiej policji mł. insp. Szymona Hermana oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum Ewy Zawadzkiej. Prowadziła ją nauczycielka placówki Marzena Kulesza.
Od przeszło trzech lat władze samorządowe gminy Długosiodło wraz z gimnazjum realizują działania profilaktyczne, służące poprawie bezpieczeństwa.
– Dzisiejsze spotkanie ma wskazać skuteczne działania prowadzące do zapewnienia wzrostu bezpieczeństwa – zaznaczyła dyr. E. Zawadzka.
Jak wspomniano na początku debaty, od 2012 r. polityka oświatowa realizuje cztery podstawowe działania szkoły: podstawę programową, wspieranie najmłodszych uczniów, podniesienie poziomu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i monitorowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
– Jeśli dobrze wychowamy młodych ludzi, to przygotujemy ich do dorosłego życia, realizując w ten sposób cele dydaktyczne – wspomniała zastępca dyrektor Ewa Drózd.
– Doskonalenie nauczycieli jest bardzo ważną kwestią w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczny uczeń to ten, który jest otwarty na nowe wyzwania, przygotowany do życia w społeczeństwie – podkreśliła.
Zaznaczyła, że ewaluacja zewnętrzna, która odbyła się w roku szkolnym 2013/14 potwierdziła, iż w szkole podejmuje się działania profilaktyczne, co wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Zagrożenia w ogóle, i w cyberprzestrzeni
Uczennice gimnazjum przedstawiły różne formy zagrożeń, które mogą spotkać użytkowników Internetu. O znaczących problemach, które dotyczą młodzieży w świecie wirtualnym, mówił również komendant Sz. Herman. Zwrócił uwagę, że w Publicznym Gimnazjum w Długosiodle wiedza na temat zagrożeń jest znacznie wyższa niż w innych placówkach w powiecie wyszkowskim.
– Wiedza, którą posiadacie na temat zagrożeń nie jest gwarantem, że ich unikniecie – rozpoczął. – Wasze życie skupia się w szkole. My jesteśmy od tego, aby wam zapewnić bezpieczeństwo– przekonywał.
Podał przy tym garść przydatnych pojęć związanych z zagrożeniami, a odnoszących się do młodzieży.
– Nowym pojęciem, które warto sobie przyswoić jest „stalking”. Sytuacje z nim związane są obecne wszędzie. Polega na uporczywym nękaniu kogoś, wzbudzaniu poczucia zagrożenia, naruszaniu cudzej prywatności – poinformował. – Takim zagrożeniem jest też bezmyślne oczernianie w Internecie – dodał.
Wspomniał też o innych problemach często spotykanych na co dzień, m.in. zakłócaniu ciszy nocnej, niszczeniu znaków drogowych, prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem używek, kradzieżach, niszczeniu mienia, braku poszanowania w stosunku do nauczycieli.
– Nauczyciel to także funkcjonariusz publiczny, jest chroniony w większym zakresie – poinformował.
– Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej – zwrócił uwagę wójt Stanisław Jastrzębski. – Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze. Zależy nam na aktywności, która pozwoliłaby na podejmowanie lepszych decyzji i realizować potrzeby środowiska – dodał.
Jak poinformował, gmina podjęła decyzję o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy. Uczniowie gimnazjum w Starym Bosewie i Długosiodle będą reprezentować młodych mieszkańców gminy Długosiodło.

Spektakl z przesłaniem
Przed wystąpieniem zaproszonych gości, gminny teatr profilaktyczny „Profil”, działający pod kierunkiem Agnieszki Łazickiej-Andrusiuk przedstawił wymowny spektakl, w którym zagrali uczniowie gimnazjum oraz funkcjonariusze policji. Przedstawienie „Droga donikąd” miało przestrzec młodych ludzi przed zgubnymi następstwami spożywania napojów alkoholowych oraz innych niebezpiecznych używek.
– To od nas dorosłych zależy, czy ścieżka, którą będą kroczyć nasi podopieczni będzie drogą donikąd, czy drogą pozytywnych doświadczeń – zaznaczyła A. Łazicka-Andrusiuk podsumowując spektakl teatralny.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl