Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2020 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Oświadczenia majątkowe władz

(Zam: 21.05.2014 r., godz. 13.26)

Do 30 kwietnia przedstawiciele władz samorządowych, a także niektórzy pracownicy, szefowie jednostek mieli czas na złożenie oświadczeń majątkowych do odpowiednich organów. Tymi, którzy składają je wojewodzie są burmistrz, wójtowie, przewodniczący rad gmin. Poniżej prezentujemy ich oświadczenia za 2013 r.

Foto
.

Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000 zł (współwłasność małżeńska)
– dom o powierzchni 106 m kw. o wartości 150 tys. zł (współwłasność z matką)
– inne nieruchomości – działka o powierzchni 2340 m kw., rozpoczęta budowa, stan surowy częściowo zamknięty, działka o wartości 160 tys. zł, budynek – 120 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– akcje w spółkach handlowych: 12 – SECUS SKA IV (Enea), 618 – Auto-Spa Sp. z o.o., seria H, 5 – Secus Investment Sp. z o.o. Wierzytelności SKA seria E
– dochody: 156 534,29 zł – wynagrodzenie ze stosunku pracy, 655,52 zł – inne źródła
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Audi Quatro A6 TDI 2005 r., wartość 40 tys. zł (współwłasność małżeńska), Chevrolet Aveo 2010 r., wartość 11 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł – ING Bank Śląski – kredyt hipoteczny na kwotę 121 740 zł na zakup działki

Elżbieta Piórkowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000 zł (majątek odrębny)
– mieszkanie o powierzchni 47 m kw. o wartości 120 000 zł, lokatorskie (majątek odrębny)
– dochody: ze stosunku pracy – 86 006,67 zł, umowa zlecenie – 10 240 zł, inne źródła – 840 zł, dieta z tytułu pełnienia obowiązków w Radzie Miejskiej – 18 697 zł, renta rodzinna na dzieci – 8 479, 86 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Honda FR-V 2004 o wartości 25 000 zł (majątek odrębny)

Bogdan Pągowski
Starosta Powiatu Wyszkowskiego
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 50 000 zł
– dom o powierzchni 200 m kw. o wartości 350 000 zł
– gospodarstwo rolne hodowlane o pow. 7,40 ha o wartości 300 000 zł, rodzaj zabudowy – murowana, budynki gospodarcze, z tego tytuły przychód i dochód – 10 000 zł
– dochody – 159 224,81 zł z tytułu zatrudnienia
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Suzuki Grand Vitara 2009 r., Mitshubishi Space Star 2001 r., Seat Ibiza 2005 r., ciągnik rolny C-330 1986 r., MF 255 – 1985 r.

Justyna Garbarczyk
Przewodnicząca Rady Powiatu
Zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60 tys. zł
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 5 tys. euro
– dom o powierzchni 329 m kw. o wartości ok. 400 tys. zł (współwłasność), mieszkanie o powierzchni 36 m kw. o wartości ok. 330 tys. zł (współwłasność),
– gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 12,13 ha o wartości ok. 120 tys. zł, rodzaj zabudowy – dom o pow. 200 m kw., budynek gosp. z garażem (współwłasność), z tego tytułu przychód i dochód w wysokości ok. 33 271 zł
– inne nieruchomości: 1 300 m kw. działka budowlana (wyodrębniona z gospodarstwa rolnego) o wartości ok. 100 tys. zł (współwłasność)
– akcje w spółkach handlowych – Tauronpe 934 szt. – 4 081,58 zł
– dochody: z tytułu wynagrodzenia za pracę – 135 825,70 zł, dieta – 24 953 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Opel Vectra 2001 r., Audi S3 2000 r., Alfa Romeo 2004 r.
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: w Pekao SA (kredyt) w wysokości 58 tys. zł

Paweł Kołodziejski
Wójt gminy Rząśnik
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 165 000 zł
– mieszkanie o powierzchni 44,4 m kw. o wartości 6 732 (własnościowe)
– inne nieruchomości: w oświadczeniu nieczytelne
– dochody: Urząd Gminy Rząśnik – 134 247,51 zł brutto, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” – 1843,75 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Renault Clio II, rok prod. 98.

Krzysztof Soliwoda
Przewodniczący Rady Gminy w Rząśniku
Emeryt
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 133 000 zł (wspólność małżeńska)
– dom o powierzchni 115 m kw. o wartości 335 900 zł z 1989 zł, wspólność małżeńska
– mieszkanie o powierzchni 36,5 m kw. o wartości 265 000 zł (wspólność małżeńska)
– gospodarstwo rolne – nieprodukcyjne o powierzchni 3,64 ha fiz. o wartości 20 000 zł; rodzaj zabudowy – budynek gospodarczy (wspólność małżeńska)
– inne nieruchomości: budynek mieszkalny o pow. 47,5 m (stopień zużycia 86 proc.) o wartości 3 600 zł, budynek gospodarczy o pow. 21,9 m kw. o wartości 11 300 zł (wspólność małżeńska)
– dochody: emerytura – 72 065 zł brutto, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 15 540 zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: pożyczka KKOP przy KPP w Wyszkowie – 24 000 zł. Rata po 1 500 zł, nieoprocentowana.

Tadeusz Michalik
Wójt gminy Zabrodzie
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– dom o powierzchni 72 m kw. o wartości 174 tys. 200 zł (małżeńska wspólność)
– gospodarstwo rolne: rodzaj – ogólnorolne o powierzchni 8,77 ha o wartości 156 tys. zł (małżeńska wspólność), zabudowa murowano-drewniana (małżeńska wspólność majątkowa), z tego tytułu przychód i dochód 3 054 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– inne nieruchomości: działka o pow. 600 m kw., dom o pow. 144 m kw. stan surowy o wartości 300 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– dochód: z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Zabrodzie do 30.082013 na stanowisku inspektora, od 1.09.2013 na stanowisku wójta gminy – 71 926,31 zł, dieta radnego Rady Powiatu – 12 746,67 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągnik rolniczy Ursus C-330 1983 r. o wartości 13 000 zł, Ford Focus z 2006 r. o wartości 19 000 zł.

Andrzej Garbarczyk
Przewodniczący Rady Gminy Zabrodzie
Agencja Ochrony Osób i Mienia „Security Basma”, agent ochrony
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 26 000 zł (wspólnie z żoną)
– dom o powierzchni 170 m kw. o wartości 140 000 zł, własność – darowizna
– gospodarstwo rolne o pow. 4 ha 68 a o wartości 240 000 zł, rodzaj zabudowy – budynek inwentarski, spichlerz, własność – darowizna. Z tego tytułu przychód 6 200 zł, dochód 2 800 zł
– dochody: z tytułu zatrudnienia – 21 705 zł, umowa zlecenie – 1 227,83 zł, ryczałt przewodniczącego Rady – 15 600 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Fiat Albea 2006 r., ciągnik C-360 – 1978 r.

Andrzej Żołyński
Wójt gminy Somianka
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 16 904,40 zł
– dom o powierzchni 170 m kw. o wartości 200 000 zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– inne nieruchomości: działka budowlana pod budynkiem mieszkalnym opisanym wyżej o powierzchni 1 3000 m kw. o wartości 20 000 zł (własność)
– dochody: wynagrodzenie za pracę 135 564,54 zł, inne źródła 380 zł (dochody stanowią małżeńską wspólność majątkową)
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Honda CRV 2006 r.

Krzysztof Rakowski
Przewodniczący Rady Gminy Somianka
– dom o powierzchni 250 m kw. o wartości 250 000 zł (własność)
– gospodarstwo rolne o powierzchni 35,65 o wartości 1 000 000 zł, rodzaj zabudowy – zagrodowa (wspólnota małżeńska), z tego tytułu przychód – 234 175, dochód 0
– działalność gospodarcza: osoba fizyczna – gospodarstwo rolne, z tego tytułu przychód – 0
– dochody: dieta przewodniczącego Rady Gminy – 15 480 zł, prowizja sołtysa – 1 194,15 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: ciągnik rolniczy John Deere S620 z 2006 r., ciągnik rolniczy John Deere 6930 z 2010 r., 2 przyczepki rolnicze – Wielton – 2010 r., kombajn zbożowy New Holland OSX 7040 – 2011 r.
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: BS Ostrów Mazowiecka o/Somianka kredyt pomostowy 100 000 zł, kredyt inwestycyjny – 60 000 zł

Stanisław Jastrzębski
Wójt gminy Długosiodło
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 236 000 zł (konto małżeńskie)
– dom o powierzchni 297 m kw. o wartości ok. 550 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– udziały w spółkach handlowych – Mainframe Sp. z o.o. Raszyn ul. Zielona, 10 udziałów po 700 zł
– od 28.06.2012 członkostwo w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
– dochody: wynagrodzenie w Urzędzie Gminy Długosiodło – 156 132,12 zł przychód, 154 463,40 zł dochód, LGD, Mazowieckie Fundusz Poręczeń Kredytowych i ZGW RP łącznie 46 011,42 zł przychód, 43 675,17 zł dochód. Razem – 202 143,54 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Audi A8 z 2003 r., Audi A3 z 2001 r. (współwłasność z synem)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny na indywidualne budownictwo mieszkaniowe zaciągnięty w BGŻ w 1999 r., w wysokości 200 tys. zł

Dorota Konopka
Przewodnicząca Rady Gminy Długosiodło
Nauczycielka w Zespole Szkół nr 2 w Wyszkowie
– dom o powierzchni 100 m kw. o wartości ok. 150 tys. zł (współwłasność, wspólność majątkowa)
– inne nieruchomości: 1,43 ha działki rolno-budowlane o wartości ok. 120 tys. zł. (współwłasność małżeńska)
– dochody: umowa o pracę – 74 324,21 zł, diety radnej – 15 888,20 zł
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Chevrolet Captiva 2008 r.
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: 25 000 zł, PKO BP, kredyt konsumpcyjny

Mieczysław Pękul
Wójt gminy Brańszczyk
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – 20 000 zł
- dom o powierzchni 170 m kw. o wartości 250 000 zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o powierzchni 48,5 m kw. o wartości 180 000 zł (współwłasność małżeńska),
- gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa – zagrodowe, powierzchnia 2,1256 ha o wartości 200 000 zł, rodzaj zabudowy – budynek gosp. 61 m kw. (współwłasność małżeńska). Z tego tytułu dochód – 7 136 zł
- inne nieruchomości – budynek gosp. (stodoła) 128 m kw. (własność osobista), grunt rolny o pow. 3,7211 ha (udział 1/4 własność rodzinna), grunt rolny – 1,1995 ha (własność osobista), wartość nieruchomości ok. 40 000 zł
- dochody: zatrudnienie w Urzędzie Gminy Brańszczyk 131 516,28 zł (dochód), dopłaty bezpośrednie do gospodarstwa rolnego 7 136 zł, dochód z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej LGD „Równina Wołomińska” – 960 zł
- składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł – Volkswagen Touran 2004 r. – własność osobista
- zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w Toruniu w Eurobanku w wys. 79 000 CHF

Beata Pieńkos
Przewodnicząca Rady Gminy Brańszczyk
- dochody: dochód z wynagrodzenia za pracę w SPZZOZ Wyszków – 33 258,83 zł netto, umowa zlecenie – 6 559,74 zł netto, ryczałt ze sprawowanej funkcji przewodniczącej Rady Gminy za okres 1.01.2013 do 31.12.2013 – 15 540 zł
- składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł – Toyota Auris 1,4 rok produkcji 2008, wartość 26 000 zł J.P.

***

Oświadczenia majątkowe radnych powiatowych

Krzysztof Chmiel
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 16 tys. 915, 37 zł
– dom o powierzchni 120 m kw. o wartości 402 tys. 600 zł (współwłasność małżeńska)
– gospodarstwo rolne (hodowla bydła) 19,10 ha o wartości 400 tys. zł wraz z budynkami inwentarsko-składowymi o wartości 198 tys. 700 zł (współwłasność małżeńska) – przychód z tego tytułu 130 tys. 232, 51 zł, dopłaty bezpośrednie 25 tys. 594,36 zł, dochód 50 tys. zł
– dochody: 13 tys. 440 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: New Holland 2009 r., wartość 92 tys. zł, Massey Ferguson 1989 r., wartość 20 tys. zł, prasa zbierająca kostkę 2009 r., 18 tys. zł., ładowacz Troll 2009 r., 12 tys. zł, Seat Leon 2001 r., 12 tys. zł
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł – 43 tys. 860 zł – kredyt inwestycyjny w BGŻ Wyszków na zakup ciągnika i maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2007-2013 (spłata do 2019 roku), 40 tys. zł – niewykorzystany debet na rachunku bieżącym w BGŻ Wyszków do 2018 roku

Marzena Dyl
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 31 tys. zł
– dom o powierzchni 235 m kw. + działka 2 000 m kw. o wartości około 500 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– mieszkanie 50,20 m kw. o wartości około 450 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– gospodarstwo rolne 22,5 ha o wartości około 600 000 zł, rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, trzy obory, dwie stodoły, garaż (małżeńska wspólność majątkowa), dochód z tego tytułu 30 tys. zł
– dochody: 72 tys. 136,58 zł – przychód z tytułu zatrudnienia, 19 tys. 200 zł – dieta radnej
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Toyota Avensis 2003 r., Nissan Navarra 2000 r., Iveco 2006 r., maszyny do obróbki drewna, wartość około 100 tys. zł (wszystkie składniki małżeńska wspólność majątkowa)

Jan Fornal
– dom o powierzchni 83 m kw. o wartości 100 tys. zł (wspólność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka 0,62 ha o wartości 20 tys. zł (wspólność małżeńska)
– dochody: 24 tys. 455,70 zł – emerytura, 13 tys. 440 zł – dieta radnego

Bogusław Frąckiewicz
– dom 70 m kw. o wartości 120 tys. zł na działce 563 m kw. (wspólność małżeńska)
– inne nieruchomości: grunty sklasyfikowane rolniczo 0,59 ha o wartości 20 tys. zł (wspólność małżeńska), działka rekreacyjna 1134 m kw., wartość 90 tys. zł (wspólność małżeńska)
– dochody: 11 tys. zł – własna działalność gospodarcza związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 7 tys. 497,63 zł – umowa zlecenia, 2 tys. 400 zł – czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, 19 tys. 200 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych: Nissan Qashqai 2012 r.

Jan Getka
– dom 120 m kw. o wartości 300 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– inne nieruchomości: działka budowlana 1 584 m kw. o wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska), udział 180/1203 części w działce leśnej o wartości 100 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– dochody: 49 tys.767,83 zł – wynagrodzenie za pracę, 19 tys. 200 zł – za udział w sesjach i komisjach Rady Powiatu Wyszkowskiego

Teresa Jastrzębska
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: majątek odrębny 125 tys. złotych, pożyczka udzielona córce 117 tys. 295 zł
– dom 127 m kw. wartości 200 tys. zł (własność),
– mieszkanie 36 m kw., wartość 100 tys. zł (własność)
– inne nieruchomości: działka pod domem 225 m kw., wartość 20 tys. zł (własność), działka letniskowa 800 m kw., wartość 10 tys. zł (współwłasność), domek letniskowy w budowie 45 m kw., wartość 50 tys. zł
– dochody: 133 tys. 783,79 zł – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 13 tys. 440 zł – Rada Powiatu Wyszkowskiego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Seat Ibiza 2004 r. (własność)

Wojciech Kozon
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 2 tys. zł
– dochody: 56 tys. 780,02 zł – wynagrodzenie z tytułu pracy, 2 tys. 867 zł – umowa zlecenia, 2 tys. 591,87 zł – dieta radnego
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: 48 tys.750 zł kredyt gotówkowy w Deutsche Bank, 10 tys. zł kredyt w rachunku BS Ostrów Mazowiecka

Urszula Mikołajczyk
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 56 tys. 150 zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– mieszkanie 52,90 m kw., wartość 50 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa)
– inne nieruchomości: działka niezabudowana 1 200 m kw., wartość 8 tys. zł nabyta w 2005 r. (małżeńska wspólność majątkowa)
– akcje w spółkach handlowych: 4200 – Bioton, 78 – Bogdanka, 86 – Boryszew, 46 – Gant, 500 – Getin, 25 – GBW, 650 – PGNiG, 902 – PKO BP, 1621 – Getin NB – małżeńska wspólnota majątkowa
– dochody: 15 tys. 245,32 zł – emerytura, 13 tys. 440 zł – dieta radnej, 12 tys. 355, 60 zł – wynagrodzenie z tytułu pracy, 450,97 zł – umowy cywilnoprawne, 200 zł – ZFŚS

Wojciech Nowakowski
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa)
– dwa domy 197 m kw. i 70 m kw. o wartości 320 tys. zł
– gospodarstwo rolne wielokierunkowe 2,0300 ha z budynkami gospodarczymi, wartość 150 000 zł, 2 tys. 207 zł – dopłaty unijne
– dochody: 15 tys. 840 zł – pełnienie obowiązków społecznych, 2 tys. 739,40 zł – umowa zlecenia
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt hipoteczny w PKO S.A., kwota spłaty na miesiąc styczeń 2014 r. wynosiła 22 tys. 791,60 zł

Sławomir Pędzich
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– dom 212 m kw., wartość 220 tys. zł (współwłasność małżeńska)
– gospodarstwo rolne 5,71 ha zabudowane murowaną oborą i drewnianą stodoła, wartość 70 tys. zł (współwłasność małżeńska) – dochód z tego tytułu 23 tys. zł w tym dopłaty bezpośrednie
– udziały w spółkach handlowych: 50 udziałów Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
– działalność gospodarcza: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – inseminacja bydła, dochód z tego tytułu w wysokości 18 tys. 513,12 zł
– dochody: 17 tys. 531,28 zł – umowa o pracę, 1 152 zł – umowa zlecenia, 19 tys. 200 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Chevrolet Aveo 2011 r., wartość 24 tys. 500 zł (współwłasność majątkowa), Skoda Octavia 2002 r. wartość 10 tys. 500 zł (współwłasność majątkowa), ciągnik Renault 1988 r. 35 tys, zł (współwłasność majątkowa), ciągnik Ursus 1973 r., wartość 12 tys. zł (współwłasność majątkowa)

Marian Skoczeń
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 25 tys. zł
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1,5 tys. euro
– dom 120 m kw., wartość około 200 tys. zł (współwłasność)
– gospodarstwo rolne 2,55 ha z zabudową: budynek mieszkalny, gospodarczy, składowy o wartości 250 tys. zł (współwłasność) – z tego tytułu dopłaty obszarowe w wysokości 4 tys. 410,50 zł
– inne nieruchomości: budynek mieszkalny stan surowy 130 m kw., wartość około 250 tys. zł (współwłasność)
– dochody: 113 tys. 998,55 zł – wynagrodzenie za pracę, 19 tys. 200 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Volvo XC-90 2004 r., wartość około 32 tys. zł (współwłasność), Peugeot 307 2006 r., wartość około 16 tys. zł, Volvo S-40 2002 r., wartość 11 tys. zł, Volvo S-40 2005 r., wartość około 23 tys. zł (współwłasność)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt gotówkowy w PKO BP w kwocie 15 tys. zł – do spłaty pozostało około 2 tys. 100 zł

Waldemar Sobczak
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 60 tys. 300 zł – lokaty terminowe, 2 tys. 985,28 – ROR, 200 zł – gotówka – (wspólność małżeńska)
– mieszkanie 60,16 m kw. wartość 150 tys. zł
– inne nieruchomości: działka budowlana ogrodzona darowizna rodzinna 531 m kw. wraz z materiałami budowlanymi, wartość 61 tys. zł (współwłasność małżeńska), działki położone w miejscowościach Tłuszcz 0,5671 ha, Dzięcioły 0,77 ha – spadek po rodzicach (własność), las 0,69 ha – 1/3 udziału (współwłasność) – łączna wartość 247 tys.340 zł
– akcje: 998 – PKO BP z tego dochód 1 tys. 455,40 zł
– wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wyszkowie – dochód z tego tytułu 15 tys. 555 zł
– dochody: 13 tys. 440 zł – z tytułu pełnienia funkcji radnego, 41 tys. 773,84 zł – emerytura
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Skoda Octavia II 2008 r., wartość 25 tys. zł (współwłasność małżeńska)

Ryszard Wężyk
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 50 tys. zł (wspólnota małżeńska)
– dom 120 m kw. wartość 200 tys. zł
– inne nieruchomości: działka 0,68 ha – ¼ udział własny, wartość 5 tys. zł, działka 441 m kw., wartość 30 tys. zł (wspólnota małżeńska)
– członek rady nadzorczej – Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wyszkowie, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie
– dochody: 86 tys. 180,77 zł – umowa o pracę, 51 tys. 043,04 zł – umowa zlecenia/o dzieło, 415 zł – inne źródła, 13 tys. 920 zł – dieta radnego
– składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł: Volvo XC-90 2004 r. (własność odrębna)
– zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł: kredyt w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie – 40 tys. zł
Opr. A.B.
***

W najbliższym czasie opublikujemy także oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu

Komentarze

Dodane przez Zygfryd D., w dniu 21.05.2014 r., godz. 20.58
Do wyborczych ulotek nie zapomnijcie dodać tych oświadczeń. Wiele z n ich mówi, po co niektórzy pchają się do koryta.
Dodane przez Anonim, w dniu 21.05.2014 r., godz. 21.21
To jest ten dom, czy mówimy, że on ma dopiero powstać? Mamhaka
Dodane przez Samson, w dniu 21.05.2014 r., godz. 22.23
Zestawienie wizerunku św. frantiszka na składaku z zeznaniem majatkowym bardzo mi się gryzie. Może temu korytnikowi juz wystarczy tej w cudzysłowiu służby społeczeństwu :) ?
Gdzie jest oświadczenie majątkowe Tuska. Próżno go szukać na stronach KPRM i Sejmu
Dodane przez TD, w dniu 21.05.2014 r., godz. 22.29
Okazuje się, że na oficjalnych stronach Sejmu oraz w Biurze Informacji Publicznej KPRM oświadczenie majątkowe premiera Donalda Tuska nie zostało jeszcze opublikowane. Co prawda na stronie Sejmu pojawia się jedynie data 2014-04-29, ale podgląd wersji elektronicznej oświadczenia jest nieaktywny.
Dodane przez mah., w dniu 22.05.2014 r., godz. 06.43
Jak to gdzie oświadczenie Tuska. Tusk składa oświadczenia Putinowi.
a cóż to za chochlik ?
Dodane przez DociekliwyMateoo, w dniu 22.05.2014 r., godz. 12.29
- mieszkanie o powierzchni 47 m kw. o wartości 120 000 zł - dom o powierzchni 200 m kw. o wartości 350 000 zł dom o powierzchni 329 m kw. o wartości ok. 400 tys. zł - dom o powierzchni 106 m kw. o wartości 150 tys. zł - gdzie te tanie nieruchomości w tym wyszkowie no ja się pytam gdzie :) w rząśniku chyba - mieszkanie o powierzchni 44,4 m kw. o wartości 6 732 jajca sobie z was robią tymi wycenami ...
Dodane przez urzad s, w dniu 22.05.2014 r., godz. 13.22
a gdzie oświadczenie pana Bociana?
Dodane przez d, w dniu 22.05.2014 r., godz. 14.35
Mamhakowi jeszcze mało? Oj chciałoby się zostać wicestarostą. Bocian niech uważa na te pozakoalicyjne flirty z PSiSem
Dodane przez Zygfryd D., w dniu 22.05.2014 r., godz. 20.35
Niech PSL uważa lepiej na Bociana. Szans na burmistrza niema on żadnych, za żadne pieniądze. Nie, dlatego, że Bo!
Dodane przez Matysiacy, w dniu 23.05.2014 r., godz. 11.22
Prosimy o dołożenie oświadczeń majątkowych również prezesów i wiceprezesów miejskich spółek - PEC, WTBS, PWiK
Dodane przez Anonim, w dniu 23.05.2014 r., godz. 16.21
"Mamhakowi" nie ufam od kiedy widzę go na spacerkach z "niedopite 3/4"
Dodane przez Side, w dniu 24.05.2014 r., godz. 00.00
Panie Sobczak, fresk w kościele POwinieneś pan za te wieloletnie koryto ufundować.
Dodane przez Oko, w dniu 24.05.2014 r., godz. 17.16
Nie POjdzie na to, bo fresk już ufundowała kobieta jego życia Trzasa, w kościele św. Rodziny.
Dodane przez Inna, w dniu 24.05.2014 r., godz. 18.32
Niech ktoś sprawdzi oświadczenie Justynki, dobrze sprawdzi
Brak oświadczeń
Dodane przez Zainteresowany, w dniu 25.05.2014 r., godz. 23.43
W Biuletynie Informacji Publicznej nie ma oświadczeń poprzedniego Wójta Gminy Zabrodzie Pana Adama Ołdaka. W celu zapewnienia przejrzystości życia publicznego i zgodnie z przepisami, oświadczenie powinno być zamieszczone przez 6 lat niezależnie od tego czy funkcja jest w tym czasie pełniona. Oświadczenie z roku ubiegłego powinno więc być widoczne jeszcze przez pięć lat, poprzednie przez cztery lata itd. Brak oświadczeń jest jednym z czynników, który kładzie cień na działalności samorządu. Kto jest odpowiedzialny za tą sytuację, z jakiego powodu i kiedy ukryto oświadczenia lub z jakiego powodu ich nie zamieszczono? Oświadczenie obecnego Wójta zapewnia przejrzystość dopiero od czasu od kiedy został on wybrany tj około pół roku.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl