Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 września 2023 r., imieniny Hieronima, WeryPowstanie Centrum Zdrowia Psychicznego?

(Zam: 04.06.2014 r., godz. 17.36)

– Do utworzenia w 2015 r. Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego zmierza praca zespołu koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – powiedziała na ostatniej sesji radna Teresa Trzaska. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego powstał w 2011 r.

Jego główne założenia to promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom, zwiększenie integracji społecznej osób z chorobami psychicznymi, a także organizacja pomocy w stanach kryzysu psychicznego i zapewnienie wielostronnej, powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej. Do lutego tego roku zespołem koordynującym program kierowała Teresa Trzaska (od 18 lutego nową przewodniczącą jest Dorota Rogulska).
– Jest potrzeba, by zmierzać do utworzenia Powiatowego Centrum Ochrony Zdrowia Psychicznego – nie tylko dlatego, że jest to zapisane w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ale dlatego że lokalnie jest taka potrzeba – wyjaśnia Teresa Trzaska. – Myślimy, by na bazie dwóch szpitalnych poradni rozpocząć działania i powoli budować strukturę.
W ubiegłym roku w ramach realizacji programu udało się przeprowadzić kilka pomocnych inicjatyw, między innymi szkolenia tematyczne i seminaria, w tym szkolenie dla 27-osobowej grupy urzędników, pracowników samorządowych, służb mundurowych i innych pod nazwą „Osoba z upośledzeniem umysłowym – obywatel, pacjent, petent, klient”, szkolenia dla nauczycieli obejmujące problematykę zdrowia psychicznego: „Narkotyki nowej generacji”, „Przeciążenie informacyjne – konsekwencje dla dorosłego i dla dziecka. Czy można i czy warto przeciwdziałać”. Utworzono też zespół interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży, który działa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tam też odbywały się cykliczne comiesięczne spotkania pedagogów szkół powiatu wyszkowskiego, podczas których opracowano procedury postępowania w sytuacjach samobójstwa ucznia. Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy przygotowali Indywidualny plan Działania dla 54 osób niepełnosprawnych, w tym dla 7 z zaburzeniami psychicznymi, w celu pomocy w znalezieniu zatrudnienia, czy podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Kilku zamierzeń nie udało się jednak zrealizować. Nie powstał zespół leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi – powód brak środków i brak odpowiednich specjalistów. Z powodu braku funduszy nie zwiększono poziomu finansowania świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Plan zakładał rozszerzenie usług lekarskich, specjalistycznych, pielęgniarskich, psychologicznych. Brak środków i specjalistów stanął też na drodze do zwiększenia dostępności lekarzy psychiatrów dla dzieci i młodzieży i rozszerzeniu działań, które miały być prowadzone przez PCPR a związane z zatrudnieniem dodatkowych specjalistów – psychologa klinicznego, terapeuty, psychiatry, nie zwiększono też zakresu usług w Poradni Zdrowia Psychicznego.
– Może zaplanowaliśmy wszystko zbyt wygórowanie? Na pewno powinniśmy program monitorować, być może skierować środki na niektóre obszary – zastanawiała się Urszula Mikołajczyk.
– Zespół pracuje nad tym, żeby zrealizować wszystkie zadania – ripostowała T. Trzaska. – Są zadania, które były planowane na 2015 rok, jak utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, a został zrealizowany w ubiegłym roku, ponieważ stwierdziliśmy, że jeśli nie pozyskamy tych środków w 2013 roku, to później może ich nie być. Jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych, to problem dotyczy całego kraju. Jest po prostu za mało specjalistów.
Ryszard Wężyk główną przeszkodę w realizacji zamierzeń programu również widzi w braku kadry specjalistycznej i braku funduszy
– Na naszym terenie mamy jednego psychiatrę dla dorosłych przyjmującego prywatnie i dwóch w szpitalu. To jest cząstka w morzu potrzeb – uważa R. Wężyk – Na dzień dzisiejszy cele to promocja zdrowia i pozyskanie funduszy, a pieniędzy po prostu nie ma. Wszyscy mówią, że będą dopiero w 2015-2016 roku. Dlatego teraz powinniśmy przede wszystkim jak najwięcej projektować i planować.
A.B.

Komentarze

Dodane przez ola, w dniu 04.06.2014 r., godz. 18.01
przyczyną wszystkich nieszczęść jest brak pracy, a więc brak stabilności życiowej i bezpieczeństwa
Dodane przez hajke, w dniu 04.06.2014 r., godz. 20.35
Ja bym zrobiła przegląd psychuszek
Dodane przez Ja, w dniu 05.06.2014 r., godz. 21.18
Psychiatrów sztuk 1. Psychologów po zaocznych studiach (nawet w Pułtusku) zatrzęsienie! Są wśród nich specjaliści od np. rodziny, którzy nigdy nie założyli własnej. Podobno psycholog to człowiek, który zna życie. Jaką więc wiedzę o rodzinie może mieć ten, który nie posiada własnej rodziny, na podstawie opowiadań i podglądania sąsiadów?
Dodane przez Ula, w dniu 05.06.2014 r., godz. 23.43
Ratunku, POwróciła "WALdULA"!
Do "Ja"
Dodane przez Psycholog, w dniu 06.06.2014 r., godz. 17.42
Pomagając alkoholikowi muszę być uzależniony???
Dodane przez ..., w dniu 06.06.2014 r., godz. 22.48
Pomagając schizofrenikowi muszę być schizolem? Powiedziałabym, że to wręcz niewskazane.
Dodane przez Nielot, w dniu 08.06.2014 r., godz. 13.02
Pomagając ludziom, warto mieć solidniejsze wykształcenie od prywatnej szkółki w systemie zaocznym oraz dobrą praktykę. Jeżeli papierek podrzędnej "hurtowni" czyni cię dobrze przygotowanym do zawodu fachowcem, to ja dziękuję za taką pomoc. Eksperymentuj na misiach i lalkach.
Dodane przez W., w dniu 08.06.2014 r., godz. 14.50
Jednak w Wyszkowie pomocowe placówki doskonale wywiązują się ze swoich zadań. Takim przykładem może być znana czytelnikom "Soteria".
Dodane przez Zero standardów, w dniu 10.06.2014 r., godz. 17.35
Pani Teresa ma juz na oku kandydatkę, swoją ulubienicę - psychologa po niedzielnej szkółce, na stanowisko dyrektora?

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta