Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 10 lipca 2020 r., imieniny Amelii, Filipa

Radni pokazują majątki

(Zam: 18.06.2014 r., godz. 16.44)

Radni gminy Zabrodzie do krezusów nie należą – wynika z ich oświadczeń majątkowych, które, zobligowani ustawą o samorządzie gminnym musieli złożyć do 30 kwietnia. Sprawdzamy, co w nich napisali.

Andrzej Garbarczyk
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 26 tys. zł (wspólnie z żoną)
– dom o powierzchni 170 m kw. o wartości 140 tys. zł, własność – darowizna
– gospodarstwo rolne o pow. 4 ha 68 a o wartości 240 tys. zł, rodzaj zabudowy – budynek inwentarski, spichlerz, własność – darowizna. Z tego tytułu przychód 6 200 zł, dochód 2 800 zł
– dochody: z tytułu zatrudnienia – 21 705 zł, umowa zlecenie – 1 227,83 zł, ryczałt przewodniczącego Rady – 15 600 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Fiat Albea 2006 r., ciągnik C-360 – 1978 r.

Mirosław Jan Ołdak
– dom 120,64 m kw., o wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– gospodarstwo rolne 34,55 ha (obora, dwie wiaty) o wartości 400 tys. zł (współwłasność małżeńska) – z tego tytułu dopłaty rolne 37 709, 55 zł, dochód 20 tys. zł
– inne nieruchomości: siedlisko i działki rolne o powierzchni 2,10 ha, wartość 25 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– dochody 5 060 zł – dieta radnego, 463,74 zł – prowizja sołtysa
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł: kredyt na odbudowę domu po spaleniu w kwocie 40 tys. zł

Janusz Marian Pakuła
– dom 320 m kw., wartość około 370 tys. zł (akt darowizny – własność)
– gospodarstwo rolne ogólnotowarowe 16,09 ha (obora, stodoła, dom), wartość około 300 tys. zł – z tego tytułu dopłaty bezpośrednie w wysokości 26 066,66 zł
– dochody: 5 290 zł – dieta radnego, 1 921,04 zł – prowizja sołtysa
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągnik Ursus C-330 (1980 r.), wartość 11 tys. zł (własność), ciągnik Ursus C-360 (1985 r.) wartość 16 tys. zł (współwłasność), kombajn ziemniaczany Anna (1995 r.) wartość 11 tys. zł (współwłasność małżeńska), kombajn zbożowy New Holland (1978 r.) wartość 25 tys. zł (współwłasność małżeńska), prasa zbierająca (1998 r.) wartość 12 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: 57 tys. zł – kredyt na budowę budynku gospodarczo-składowego (stan zadłużenia na koniec 2013 r. – 46 280 zł

Tadeusz Kazimierz Chmiel
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 054,38 zł (konto osobiste)
– dom 160 m kw., wartość 210 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– gospodarstwo rolne indywidualne 6,25 ha (dom, obora, stodoła, piwnica), wartość 80 tys. zł – z tego tytułu przychód w wysokości 16 280 zł, dochód – 13 228 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– inne nieruchomości: działka budowlana 1000 m kw., wartość 60 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– dochody: 40 548,78 zł – wynagrodzenie za pracę, 5 060 zł – dieta radnego, 37 zł – inne źródła
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Fabia 2007 r., wartość 11 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa), Toyota Yaris 2008 r., wartość 12 tys. zł

Monika Napłoszek
– dom 136 m kw. wartość 300 tys. zł (wspólnota małżeńska)
– inne nieruchomości: działka 1 180 m kw., wartość 20 tys. zł (wspólnota małżeńska)
– dochody: 19 670,16 zł – wynagrodzenie za pracę, 5 tys. 060 zł – dieta radnej
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny na wykończenie domu zaciągnięty w Banku PKO BP. Na koniec grudnia do spłaty pozostało 204 717,58 zł

Alina Urszula Teodorczyk
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 30 tys. zł (współwłasność majątkowa)
– dom 140 m kw., wartość 159 tys. zł (współwłasność majątkowa)
– gospodarstwo rolne 12 ha (obora stodoła), wartość 600 tys. zł (współwłasność majątkowa) z tego tytułu: przychód dopłaty ARiMR 16 tys. zł, mleko – 7 658 zł, dochód razem 12 tys. zł
– inne nieruchomości: dom jednorodzinny 160 m kw., wartość 280 tys. zł (współwłasność majątkowa)
– dochody: 225 zł – prowizja ze spółki wodnej, 5 060 zł – dieta radnej, 2 060,77 zł – prowizja sołtysa
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: dwa kombajny zbożowe 1985 r. i 1984 o wartości 32 tys. zł, ciągnik Ursus C-360 1984r, wartość 10 tys. zł, samochód osobowy Toyota, wartość 20 tys. zł (wszystko wspólność majątkowa)

Tadeusz Chmiel
– dom 120 m kw., wartość 150 tys. zł
– gospodarstwo rolne 8,52 ha (dom jednorodzinny, budynki inwentarskie), wartość 150 tys. zł – z tego tytułu przychód 80 tys. zł, dochód 60 tys. zł
– dochody: 5 060 zł – dieta radnego, 200 zł – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: 15 tys. zł – pożyczka na zakup jałówek

Jan Ślendak
– dom 216 m kw., wartość 265 tys. zł (współwłasność majątkowa)
– gospodarstwo rolne 2,34 ha (budynki inwentarskie, budynek składowy), wartość 90 tys. zł (współwłasność majątkowa)
– inne nieruchomości: działka 1700 m kw., wartość 25 tys. zł (współwłasność ¼ powierzchni)
– dochody: 5 060 zł – dieta radnego, 27 611,58 – emerytura, 5 880 zł – najem lokalu (umowa z małżonką)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Mercedes 124 D 1991 r. (współwłasność majątkowa)

Antoni Józef Przyczyna
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 42 884,61 zł
– papiery wartościowe PIONEER Fundusz Inwestycyjny Otwarty „Super Basket” w Pekao S.A. na kwotę 5 tys. zł
– dochody: 32 924,86 zł – emerytura, 4 600 zł – dieta radnego, 107,49 zł – prowizja sołtysa

Sławomir Zbigniew Mróz
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 49 tys. zł zgromadzone na koncie (współwłasność małżeńska)
– dom 174 m kw., wartości 250 tys. zł wraz z działką (współwłasność)
– mieszkanie 105,06 m kw., wartość 250 tys. zł (współwłasność)
– inne nieruchomości: budynek usługowy 70,76 m kw., wartość 120 tys. zł wraz z działką (współwłasność)
– działalność gospodarcza: prowadzona osobiście – sprzedaż kwiatów, roślin, nawozów, nasion – z tego tytułu przychód 91 415,94 zł, strata 4 tys.472,36 zł
– inne dochody: 6 tys. zł – wynajem lokalu usługowego o powierzchni 20 m kw., 5 060 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Mazda 6 2002 r., Volkswagen Transporter 2002 r. – współwłasność małżeńska

Leszek Perzanowski
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 12 420,94 zł (współwłasność małżeńska)
– dom 124 m kw., wartość 250 tys. zł (współwłasność ½ części)
– gospodarstwo ogólnorolnicze 21,82 ha (1,66 ha współwłasność w ½ części) z zabudową zagrodową, wartości 450 tys. zł – z tego tytułu 250 tys. zł przychodu, 6 800 zł dochodu
– inne nieruchomości: działka budowlana 691 m kw., wartość 70 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– dochody: 21 600 zł – zatrudnienie, 5 060 zł – dieta radnego, 4 870,29 zł – ekwiwalent za zalesienie, 29 960,65 zł – dopłaty bezpośrednie
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: trzy ciągniki Ursus 1985 r., 1986 r. 2008 r., Citroen Berlingo 2006 r.

Wiesław Kazimierz Giza
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 14 800 zł (współwłasność)
– dom 120 m kw., wartość 315 500 zł
– gospodarstwo ogólnorolnicze 9 ha (obora, stodoła), wartość 85 tys. zł (współwłasność) – z tego tytułu 28 500 zł (współwłasność)
– działalność gospodarcza: sklep spożywczo-przemysłowy prowadzony z żoną – z tego tytułu 16 969,94 zł (współwłasność)
– dochody: 28 500 zł – gospodarstwo rolne, 16 969,94 zł – działalność gospodarcza, 5 060 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: kombajn zbożowy 1886 r., ciągnik Ursus C-330 1985 r., Mercedes Vito 2009 r. – wszystko współwłasność

Ryszard Kostrzewa
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 tys. zł (wspólność małżeńska)
– dom 110 m kw., wartość 350 tys. zł (wspólność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka budowlana 2 300 m kw., wartości 150 tys. zł (wspólność małżeńska)
– dochody: 17 010,57 zł – świadczenie przedemerytalne, 5 290 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Fabia 2006 r.(wspólność małżeńska)

Dorota Szydłowska
– dom 180 m kw., wartość 220 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– gospodarstwo rolne 1,63 ha z zabudową zagrodową, wartość 115 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa) – z tego tytułu przychód – 4 875,45 zł, dochód – 3 275, 45 zł
– dochody: 64 844,81 zł – wynagrodzenie, 4 600 zł – dieta radnej, 300 zł – umowa zlecenia
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsolidacyjny City Bank Handlowy– 22 tys. zł

Wacław Tadeusz Sternik
– dochody: 24 141,84 zł – emerytura, 7 200 zł – dieta radnego, 1 486,23 zł – zasiłek pieniężny, 400 zł – przychód LGD, dochód – 0 zł
Opr. A.B.

Komentarze

Dodane przez Sprawiedliwy, w dniu 18.06.2014 r., godz. 21.05
Każdy wójt co roku ma w/g prawa obowiązek pokazać stan swojego majątku w oświadczeniach po to, żeby wszyscy widzieli, że piastując stanowisko nie wzbogacił się nadmiernie. Oświadczenia o tym powinny być widoczne dla wszystkich w internecie przez sześć lat i nie wolno ich ukrywać niezależnie od tego co stało się z Wójtem. W naszej gminie ktoś te informacje ukrył. Z jakiego powodu zostały ukryte? Co jest w tych oświadczeniach, że musiały zostać utajnione?
Dodane przez Temidka, w dniu 19.06.2014 r., godz. 00.43
skoro prawo mówi, że mają być dostepne to ma tak być. nie mogą być utajnione. Wójt przegra sprawę w sądzie administracyjnym
Dodane przez Wyborca, w dniu 22.06.2014 r., godz. 14.53
To nie tylko sprawa sądu. To także sprawa uczciwości wobec tych, od których uzyskało się prawo do pełnienia funkcji. Jedni z tego obowiązku, który umożliwia rozliczenie się przed wyborcami się wywiązują, inni stoją ponad wszystkimi i mają ten obowiązek i swoich wyborców za nic. Wyborcy o obowiązku nie wiedzą a wywiązanie się z niego nie jest sprawdzane. Oświadczenie w przejrzysty sposób może potwierdzać, że nie uległo się pokusie działań niedopuszczalnych oraz, że to interes wspólny, gminny był najważniejszy. Nie ukrywa informacji ten kto nie ma nic do ukrycia. Ten który ukrywa musi mieć ku temu powód. Sąd i kara są tu nie potrzebne. Wystarczy ocena wyborców. Oświadczenia Wójta ukryto za lata 2006-2013 jak widać na stronie Urzędu. Wszystkie pozostałe są dostępne.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl