Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 03 marca 2021 r., imieniny Maryny, Tycjana

Miejscy radni ujawniają swoje majątki

(Zam: 28.05.2014 r., godz. 17.09)

Do końca kwietnia radni mieli czas na złożenie oświadczeń majątkowych za 2013 r. W poprzednim numerze publikowaliśmy zawartość oświadczenia przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Piórkowskiej.

Adam Szczerba
– zatrudnienie: Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. Warszawa – księgowy
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7 236,23 zł (współwłasność małżeńska)
– papiery wartościowe: akcje Procter & Gamble na kwotę 28 232,08 (majątek odrębny)
– mieszkanie o powierzchni 47,36 m kw. o wartości 375 000 zł – wartość mieszkania wraz przynależnym miejscem postojowym (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: 1553 m kw. – działka rekreacyjna o wartości 60 000 zł (majątek odrębny)
– akcje w spółkach handlowych: Procter & Gamble – 114,50 akcji, z tego tytułu dochód w wysokości 736,37 zł (dywidenda)
– dochody: umowa o pracę – Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. dochód 77 972,70 zł, dieta radnego 13 290,20 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Yaris 1.0 KAT 2003 r. o wartości 14 000 zł (współwłasność małżeńska)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny w Banku Pekao SA zaciągnięty na kwotę 345 000 zł na okres 30 lat na zakup mieszkania

Adam Michał Mickiewicz
– zatrudnienie: Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie – wicedyrektor, Centrum Kształcenia Ustawicznego – nauczyciel
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 16 000 zł (współwłasność małżeńska)
– dom o powierzchni 160 m kw. o wartości ok. 300 000 zł (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka budowlana pod wyżej wymienionym domem 690 m kw. o wartości ok. 100 000 zł (współwłasność małżeńska)
– akcje w spółkach handlowych:
– dochody: z umów o pracę (w tym umowy o dzieło i inne) – 115 589,60 zł brutto, dieta radnego 12 842,20 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Ford Focus Combi 2013 r., o wartości ok. 55 000 zł (współwłasność małżeńska)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zadłużenie bankowe (karta kredytowa, debet – bank Pekao SA) – ok. 19 000 zł

Władysław Dudzik
– zatrudnienie: gospodarstwo rolne w Rybnie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zł (małżeńska współwłasność majątkowa)
– dom o powierzchni 122 m kw. o wartości 170 000 zł (współwłasność małżeńska)
– gospodarstwo rolne: rodzaj – produkcja mleka, trzody chlewnej, opas bydła, powierzchnia 12,85 ha o wartości 300 000 zł, rodzaju zabudowy – budynki gospodarcze (współwłasność małżeńska), z tego tytułu w ubiegłym roku przychód 85 000 zł
– inne nieruchomości: działka 0,43 ha – bud. gospodarczy o wartości 180 000 zł (współwłasność małżeńska)
– dochody: umowy zlecenia i o dzieło – 7 890 zł, dochody z tytułu wykonywania obowiązków społecznych – 13 066 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągnik rolniczy Zetor 33-20 1997 r. (współwłasność małżeńska), ciągnik rolniczy New Holland 2000 r. (współwłasność z synem)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt „Szybka gotówka” – zakup ciągnika rolniczego – 30 000 zł

Kazimierz Turek
– zatrudnienie: gospodarstwo rolne
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25 000 zł (współwłasność małżeńska)
– dom o powierzchni 400 m kw. o wartości 400 000 zł (własność odrębna)
– gospodarstwo rolne o powierzchni 3,3736 ha o wartości 250 000 zł (własność odrębna) z tego tytułu w ubiegłym roku przychód 5 000 zł, dochód 2 000 zł
– inne nieruchomości: działka budowlana o powierzchni 243 m kw. i 700 m kw. o wartości 100 000 zł (współwłasność małżeńska)
– akcje w spółkach handlowych: 4021 PGE SA (współwłasność)
– nabyte mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, od Skarbu Państwa, innej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – 0,83 ha, 0,36 ha, 0,35 ha, 0,54 ha, 0,60 ha nabyte 15.06.2000 r.
– dochody: Urząd Miejski w Wyszkowie (dieta) – 13 066, 20 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Volkswagen Transporter 1,9 TDI rok produkcji 2004 r. (współwłasność)

Grzegorz Wyszyński
– zatrudnienie: działalność gospodarcza w Wyszkowie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: saldo rachunku Biznes Partner 48 310,71 zł, saldo na rachunku Superkonto – 11 850,24 zł (wspólnota małżeńska)
– dom o powierzchni 102 m kw. o wartości 200 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– gospodarstwo rolne o powierzchni 1 ha o wartości 15 000 zł, brak zabudowy (grunty rolne) – małżeńska wspólnota majątkowa
– inne nieruchomości: działki budowlane 5 000 m kw. o wartości 500 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów z tego tytułu w ubiegłym roku przychód 612 778,39 zł, dochód – 33 144,56 zł
– dochody: dieta z tytułu radnego Rady Miejskiej – 13 066,20 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel Astra IV 1,6 rok prod. 2010 o wartości 38 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: leasing wobec Santander Consumer Multirent, Bank Zachodni WBK SA, zadłużenie 5 505 zł

Stanisław Nasiadka
– zatrudnienie: gospodarstwo rolne i działalność gospodarcza na zasadach ogólnych
– dom o powierzchni 200 m kw. o wartości 200 000 zł (współwłasność małżeńska)
– mieszkanie o powierzchni 30 m kw. o wartości 150 000 zł (spadek, majątek odrębny)
– gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa – chów krów mlecznych o powierzchni 10 ha o wartości 2 000 000 zł, rodzaj zabudowy – dwa budynki inwentarskie i budynek składowy (wspólność z żoną), z tego tytułu w ubiegłym roku przychód 370 000 zł, dochód – 70 000 zł
– działalność gospodarcza na zasadach ogólnych z tego tytułu w ubiegłym roku przychód 287 836,10 zł, dochód – 26 003,28 zł
– dochody: dieta radnego – 13 290,20 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel Astra 2005 r. o wartości ok. 10 000 zł (współwłasność z żoną)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt preferencyjny z linii Młody Rolnik na budowę obory 125 400 zł w PBS w Wyszkowie

Wojciech Chodkowski
– zatrudnienie: działalność gospodarcza w Wyszkowie
– gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa – uprawa, o powierzchni 12,4 ha o wartości 288 000 zł (współwłasność małżeńska 1/2), z tego tytułu w biegłym roku przychód i dochód – 13 614 zł
– inne nieruchomości: pawilon handlowy z działką o pow. 1 040 m kw. o wartości 1 850 000 zł (współwłasność małżeńska1/2), trzy działki budowlane o łącznej powierzchni 3 771 m kw. o wartości 730 000 zł (współwłasność małżeńska 1/2)
– jednoosobowa działalność gospodarcza – handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi – przychód 2 125 621,44 zł, dochód – 0,00
– dochody: 18 986 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: łódź żaglowa klasy Tango 2008 r. o wartości 30 000 zł, Citroen Jumex 2007 r. – 25 000 zł, Citroen FC3 z 2007 r. – 20 000 zł, Alfa Mito (1/2 współwłasność) z 2011 r. – 30 000 zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt „Jumpet” BS Wyszków 121 824 zł, kredyt linia hipoteczna BS Wyszków 319 700 zł, pożyczka hipoteczna PKO – 163 474,26 zł

Krzysztof Sobieski
– zatrudnienie: „Elektronik” Wyszków właściciel do 31.07.2013, rencista
– dom o powierzchni 590,75 m kw. o wartości 800 000 zł, (wspólność małżeńska)
– inne nieruchomości: powierzchni 397 m kw. związana z budynkiem o wartości 300 000 zł (wspólność małżeńska), 1 196 m kw. z budynkiem gospodarczym 41 m kw. o wartości 80 000 zł (wspólność małżeńska)
– działalność gospodarcza do 31.07.2013 – sprzedaż detaliczna komputerów i sprzętu RTV, z tego tytułu przychód – 20 329,74 zł, strata 5 388,16 zł
– dochody: dieta radnego 13 290,20 zł, zasiłek z ZUS – 8 859,76 zł, renta ZUS – 7 423,38 zł

Jacek Robert Bachański
– zatrudnienie: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dyrektor Biura Zarządu, Warszawa
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 15 000 zł (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka rolna nabyta od Skarbu Państwa w przetargu w dniu 29 maja 2012 r. o powierzchni 0,28 ha o wartości 4 000 zł (współwłasność małżeńska)
– członek Rady Nadzorczej od czerwca 2012 r. w PIB Odrzechowa Sp. z o.o., z tego tytułu w ubiegłym roku dochód w wysokości 35 165,56 zł
– dochody: z tytułu umowy o pracę 203 035,28 zł, dieta radnego 19 200 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Saab 9-5 z 2007 r. o wartości 30 000 zł, Saab 9-3 z 2004 r. o wartości 20 000 zł (współwłasność małżeńska)
Jerzy Kruk
– zatrudnienie: Hurtownia Elektrotechniczna Elektro-Lux, Wyszków – właściciel firmy
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 120 000 zł
– mieszkanie o powierzchni 60,71 m kw., szt. 2, o wartości 300 000 zł każde (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: obiekt usługowo-handlowy o pow. 1 882,88 m kw. o wartości 5 000 000 zł (współwłasność małżeńska), działki o wartości 300 000 zł, działki o łącznej powierzchni 4 542 zł o wartości 765 000 zł, działka 1579 m kw. o wartości 457 910 zł, działki o łącznej powierzchni 431 m kw. – 131 744 zł, działka 505 m kw. o wartości 50 000 zł
– nabyte mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, od Skarbu Państwa, innej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej: 0,4973 ha nabyte w drodze przetargu od gminy Wyszków 11 września 2013 r., niezabudowane nieruchomości gruntowe
– działalność gospodarcza: Hurtownia Elektrotechniczna – właściciel, z tego tytułu w ubiegłym roku przychód 8 198 963,39 zł, dochód – 210 898, 54 zł
– dochody: funkcja radnego – 18 986 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Nissan Interstar 2008 r., BMW 46 2003 r. (wspólność małżeńska)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: Bank BZWBK w związku z budową obiektu usługowo-handlowego kwota kredytu na dzień 31.12.2013 – 2 894 053,82 zł

Lucyna Sosnowska
– zatrudnienie: emerytka, zatrudniona w PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie na stanowisku st. specjalisty ds. pracowniczych 1/4 etatu
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zł (majątek odrębny)
– mieszkanie o powierzchni 47,60 m kw. o wartości 200 000 zł, spółdzielcze własnościowe (majątek odrębny)
– działalność gospodarcza: wpis do ewidencji – działalność agentów zajmujących się sprzedażą różnego rodzaju, przychód 1 607 835, 75 zł, dochód – 103 163,88 zł
– dochody: emerytura – 31 237,46 zł, z tytułu zatrudnienia – 16 413,23 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych – 13 290,20 zł, świadczenie socjalne – 475 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Mercedes GLK 220 CDI 2010 r., Mercedes GL 320 CDI 2007 r.

Andrzej Piątek
– zatrudnienie: bezrobotny
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 308 000 zł (współwłasność małżeńska)
– papiery wartościowe: akcje spółek notowanych na GPW ma kwotę 28 668 zł (współwłasność małżeńska)
– mieszkanie o powierzchni 73,8 m kw. o wartości ok. 150 000 zł (współwłasność małżeńska), w tym garaż 15 m kw. i udział w częściach wspólnych budynku i działki gruntu o pow. 1 238 m kw. (udział 738/2554)
– inne nieruchomości: 3,15 ha – grunty rolne o wartości ok. 20 000 zł (współwłasność małżeńska, 1/2 udziału wraz z innymi osobami)
– akcje w spółkach handlowych: akcje spółek giełdowych – KGHM – 72 szt. Kogeneracja – 150 szt., Energa – 453 szt., Eurocash – 110 szt. (współwłasność małżeńska).
– dochody: ZGK Somianka – 4 430,54 zł, zasiłek PUP – 6 496,30 zł, dieta radnego – 13 290,20 zł, Fundusz Kapitałowy – 1 019,15 zł (umorzony w trakcie 2013 r.), odsetki od lokat ok. 15 400 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Hyundai I-30, 1.6, 2010 r. (współwłasność małżeńska) o warności ok. 30 000 zł.

Danuta Kukwa
– zatrudnienie: FHU „Kadr” Danuta Kukwa Wyszków – wpis do działalności gosp.
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 36 000 zł
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1 000 euro
– dom o powierzchni 184 m kw. o wartości 300 000 zł (współwłasność z rodzicami)
– działalność gospodarcza – pośrednictwo ubezpieczeniowe z tego tytułu w ubiegłym roku przychód – 162 853 zł, dochód – 103 817 zł
– dochody: 447,96 zł dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel Astra 2004 r. o wartości 11 000 zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt konsumpcyjny Pekao SA – 14 500 zł

Zofia Gałązka
– zatrudnienie: Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, starszy inspektor
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 119 800 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– mieszkanie o powierzchni 76,97 m kw. o wartości 300 000 zł spółdzielcze własnościowe (małżeńska wspólność majątkowa)
– dochody: zatrudnienie PUP w Wyszkowie – 50 235 zł, dieta radnej – 13 096, 16 zł.
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Ford Focus 1,6 D, 2005 r., 13 500 zł (małżeńska wspólność majątkowa)

Jan Dziubłowski
– zatrudnienie: emeryt
– mieszkanie o powierzchni 52,90 m kw. o wartości 250 000 zł (wspólnota małżeńska)
– akcje w spółkach handlowych: emitent – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA Ostrołęka 119 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda
– dochody: emerytura 35 873,56 zł, działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenie) członek Rady Nadzorczej – 285,25 zł, dieta radnego – 13 066,20 zł

Marek Tauter
– zatrudnienie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Wyszkowie – konserwator urządzeń wodociągowych
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25 000 zł lokata terminowa BS Wyszków (małżeńska wspólnota majątkowa)
– dom o powierzchni 51 m kw. o wartości 50 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– mieszkanie o powierzchni 47 m kw. o wartości 120 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– inne nieruchomości: działka budowlana 3 000 m kw. o wartości 150 000 zł, działka budowlana 2 400 m kw. o wartości 120 000 zł, garaż 20 m kw. o wartości 20 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– dochody: umowa o pracę 37 483,35 zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – 13 066,20 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Yaris 2009 r. wartość 23 000 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)

Sławomir Wróbel
– zatrudnienie: gospodarstwo rolne – właściciel
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60 000 zł (współwłasność małżeńska)
– dom o powierzchni 147 m kw. o wartości szacunkowej ok. 190 000 zł (własność – darowizna)
– mieszkanie o powierzchni 49,07 m kw. o wartości szacunkowej około 200 000 zł oraz udział 1375/44600 części we współwłasności garażu o powierzchni użytkowej 668,99 m kw. garażowe o wartości około 15 000 zł (współwłasność małżeńska)
– mieszkanie o powierzchni 50,89 m kw. o wartości 392 000 zł oraz udział 1/116 części we własności garażu o powierzchni 3 234 m kw. o wartości 36 000 zł (współwłasność małżeńska)
– gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa – rolne (użytki rolne + lasy) powierzchnia łącznie 41,66 ha o wartości około 1 200 000 zł, rodzaj zabudowy – gospodarcze, własność oraz współwłasność małżeńska. Z tego tytułu w ubiegłym roku przychód 292 500 zł dochód – 52 285 zł + 50 959 zł (dopłaty obszarowe)
– dochody: sprzedaż samochodu osobowego Volvo S-40 – 8 000 zł, dieta przewodniczącego komisji za cały 2013 r. – 18 666 zł, sprzedaż ubezpieczenia na życie – 208 000 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągniki rolnicze Deutz-Fahr K 100 – 2006 r. o wartości ok. 80 000 zł, Agroplus 67 – 2006 r. o wartości około 50 000 zł, Usus 4512 – 1994 r. o wartości około 25 000 zł, C 330 – 1990 r. o wartości około 15 000 zł, samochód osobowy Volkswagen Touran 2008 r. o wartości około 35 000 zł, samochód osobowy Mercedes ML 270 2004 r. o wartości około 35 000 zł. Całe mienie ruchome stanowi współwłasność małżeńską.

Jan Abramczyk
– zatrudnienie: Waspol SA do 30 kwietnia 2013 r. – dyrektor do spraw logistyki, obecnie emeryt
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: rachunek bieżący 11 000 zł, lokaty terminowe 121 670 zł (wspólnota małżeńska)
– mieszkanie o powierzchni 73 m kw. o wartości 180 000 zł (wspólnota małżeńska)
– gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa – działka leśna o powierzchni 1 500 m kw. (wspólnota małżeńska) o wartości 15 000 zł
– inne nieruchomości: działka w Kamieńczyku o powierzchni 700 m kw. z domkiem letniskowym o powierzchni 35 m kw., Ogródki Działkowe – dzierżawa (wspólnota małżeńska), wartość 60 000 zł, garaże o powierzchni 36 m kw. wartość 40 000 zł (wspólnota małżeńska)
– członek Rady Nadzorczej od czerwca 2013 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie, z tego tytułu w ubiegłym roku dochód – 285,25 zł
– dochód: umowa o pracę 12 389,23 zł, emerytura – 39 627,98 zł, działalność wykonywana osobiście art. 13 ustawy – 285,25 zł, z tytułu pełnienia obowiązku społeczno-obywatelskiego – 18 986 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Seat Ibiza 2007 r., o wartości ok. 15 000 zł (wspólnota majątkowa)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt gotówkowy, data uruchomienia 6 sierpnia 2013 r., kwota kredytu 20 000 zł (wesele córki)

Wojciech Rojek
– zatrudnienie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Wyszkowie – kierownik działu techniczno-inwestycyjnego
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zł
– dom o powierzchni 90 m kw. o wartości 200 000 zł (właściciel)
– gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa – rolne o powierzchni 3,64 ha o wartości 100 000 zł, rodzaj zabudowy – murowana (właściciel)
– inne nieruchomości: dom w stanie surowym 150 m kw. o wartości 200 000 zł, działka o powierzchni 900 m kw. o wartości 45 000 zł (właściciel)
– dochód: stosunek pracy – 52 051,06 zł związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich – 18 986 zł, inne źródła – 712,50 zł, umowa zlecenie – 2 883,18 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel Astra II 2005 r. (wspólność majątkowa)

Eugeniusz Zaremba
– zatrudnienie – biuro poselskie H. Kowalczyka – pracownik biurowy biuro poselskie K. Pawłowicz – pracownik biurowy
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – 844,78 zł
– dom o powierzchni 215,26 m kw. o wartości 600 000 zł (współwłasność)
– inne nieruchomości: działka o powierzchni 2 200 m kw., na której stoi dom o wartości 110 000 zł (współwłasność), działka o powierzchni 3 568 m kw. o wartości 7 800 zł (współwłasność)
– dochód: ze stosunku pracy 18 116,91 zł, z działalności wykonywanej osobiście – 1 177,62 zł, zwrot z rolniczego rozliczenia podatkowego (współwłasność z żoną) – 558 zł, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – 13 290,20 zł
J.P.

***


Oświadczają co i ile mają
Poniżej prezentujemy treść oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, sekretarza i skarbnika. Obowiązek ujawnienia informacji o stanie posiadania nakłada na radnych i niektórych pracowników samorządowych ustawa o samorządzie powiatowym. Jak co roku, należało to zrobić do 30 kwietnia.

Zdzisław Damian Bocian
Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
– dom 124 m kw., wartość 500 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka, na której jest postawiony dom 1 108 m kw., cena nabycia 17 tys. zł, 1/6 działki cena nabycia 350 zł, działka 1 000 m kw. cena nabycia 3 500 zł (współwłasność małżeńska)
– dochody: 178 544, 08 zł (wynagrodzenie za pracę), 28 991,37 zł (świadczenie emerytalne)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Audi A6 2007 r.
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: 298 736, 87 zł kredyt hipoteczny na budowę domu w PKO BP

Jerzy Ausfeld
Sekretarz Powiatu
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 tys. zł
– w walucie obcej: 13 894,09 CHF
– dom 141 m kw. na działce 643 m kw., wartość 300 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– mieszkanie 37,6 m kw., wartość 380 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– inne nieruchomości: miejsce postojowe 13,62 m kw., wartość 26 080 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– dochody: 98 114,25 zł (dochód z tytułu zatrudnienia), 1 920 zł (przychód z tytułu wynajmu miejsca postojowego)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Volkswagen Bora 2000 r.
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny na budowę lokalu mieszkalnego w wysokości 110 tys. CHF z okresem spłaty do 2038, na koniec 2013 roku do spłaty pozostało 94 028,33 CHF

Anna Jolanta Anuszewska
Skarbnik Powiatu
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 145 tys. zł
– mieszkanie 48 m kw., wartość 150 tys. zł; mieszkanie 48 m kw., wartość 150 tys. zł (lokatorsko-własnościowe prawo do lokalu)
– gospodarstwo rolne indywidualne 1,81 ha z zabudową zagrodową, wartość 250 tys. zł (darowizna)
– inne nieruchomości: garaż 8,8 m kw., wartość 16 tys. zł (użytkowanie wieczyste); stanowisko postojowe 8 m kw., wartość 16 tys. zł (spółdzielcze – własnościowe prawo do stanowiska postojowego)
– dochody: 128 142,97 zł (wynagrodzenie ze stosunku pracy)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Volvo S-40 2005 r.

Tadeusz Mirosław Kuchta
Członek Zarządu Powiatu
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 33 754 zł (współwłasność małżeńska)
– dom 160 m kw. wartość 350 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka 1 234 m kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym wymienionym wyżej wartość 70 tys. zł
– dochody: 53 336, 94 zł (umowa o pracę), 25 253,76 zł (dieta członka zarządu powiatu)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Hyundai Sonata 2004 r., wartość 12 tys. zł

Krystian Pędzich
Członek Zarządu Powiatu
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 50 tys. zł
– dochody: 95 379,12 zł (wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia), 25 253,84 zł (dieta członka zarządu powiatu)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Seat Leon 2006 r., wartość 25 tys. zł

Teresa Trzaska
Członek Zarządu Powiatu
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 7 999, 04 zł (rachunek ROR)
– dom 129,69 m kw. + 114 m kw. (w trakcie budowy), wartość 300 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– mieszkanie 80 m kw., wartość 240 tys. zł
– gospodarstwo rolne 6, 23 ha, wartość 62 300 zł + zabudowa (własność), z tego tytułu dopłaty ARiMR 5 165,73 zł, 1 402,30 zł, 7 260 zł
– inne nieruchomości: garaż, wartość 10 tys. zł (współwłasność małżeńska), ½ działki, wartość 5 tys. zł (własność małżonka)
– dochody: 125 646,53 zł (dochód ze stosunku pracy), 750,70 zł (ryczałt), 672 zł (inne źródła)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Fabia 2007 r. (współwłasność małżeńska)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: 11 392,08 zł kredyt do spłaty zaciągnięty w PKO BP.
A.B.

Komentarze

Dodane przez FB, w dniu 28.05.2014 r., godz. 20.11
A wiceprezes PWiK i prezes WTBS?
Dodane przez Moli, w dniu 28.05.2014 r., godz. 22.33
Dziwne, nie za szybko rosną zarobki naszemu Wicestaroście? za 2010 rok ze stosunku pracy - 112 547,52 zł świadczenia emerytalne - 16 734, 47 zł za 2011 rok ze stosunku pracy - 131 217,57 zł świadczenia emerytalne - 17 172,04 zł za 2012 rok ze stosunku pracy - 142 614,34 zł świadczenia emerytalne - 25 966,34 zł za 2013 rok ze stosunku pracy - 175 544,08 zł świadczenia emerytalne - 28 991,37 zł Przy czym Starosty są praktycznie na tym samym poziomie. za 2010 rok ze stosunku pracy 168 635,98 zł za 2011 rok ze stosunku pracy 159 388,23 zł za 2012 rok ze stosunku pracy 159 397,47 zł za 2013 rok ze stosunku pracy 159 224,81 zł Może mi ktoś wytłumaczyć skąd ta różnica? Dlaczego wice zarabia więcej od Starosty? Dlaczego zarobki wicestarosty z roku na rok są coraz wyższe?
czy to etyczne panie starosto - zaPYTAŁA
Dodane przez Lewa, w dniu 29.05.2014 r., godz. 00.11
Jestem w szoku. Jeśli to prawda, to musi TO do nas dotrzeć, że to nasze podatki idą na jego pensję. Może jakaś etyczna dziennikareczka z Głosu o to zapyta, może 3 pytągi wystarczą?
Dodane przez Lobbik, w dniu 29.05.2014 r., godz. 10.27
Boże jakim cudem dochody Bociana wzrosły w przeciągu 4 lat prawie dwukrotnie? Moja skromna pensja raptem o 200 zł.
Dodane przez Knom, w dniu 29.05.2014 r., godz. 13.48
Może to efekt POlitycznej huśtawki nastrojów pana Bociana. Może żeby nie opuścił koalicji i nie oddał władzy w ręce PO-PiSu reszta osładza mu w ten sposób życie? Naprawdę jest to bardzo dziwne.
Dodane przez Anonim, w dniu 29.05.2014 r., godz. 21.44
Te słupy na AWP pan w-starosta powinien usunąć na własny koszt.
I już wiadomo za co mu rosną
Dodane przez Wnikliwy, w dniu 29.05.2014 r., godz. 21.56
Panu Wicestaroście tak szybko wzrastają zarobki, bo w urzędzie ma "dodatkowe fuchy', czego zabrania pracownikom starostwa. Wicestarosta wpisuje się jako koordynator projektów realizowanych w starostwie (bo kto odmówi Panu Wicestaroście). Za to, że widnieje jako figurant w dokumentach otrzymuje spore pieniądze. A to że nie zna się na sprawie i ktoś inny musi za niego wykonywać jego pracę- to nieważne, bo to On bierze pieniądze. /// I tak np. Pan Wicestarosta jest koordynatorem inwestycji MECEO, z którą są problemy, bo realizacja jej jest niedopilnowana (bo KOORDYNATOR zamiast nadzorować, to pije herbatkę z prądem i zabawia Panią Naczelnik Wydziału Organizacyjnego w pokoju Nr2). Radni: M. Dyl, W. Sobczak, U. Mikołajczyk nie chcą udzielić absolutorium dla Zarządu Powiatu uzasadniając m.in. tym, że z inwestycją MECEO są problemy (inf. na NW). Czy w związku z tym, to Wicestarosta nie powinien odpowiadać za MECEO???? Za to brał i bierze dodatkowe duże pieniądze. Jak Pan Wicestarosta będzie głosował nad absolutorium dla Zarządu Powiatu - wstrzyma się Pan?????? Bo zarzuty dla, których opozycja nie chce udzielić absolutorium, to inwestycje, które Pan Wicestarosta osobiście koordynował, a w poprzedniej kadencji za inwestycje odpowiadał Pan Waldemar Sobczak.
Dodane przez Solidarność, w dniu 29.05.2014 r., godz. 22.30
No dobrze, Bocian jest na B. Ale skąd taki szacunek dla Sobczaka pisząc pan z dużej litery. Rządzony nim PiS, nie stać na świąteczne życzenia dla czytelników Wyszkowiaka. Nepotyzm to deugie imie tej partii, a poza tym zachowuje się jak konfident ORMO z poprzedniej epoki. Podobno soldarnościowiec. Tylko czy ta Solidarność się do niego przyznaje. Dla mnie to taki sam korytowiec jak pan Bocian.
Dodane przez Wnikliwy, w dniu 30.05.2014 r., godz. 09.21
A pan W. Sobczak odpowiadał za inwestycje i projekty w poprzedniej kadencji, ktore później też okazały się niedopilnowanymi i trzeba było wyłożyć dużo pieniędzy, aby móc je dalej realizować, tak jak np. droga Nowa Wieś - Porządzie. Pan Sobczak zasiadał przez 4 lata w Zarządzie i nic nie zrobił dla Domu Dziecka, a wiedział, że brak jest tam gospodarnośc. Pani U. Mikołakczyk zasąadała w Zarzadzie przynajmniej przez 3 kadencje i też nic nie zrobiła, aby znależć lepsze miejsce dla Domu Dziecka i polepszyć byt dzieciaków oraz zmniejszyć koszty utrzymania. Od pocztątku istnienia powiatu mówiło się o sprzedaży Dębinek i przeniesienia Domu Dziecka, więc państwo W. Sobczak i U. Mikołajczyk zasiadając w zarządzie wiedzieli, jakie są plany, a nic z tym nie zrobili. Dopiero w tej kadencji zaczęły padać propozycje miejsc, do których możnaby było przenieść Dom Dziecka, czyli widać, że szukali. Za Dębinki powinni odpowiadać solidarnie członkowie Zarządów czterech kadencji.
Dodane przez Fikusik, w dniu 30.05.2014 r., godz. 09.37
Ale ptaszek się nachapał a teraz sprzedał PSL i poszedł do szałajdy. Nie chce stracić kury znoszącej złote jajka. Ciekawy jestem od kogo będzie startował? Grzesia czy Waldusia? Bo sam to chyba list nie skompletuje. Paru lizusów z urzędu i kilku pracowników szkół nie pociągnie opierzonego do zwycięstwa. Nie pomoże także sprzedajna radna z Długosiodła co to front zmienia w zależności z której strony wieje.
Do Lewej
Dodane przez Prawa, w dniu 30.05.2014 r., godz. 09.47
Nie licz na to, że jakakolwiek dziennikareczka zdobędzie się na odwagę i zada to pytanie. One wolą chichotać z jego prostackich żartów i drukować tylko wygodne i mało istotne informacje. A on bryluje po korytarzach (i pokojach) urzędu, kokietując ulubione dziennnikarki (i urzędniczki), przekonany o swej nietykalności i możnowładztwie.
Dodane przez Mieszko, w dniu 01.06.2014 r., godz. 21.46
Jesienią bociany odlatują do ciepłych krajów...mam nadzieję, że wicek sie załapie.
Dodane przez Mamhaka, w dniu 01.06.2014 r., godz. 22.49
A co to będzie znowu za PiS co przyjmie takich "zdrajców"? Pan Franciszek skompromitowałby się do końca. A zresztą w Wyszkowie PiSu nie ma. Jest kilkunastu korytowców POdszywających się pod PiS, licząc na głosy zdezorientowanych moherów. Ten składaczek tak na panie działa elektryzująco. Drogie moherowe staruszki, popatrzcie nawet nie na ogólny majątek św. Franciszka, ale na jego miesięczne i roczne przychody i porównajcie to ze swoimi dziadoskimi ręcinami. Może wtedy dotrze do was prawda o altruizmie mamhaka!
Dodane przez tymczasowy, w dniu 02.06.2014 r., godz. 08.37
Czekamy, kiedy złoży rezygnację ze stanowiska vice starosty, ale w to szczerz wątpię:)
Dodane przez Mamzdanie, w dniu 02.06.2014 r., godz. 09.44
Starosta Bocian to największe rozczarowanie samorządu wyszkowskiego. Nie dziwne więc, że szuka innej formuły na swoje działanie odchodząc z PSL. Tylko, że chce wspierać bardzo zły dla Wyszkowa obóz. Gdy PSL dostał w naszej Gminie 5 radnych wydawało się, że ta formacja zrobi coś dla Wyszkowa. W tej kadencji Bocian miał nieograniczoną władzę w starostwie, mógł zrobić wiele. Niestety tak się nie stało, nie chcę wchodzić w szczegóły bo na to przyjdzie czas. A największe porażki to modernizacja Kościuszki, brak w staraniach o obwodnicę północną, niezrozumiała decyzja o przyłożeniu ręki do odwołania Teresy Trzaski po trzech latach tej kadencji. Nawet poseł Kłopotek mówi, że głosuje za wotum zaufania dla ministrów koalicji bo nie będzie opozycja odwoływała ministrów. To świadczy, że nie można mu ufać a to w polityce jest ważne. Jeszcze niedawno mówił, że buduje koło PSL w Wyszkowie. To jest niepoważne.
Dodane przez abc, w dniu 02.06.2014 r., godz. 10.07
Bocian w przyszłej kadencji starostą po linii PSL nie będzie, nie dostał się także do ucha marszałka Struzika więc kombinuje oddzielnie. Ale w Wyszkowie miejsca dla dwa PSLe nie ma.
Dodane przez osevatoorre, w dniu 02.06.2014 r., godz. 11.58
Pan Zdzisław całą swoja karierę zawdzięcza PSL-owi, nawet kiedy chwalił się, że ma wiele propozycji pracy w warszawskich urzędach, łączył to z pracą z klucza w agencjach opanowanych przez PSL. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa, opuści urząd i poszuka sobie pracy poza samorządem w Wyszkowie i PSL. Zachowa się wtedy honorowo jak na Piłsudczyka w hallerowskim mundurze marszałka przystało.
Bocian zostanie na lodzie
Dodane przez Hanter, w dniu 02.06.2014 r., godz. 13.29
To Bocian odchodzi z urzędu? PSL powinno cofnąć mu rekomendację, jak kiedyś Piotrowi Adlerowi wiceburmistrzowi. PO zwaliła go ze stołka, jak za dużo POdskakiwał.
Dodane przez AWP, w dniu 02.06.2014 r., godz. 17.03
Zanim odejdzie tam gdzie się odgrażał, niech najpierw zakończy jak trzeba problem betonowych słupów na IAWP. Ja mu tego nie zapomnę.
Skandal
Dodane przez Stefan, w dniu 02.06.2014 r., godz. 17.16
Czy któraś gazeta napisała, że został kompletnie zdewastowany i rozkopany nowy ciąg pieszo - rowerowy na I AWP, Od Topazu do torów, bo kładą kanalizację? Przecież za jego naprawę zapłacimy drugi raz my wszyscy. To jest skandaliczna niegospodarność i marnowaie publicznych pieniędzy, Ktoś powinien za to zostać ukarany finansowo.
Dodane przez Czarna Mamba, w dniu 02.06.2014 r., godz. 17.59
Inwestycja Mrozowo-Bocianowa :) Takich mamy geniuszy. Do Brukseli z nimi :)
Oszczędności czyli podwyżka pensji o 34% !
Dodane przez szkoda, w dniu 02.06.2014 r., godz. 22.31
Szkoda, że nie możemy poznać zarobków innych urzędników. Progresja wysokości zarobków wicestarosty Bociana na przestrzeni lat kiedy sprawuje tę funkcję jest niesamowita. Jeżeli prawdą jest to co pisze "Moli, w dniu 28.05.2014 r., godz. 22.33" to pomiędzy rokiem 2011 a 2013 czyli w przeciągu zaledwie 2 lat jego pensja wzrosła o 34 %!!! Nie znam drugiego takiego przypadku! Ciekawe ile przy tym zarabiają "jego" ludzie w urzędzie czyli tacy, których faworyzuje a przy tym nie mają obowiązku składania oświadczeń o swoich dochodach. Czy ich pensje też tak wzrosły?
Dodane przez Cieć, w dniu 03.06.2014 r., godz. 00.54
Nie można poznać oświadczeń majątkowych pomniejszych urzędników, ale nic nie stoi na przeszkodzie poznać zarobki. To dwie różne sprawy. Zarobki w budżetówce nie mogą być utajnione, tak stanowi prawo. Dla transparentności można by pokusić się o taki wykaz. Chyba nikt na gminnym (podatnika) garnuszku się na to nie obrazi?
Dodane przez Zazdrośnik, w dniu 03.06.2014 r., godz. 18.16
U was to przynajmniej widać kto i jak się dorabia. W powiecie są jeszcze gminy gdzie nie ma obowiązku publicznego ujawniania oświadczeń.
Dodane przez Samson, w dniu 03.06.2014 r., godz. 22.34
Ten obowiązek jest, może nie być egzekwowany. Wystarczy, że któraś redakcja się o to upomni. Nie ma zlituj.
Przy okazji
Dodane przez Lupa, w dniu 03.06.2014 r., godz. 22.58
Mylisz się Samson - musi być egzekwowany, czyli zamieszczony na bip. Tam gdzie tego nie robią - łamią prawo.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl