Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 listopada 2020 r., imieniny Błażeja, Saturnina

Aktywni i twórczy bez względu na wiek

(Zam: 25.06.2014 r., godz. 16.33)

Wiele ciekawych wykładów, edukacyjnych spotkań ze znanymi osobistościami, kursy językowe, komputerowe, zajęcia taneczne, plastyczne, warsztaty dziennikarskie, wyjścia rekreacyjne, wycieczki – między innymi te propozycje stanowiły program działań Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2013.

Podsumowanie odbyło się w środę 11 czerwca o godz. 13.00 w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. W drugiej części spotkania odbył się wykład prof. Jerzego Nowocienia nt. „Pedagogiczno-społecznych wartości aktywności fizycznej w procesie starzenia się człowieka”.

Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jesienią 2010 r. w WOK „Hutnik”, jego patronem naukowym jest Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W kwietniu 2012 r. Uniwersytet zyskał osobowość prawną – stał się stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uniwersytet prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników. Celem działania stowarzyszenia jest między innymi prowadzenie działalności edukacyjnej osób dorosłych, szczególnie seniorów, inspirowanie, podejmowanie i propagowanie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, dążenie do podnoszenia komfortu życia członków uniwersytetu poprzez wszechstronną aktywizację społeczną, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, nawiązywanie więzi i kontaktów między mieszkańcami regionu, jego promocja, upowszechnianie wiedzy na temat Ziemi Wyszkowskiej, upowszechnianie i ochrona praw seniorów do samostanowienia, samorealizacji i poszanowania własnych praw. W 2013 r. w skład zarządu wchodzili: Anna Elżbieta Balcerkiewicz – prezes, Bożena Maria Jankowska – skarbnik, członkowie – Danuta Groszyk, Barbara Mioduchowska, Barbara Zofia Pieńczuk, Marianna Ślubowska, Teresa Anna Tomaszuk. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzili: Zofia Skóra – przewodnicząca, Stanisław Mróz – wiceprzewodniczący, Artur Laskowski – sekretarz.

„Czas trzeba mądrze wykorzystać” – realizacja projektu
W r. 2013 Uniwersytet korzystał z dofinansowania projektu pt. „Czas trzeba mądrze wykorzystać – rozwój oferty edukacyjnej dla seniorów w powiecie wyszkowskim”, który otrzymał z Rządowego Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych. W ramach projektu realizowane były wykłady o bogatej, różnorodnej tematyce (podróże, życie pszczół, Norwid, lasy, współcześni szamani, zdrowy styl życia, środki masowego przekazu, metody uczenia się dorosłych, komunikacja między kobietą i mężczyzną, spotkania z opowiadaczami). W Wyszkowie odbyło się 37 wykładów, seniorzy wyjeżdżali również na prelekcje do Pułtuska. Projekt obejmował także zajęcia uzupełniające (nauka języka angielskiego dla początkujących i lekko zaawansowanych), kursy komputerowe, zajęcia taneczne, plastyczne, warsztaty dziennikarskie, wyjścia na basen, wycieczki po okolicach Wyszkowa, a także wyjazdy autokarowe. Ponadto organizowane były cykle zjazdów, podczas których wykładali m.in.: wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu prof. Tomasz Borecki, dziennikarz radiowy, telewizyjny i prasowy Jacek Pawłowski, badacz literatury Waldemar Smaszcz i inni. Frekwencja na wykładach wahała się od 40 do 50 osób. Od stycznia do czerwca 2013 r. studenci uniwersytetu uczestniczyli w projekcjach filmów w formule Dyskusyjnego Klubu Filmowego, na koniec realizacji projektu założyli klub wolontariusza.
– To dowody na to, że w gronie słuchaczy uniwersytetu budzi się współodpowiedzialność za wspólne przedsięwzięcie – mówił Artur Laskowski. – Słuchacze nie tylko przyjmują pomoc, korzystają ze stworzonej im atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, ale nadto chcą dawać innym siebie, swój czas i swoją pracę – stwierdził.
4 października 2013 r. nastąpiła inauguracja nowego roku akademickiego. Do końca grudnia członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku kontynuowali wyżej wymienione działalności z własnych pieniędzy. Zakończenie roku akademickiego UTW odbędzie się 24 czerwca o godz. 10.00 w WOK „Hutnik”.

Wartość aktywności w wykładzie prof. Jerzego Nowocienia
Po części sprawozdawczej odbył się wykład ogólny „Pedagogiczno-społeczne wartości aktywności fizycznej w procesie starzenia się człowieka”, który wygłosił prof. Jerzy Nowocień z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
– Przyjąłem to zaproszenie, ponieważ mam wiele sympatii do ludzi, którzy są kreatywni, aktywni, a taką opinię mam o uczestnikach Uniwersytetów Trzeciego Wieku – powiedział. – Państwo doskonale rozumiecie istotę edukacji ciągłej, ustawicznej, a więc takiej, która trwa przez całe życie. Być może to jest tak, że do pewnych wartości, zadań, celów człowiek dorasta z wiekiem.
Ekspert zdefiniował ogólne pojęcie aktywności jako zdolność człowieka do wykonywania pewnych czynności, po czym zagłębił się w temat. Omówił wiele istotnych zagadnień jak choćby stosunek człowieka do swojego ciała czy problem aktywności na poszczególnych etapach życia ludzkiego.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl