Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 11 lipca 2020 r., imieniny Cypriana, Olgi

Wrócili ze stażu w Anglii, opowiedzieli jak było

(Zam: 18.06.2014 r., godz. 16.42)

Po 28 dniach stażu w Wielkiej Brytanii grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Wyszkowie wróciła bogatsza o cenne doświadczenia, wiedzę i niezapomniane wrażenia. W piątek 6 czerwca odbyła się w szkole konferencja podsumowująca ich pobyt za granicą.

Młodzież przygotowała wystąpienia i prezentacje, pochwaliła się również nabytymi umiejętnościami kulinarnymi przygotowując dla gości bufet z potrawami, które nauczyli się robić na wsypie.

Staż odbył się w ramach projektu „Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii”, który był częścią programu Leonardo da Vinci finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. 32 uczniów podzielono na dwie szesnastoosobowe grupy – pierwsza grupa osób z technikum organizacji usług gastronomicznych wyjechała 18 listopada i wróciła 13 grudnia 2013 r., druga szesnastka kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wyruszyła 17 marca, powrót był 11 kwietnia 2014 r. Uczniowie pracowali w zakładach gastronomicznych, hotelach i restauracjach w Plymouth, pod okiem doświadczonych szefów kuchni. Mieszkali u brytyjskich rodzin, mieli także czas i możliwość zwiedzania zarówno Plymouth, jak i Londynu oraz jego głównych atrakcji. Otrzymali w tym celu tzw. „kieszonkowe” na własne wydatki w wysokości 100 euro. Warunki ubiegania się o staż zostały określone w regulaminie rekrutacji, były to: dobra frekwencja i zachowanie, zainteresowanie zawodem, wysokie oceny z przedmiotów zawodowych, znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, aktywność poza szkolna, pozytywna opinia wychowawcy, dobry stan zdrowia i pisemna zgoda rodziców. Kandydaci na staż musieli dostarczyć do organizatorów formularz zgłoszeniowy oraz CV, a także przejść rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim i angielskim oraz test sprawdzający umiejętności zawodowe i językowe.
Piątkową konferencję podsumowujące wyjazd poprowadziła para uczniów – Izabela Jechna i Michał Barański. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania przedsięwzięć w związku z obchodami 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Przybyło wielu gości między innymi: starosta powiatu Bogdan Pągowski (gospodarza i honorowy patron konferencji), przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce Marianna Woźniak (honorowy patron konferencji), Wojciech Zawadzki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej i członek Rządowego Zespołu Negocjacyjnego w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej Marek Orłosin, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński, przewodnicząca Rady Powiatu Wyszkowskiego Justyna Garbarczyk, naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Szkole Grzegorz Oracz, wójt Gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, komandor Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie Julian Bielawski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie Grażyna Majewska, pracodawcy współpracujący ze szkołą: Iwona Wyszyńska, Marzena Ciemerych, Dariusz Glinka, Jerzy Dąbrowski.

Otrzymali certyfikaty
Społeczność Zespołu Szkół nr 1, a w szczególności uczniów Technikum nr 1, już od wielu lat są beneficjentami unijnych programów takich jak: Leonardo da Vinci, Szkoła Kluczowych Kompetencji, Kapitał Ludzki, a wkrótce także Erasmus +. Uczestniczyli już w trzech projektach mobilności w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Wicedyrektor szkoły Elżbieta Mańko zapoznała gości z programem Leonardo da Vinci oraz planowanym projektem w ramach programu Erasmus +. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zakończonego projektu byli: dyrektor szkoły Marian Popławski, Elżbieta Mańko (koordynator projektu, kierownik wyjazdu, opiekun), Bogusława Pawelska-Kozon (autor projektu, specjalista ds. ewaluacji i promocji, opiekun), Bożena Pikora (kierownik wyjazdu, opiekun), Lyubov Adamska (opiekun), Renata Czyż (specjalista ds. finansowych). Partnerem w przedsięwzięciu była firma Europa Training, która organizowała miejsca stażu dla młodzieży, zakwaterowanie, transport, program kulturalny, kurs języka i wydanie certyfikatów. Na organizację projektu przeznaczono 119 648 euro, czyli 493 033 zł. Na jednego uczestnika stażu przypadało 3 461 euro. Przygotowania obejmowały zajęcia kulturowe, lekcje języka, zajęcia pedagogiczne i zawodowe, były też spotkania z rodzicami. Potwierdzeniem nabytych za granicą kwalifikacji jest Certyfikat Europass Mobility. W dokumencie tym wskazany jest poziom umiejętności oraz nabytych kwalifikacji. Dodatkowo młodzież otrzymała certyfikaty wystawione przez instytucję partnerską: Work Placement Certyficate oraz certyfikat ukończenie kursu językowego Certyficate of Complection. Te zaświadczenia wręczyli uczniom: Wojciech Zawadzki, Bogdan Pągowski i Marian Popławski. Otrzymali je: Patrycja Małgorzata Biernacka, Sylwia Choszczyk, Marta Groszyk, Aneta Grzywacz, Izabela Jechna, Małgorzata Kulesza, Dorota Agnieszka Lonca, Ewelina Ordak, Magdalena Petrykowska, Roksana Dorota Podolak, Dominika Rojek, Martyna Rutkowska, Dominika Anna Seroka, Paulina Szczepaniak, Aleksandra Maria Uchal, Olga Izabela Wytryszek, Sandra Bala, Michał Barański, Kamil Jaworski, Dominika Kołodziejczyk, Marcin Korczakowski, Patrycja Kwiatkowska, Marcin Kwiatkowski, Maciej Pakieła, Elżbieta Prus, Mateusz Rudnicki, Karol Salwin, Anita Wioleta Stopka, Martyna Suska, Karolina Wiśniewska, Daniel Witkowski, Damian Zacharski.

Koniec da Vinci
początek Erasmus+
Projekt Leonardo da Vinci od 2007 r. do 2013 r. był częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej pt. „Uczenie się przez całe życie”. Od 1 stycznia 2014 r. zastąpił go (i sześć innych) program Erasmus+. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej będą wspierane również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do 2020 r.
W tym roku Zespół Szkół nr 1 przygotował kolejny projekt (pierwszy w nowym programie Erasmus+) „Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji „, w ramach którego przewidziany jest wyjazd czterech grup uczniów na staż do Wielkiej Brytanii i do Włoch oraz grupy nauczycieli do Wielkiej Brytanii w ramach działania: szkolenia kadry. Staże mają się odbyć od listopada 2014 do kwietnia 2016.
Po zaprezentowaniu przez uczniów i nauczycieli wszelkich informacji dotyczących projektów, odbyła się część artystyczna, w której młodzież wierszem i piosenką i tańcem nawiązywała do swej zagranicznej przygody. Odegrali też dwie scenki, w których wykorzystali umiejętność mówienia w języku angielskim.

Podziękowania
i gratulacje
– Staż zawodowy w Plymouth na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach jako wspaniały okres niezwykłych przeżyć, wzruszeń, intensywnej pracy i nowych wyzwań, a także nabywania nowych umiejętności i pokonywania własnych słabości z dala od szkoły, rodziny i bliskich – mówił jeden z uczestników stażu Marcin Korczakowski.
– Jesteśmy przekonani, że korzyści, jakie przyniósł naszym dzieciom udział w projekcie, zdobyta wiedza, doświadczenie i umiejętności będą owocowały sukcesami zarówno na polu zawodowym jak i osobistym – powiedział przedstawiciel rodziców młodzieży.
Bogdan Pągowski zauważył, że takie doświadczenie oprócz wspomnianych wcześniej korzyści, uczy też tolerancji, bo jak wiadomo Anglia jest miejscem, gdzie na każdym kroku spotyka się przedstawicieli innych ras, wyznań czy orientacji seksualnej. Stanisław Jastrzębski zastanawiał się czy – i jak już, to ilu spośród uczniów zechce wyjechać do Wielkiej Brytanii po ukończeniu edukacji. Zachęcał młodzież do tego, aby nie bali się podejmować decyzji o otwarciu własnych biznesów na lokalnym rynku. Justyna Garbarczyk przypomniała, że to właśnie ZS 1 była pierwszą szkołą w powiecie wyszkowskim, która rozpoczęła realizację projektu Leonardo da Vinci. Marek Rusin dał wykład na temat Unii Europejskiej, sięgnął do historii, zwrócił uwagę na korzyści i stwierdził, iż możemy sobie pogratulować, że żyjemy w dzisiejszych czasach. Julian Bielawski przekazał na ręce dyrektora szkoły książkę, za udział uczniów w konkursie „Kuchnika polska wczoraj i dziś”, jaki miał miejsce 31 maja w Pułtusku. Grupa z ZS nr 1 (członkowie Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie) zajęła w nim 3 miejsce.
Podczas uroczystości uczniowie podziękowali organizatorom stażu i nauczycielom, rozdano też specjalne statuetki dla osób najbardziej zaangażowanych w projekt, otrzymali je: Bożena Pikora, Bogusława Pawelska-Kozon, Lyubov Adamska, Elżbieta Mańko, Bogdan Pągowski i Marian Popławski. W wyniku stażu powstał przewodnik kulinarny „Smaki Wielkiej Brytanii”, który opracowali uczniowie. Można go było obejrzeć po konferencji, podobnie jak gazetkę tematyczną w korytarzu szkoły oraz wystawę zdjęć z podróży. Na koniec odbyło się przyjęcie bufetowe dla gości z potrawami przygotowanymi przez stażystów w oparciu o potrawy kuchni angielskiej.
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl