Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2020 r., imieniny Krystyny, Sabiny

Zarząd przygląda się protokołowi

(Zam: 21.05.2014 r., godz. 13.15)

Zarząd Powiatu wszczął procedurę wyjaśniającą w związku z domniemanymi nieprawidłowościami przy wyborze podmiotu do prowadzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Sprawę badała powiatowa komisja rewizyjna.

Protokół komisji rewizyjnej został omówiony na posiedzeniu zarządu w ubiegłym tygodniu. Zarzuty, które się w nim znalazły dotyczą dwóch kwestii – po pierwsze, braku odnotowanej daty wpływu przy wnioskach zgłoszeniowych dwóch członków komisji konkursowej, po drugie – niedopełnienia formalności przy wypełnianiu deklaracji o bezstronności, również przez dwóch członków komisji.
Jak powiedział starosta Bogdan Pągowski, po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej zarząd ustosunkuje się do opinii komisji rewizyjnej, choć nie ma takiego obowiązku.
– Według statutu, kierownik jednostki organizacyjnej, która jest kontrolowana powinien się odnieść do wystąpienia pokontrolnego, a takiego nie ma – uważa Bogdan Pągowski.
Starosta powołuje się tym samym na dwa paragrafy Statutu Powiatu wyszkowskiego – §35 o treści: „Komisja Rewizyjna opracowuje wystąpienie pokontrolne, które Przewodniczący rady Powiatu kieruje do jednostek kontrolowanych oraz do Zarządu Powiatu. Wystąpienie pokontrolne winno zawierać uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie” oraz §36 „1. Kierownicy jednostek, do których wystąpienia pokontrolne zostały skierowane są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków. Należy podać uzasadnienie przyczyny ich niewykonania i propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 2. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady Powiatu. Rozstrzygnięcie Rady Powiatu jest ostateczne”.
Zarzuty pojawiające się w protokole to nic nowego – już kilka miesięcy temu, tuż po tym, jak Stowarzyszenie „Ważna Róża” wygrało konkurs na prowadzenie PŚDS, radna Urszula Mikołajczyk, jednocześnie przewodnicząca wyszkowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, również biorącego udział w konkursie i członek Komisji Rewizyjnej, mówiła o swoich wątpliwościach.
– Pani Urszula Mikołajczyk kilka miesięcy temu skierowała do wojewody mazowieckiego pismo o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu. Wojewoda mazowiecki pismem z 28 lutego odpowiedział, że nie widzi podstaw do uchylenia. O tym chyba pani Mikołajczyk na Komisji Rewizyjnej nie wspomniała – tłumaczy Bogdan Pągowski. – My teraz chcemy wyjaśnić, kiedy tych dwoje członków komisji złożyło pisma i do kogo. To, że jakiś urzędnik nie postawił pieczątki, nie powinno eliminować tych państwa z prac komisji.
Jak twierdzi starosta, w przypadku drugiego zarzutu wysuwanego przez Komisję Rewizyjną działania wyjaśniające były podejmowane dużo wcześniej.
– Jak tylko to zauważyliśmy, to wystąpiliśmy do obu pań o poprawienie tych deklaracji i one to zrobiły, więc to nie jest żaden argument – uważa B. Pągowski. – Gdyby z postępowania wyrzucić panie Trzaskę i Dziewulską, to oferta PSOUU byłaby jeszcze gorsza.
Prace Komisji Rewizyjnej obejmowały również działania Starostwa związane z promocją powiatu.
– Nie ma tu jakichś nieprawidłowości, tylko pewne wskazania, ale będziemy odpowiadać dopiero na wystąpienie pokontrolne, a nie protokół – kończy starosta.
A.B.

Komentarze

Dodane przez Matysiacy, w dniu 22.05.2014 r., godz. 10.31
WaldUla - nie potraficie przegrywać. Nie powinno was być w samorzadzie. Jesteście zawistni.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl