Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyProgram pod znakiem zapytania?

(Zam: 24.08.2010 r., godz. 07.40)

Chociaż zbliża się nowy rok szkolny, nie wiadomo, czy tak jak do tej pory, uczniowie niepełnosprawni z gminy Rząśnik będą mogli liczyć na pomoc z programu „Uczeń na wsi”.

W roku szkolnym 2009/2010 gmina Rząśnik realizowała program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”. Na jego realizację otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON) 45 tys. 374 zł. Pieniądze wydała m.in. na zapewnienie niepełnosprawnym uczniom dostępu do Internetu, wyjazdy realizowane w ramach zajęć szkolnych, zajęcia usprawniające, opłaty za naukę. Skorzystało z nich dwudziestu dwóch uczniów z gminy Rząśnik (jedenastu ze szkół podstawowych, dwóch gimnazjalistów i dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Program w założeniu miał przyczyniać się do wyrównywania szans w zdobyciu wykształcenia przez niepełnosprawnych. Jak informuje kierownik referatu oświaty Urzędu Gminy Marek Owsianka, w tej chwili jednak nie wiadomo, czy PFRON będzie realizował program w następnych latach.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl